Debat: Grove procesfejl af Norddjurs Kommune i mastesag

Af
Dorthe Nielsen og Lars Albæk Nielsen

Sommerhusejere i Grenaa

DEBAT Vi skal selvfølgelig fortsat have god data og mobildækning i Grenaa sommerhusområde – men...

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i sidste uge at udsætte beslutningen om lokalplan forslag 083-707 - etableringen af en 36 meter høj gittermast i sommerhusområdet. I forlængelse af den beslutning, vil vi gerne forsøge at give et mere nuanceret billede af omstændighederne og processen omkring lokalplan forslaget.

Indlednings vil vi understrege, at vi ikke er imod udbredelse af data og mobildækning i Grenaa sommerhusområde – tværtimod. Faktisk støtter vi, at vi skal udbygge bredbånd i sommerhusområderne så hurtigt som muligt.

Vi er imidlertid imod, at åbenbart hvem som helst og fuldstændigt udokumenteret, kan få etableret en 36 meter høj gittermast i et beskyttet kystnært naturområde, uden at gældende regler og god forvaltningsskik bliver overholdt.

Intet behov for en ny mast

Lokalplan forslaget er bestilt og betalt af TDC. Der er i øjeblikket rigelig mobildækning med 100 % dækning med 30-50 Mbit/s i hele området. Dette dokumenteres hvis man går ind på hjemmesiden ”Tjek dit net” der er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Formålet med Tjekditnet.dk er at give forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se bredbåndsdækning helt lokalt og søge på udbydere for den enkelte adresse. Kortlægningen skal forbedre gennemsigtigheden ved køb af bredbåndsforbindelser og gøre det lettere for virksomheder og forbrugere at spille en aktiv rolle ved at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Kommuner og regioner får et bedre grundlag for at tilrettelægge målrettede lokale indsatser, fx fastsættelse af dækningskrav ved indkøb.

Videre er den eksisterende mobildækning bekræftet af Michael Jensen hos Netplan, der udtaler at ”der er endda er god dækning i området og at mindst én udbyder (TDC) allerede kan tilbyde 100% dækning i området med helt op til 50 Mbit/s.”

Hos Destination Djursland har man ikke modtaget nogen klager fra turister om dårlig mobildækning i området. På vores selvbestaltede borgermøde i december sidste år, var der blot én sommerhusejer der oplevede dårlig mobildækning.

Processen omkring lokalplan forslaget

Når kommunen forholder sig til etableringen af en mast fra en mobiltelefonudbyder – i dette tilfælde TDC - skal kommunen tage udgangspunkt i kommunens egen masteplan, der er aftalegrundlaget mellem kommunen, virksomhederne og dens borgere. I omtalte masteplan, er der beskrevet tre zoner, i forhold til værdifulde og oplevelsesrige landskaber:

Zone 1 - Skærpet hensyn til værdifulde og oplevelsesrige landskaber jv. kommuneplanens landskabskortlægning samt kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bælte langs kysterne. Her bør der kun tillades opstilling af master eller antenner under helt særlige omstændigheder.

Zone 2 - Moderat hensyn her skal placeringen nøje overvejes. Alle ansøgninger bør vurderes på stedet, og opstillingen af antennemasten eller antennesystemet bør have en teknisk ufravigelig grund.

Zone 3 - Begrænset hensyn omfatter de arealer i kommunen, hvor det vurderes, at der umiddelbart kan opsættes master og antenner, hvis de generelle regler og lovgivningen er overholdt.

I denne sag, befinder vi os i Zone 1 og dermed i område med skærpet hensyn og her bør der kun opstilles master under helt særlige omstændigheder!

TDC og Kommunens sagsbehandler udarbejder i nært samarbejde i 2018 forslaget til lokalplanen. I denne proces, bliver det klart selv for kommunen, at masteplanen ikke er overholdt, hvilket foranlediger at sagsbehandleren skriver nedenstående e-mail (dokumentet er offentlig tilgængeligt og leveret fra kommunen som en del af aktindsigt)

Ovenstående kommunikation synliggør at mindst to af flere grove procesfejl er lavet i denne sag og tydeliggør desuden, at der sidder en kommunalt betalt sagsbehandler, der ikke varetager kommunens eller borgernes tarv, men i stedet varetager TDC ønske om at få etableret en mobilmast. Man kan blive bekymret for om der er andre personlige hensyn der i stedet varetages. Vi vil undlade at kommentere på formanden for Sommerhusforenings rolle i denne sag og lade det være op til læseren at danne sit eget billede.

Desuden har lokalplan forslaget følgende yderligere mangler i forhold til masteplanen og god forvaltningsskik:

· Norddjurs Kommune forholder sig ikke til, om der faktisk eksisterer et behov for etablering af en mast. På trods af gentagne spørgsmål til kommunen er det stadigt uklart og kommunen forsøger ikke at klarlægge dette objektivt.

· I forbindelse med de mange indsigelser, benytter kommunen sig ikke af en objektiv 3. part til vurderingen af behovet og til at svare på partsindlæg fra de mange indsigelser, men benytter udelukkende TDC´s vurdering og argumenter.

· Kommunen har ikke foretaget en analyse der belyser andre masteløsninger eller alternative placeringer, hvilket bør belyses jf. kommunens egen masteplan.

· Kommunen tilsidesætter egen masteplan og forsøger at etablerer en mast i Zone 1 området, trods skærpet hensyn.

Konklusioner

· Vi har i øjeblikket en god dækning i området og dermed ingen brændende platform, der tvinger os at etablere en mobilmast her og nu.

· Lokalplan forslaget indeholder mange graverende fejl og mangler - og kommunen overholder ikke reglerne i egen masteplan og tilsidesætter det skærpede hensyn.

· Kommunens sagsbehandler varetager ikke kommunens eller borgerens tarv. Hun tilsidesætter god kommunal forvaltningsskik og tilgodeser i stedet TDC, hvilket giver anledning til en vurdering om sagen bør ankes til Ankestyrelsen.

Vi synes det er åbenlyst at lokalplanen ikke blot er noget makværk, men groft tilsidesætter både god forvaltningskik og kommunens egen masteplan og bør derfor forkastes.

God data og mobildækning

Vi mener, at Norddjurs Kommune skal forsætte sine bredbåndsambitioner og få udrullet bredbånd i sommerhusområdet så snart som muligt, og vi kan kun opfordre alle sommerhusejere til at støtte dette initiativ. Det betyder, at en del af datatrafikken flyttes fra mobilt bredbånd til tråd-forbundet bredbånd og dermed frigives mobildækningskapacitet til tale.

Og lad os også lige benytte lejligheden til at slå en knude på et at TDC´s argumenter om, at der i forbindelse med det årlige Beach Party er behov for bedre dækning. Vi dimensionerer forhåbentlig ikke et netværk eller antenne efter hvad behovet er én enkelt dag om året. I sådanne situationer etableres selvfølgelig en flytbar mast, som ved alle andre større arrangementer.

Vi ser frem til mange spændende indlæg og svar.

Publiceret 22 October 2019 14:44