Debat: Telemaster og natur

Af
Tommy Glindvad, Grenaa

Sommerhusejer og initiativtager

DEBAT Med et bredt flertal udsatte politikerne lokalplanen på Grenaa Strand, som skulle give TDC mulighed for at opstille en 36 høj antennemast direkte ud mod Kystvej og lige i kanten af Dronningens Ferieby. Beslutningen blev begrundet i, at der ikke her og nu er en ”brændende platform” ved, at der mangler datadækning.

Udsættelsen er dog betinget af at der laves en konference, en afklaring af hvorledes man på en og samme tid kan få data til alle og uden naturen lider visuel overlast. Arbejdstitlen er:

Hvorledes får Danmark eu’s bedste datadækning, som på en og samme tid lever op til de unikke kultur- og naturværdier, vi har i Danmark?

En antennemast skal give dækning ude i det fri. Det er hovedformålet. Inde i vores huse, sommerhuse, virksomheder, her er det de nedgravede fiberkabler der skal give den ”digitale vej” og ikke det ”luftbårne” – som er den dækning vi skal have i det fri.

Hvis målet med denne konference skal nås, så kræver det et stort forarbejde og en række forundersøgelser. Lykkes dette – at levere datadækning i alle kroge af Danmark uden master i naturområder, så har vi i vores kommune opnået det, som andre søger efter. Norddjurs og Djursland kan blive en kommune til efterligning. til gavn for turismeerhvervet, bosætning….

Publiceret 17 October 2019 15:23