Debat: Skoene trykker for LA og K i Norddjurs

Af
Carsten Hering

Obdrup

DEBAT Som flittig tilhører ved kommunalbestyrelsesmøderne i Norddjurs Kommune er det altid underholdende at se dynamikken og spillet mellem de politiske kombattanter. Små drillerier og referencer til såvel lands- som lokalpolitiske kæpheste er med til at bringe smil ind i ellers alvorstunge debatter og er med til at løfte humøret, selv om de seneste 18 måneders debatter mest har kigget ind i dystre økonomiske nøgletal.

Helt galt gik det imidlertid på mødet 8. oktober, hvor kommunalbestyrelsen behandlede implementeringen af den beslutning om udliciteringer, der blev aftalt i budgetforliget for 2019.

Både kommunens yderste venstre- og højrefløj (Ø, SF, K og LA) har været ret prinsessefornærmede i det forgangne år. De har forsmåede klynket over ikke at være blevet taget med på råd, når beslutninger blev truffet i forligskredsen. Lad mig afsløre en ting for fløjpolitikerne: Det er hvad der sker, når man ikke vil tage ansvar!

I dette års budgetforhandlinger blæser mildere vinde i den venstre side af salen, hvor SF nu har bidt til bolle, sammen med en mere forsonlig vikar i Enhedslisten, i skikkelse af Birgitte Poulsen. Tak for det.

Helt skidt er det imidlertid i den anden side af salen, hvor ikke engang en plan om at undersøge fremtidige emner for udlicitering kunne få LA og K til at trykke på knappen, der tilkendegiver tilslutning til forslaget. De går simpelthen i for små sko!

De konservatives slogan 'Borgerlige stemmer der arbejder', gælder åbenlyst ikke i Norddjurs. Det er almindelig kendt, at Benny 'forbehold' Hammer og Mads Jensen fra de konservative sjældent stemmer for eller imod, af frygt for senere at blive stillet til ansvar for deres beslutninger. Helt galt er det dog, at Liberal Alliances kernetropper i skikkelse af den fuldblodsliberale folketingskandidat Jens Meilvang og dennes tro væbner, Michael 'Mylle' Vejlstrup ikke ville stemme for. Man vil ikke tage et lille skridt ad gangen, men kun mileskridt, der følger CEPOS-Gudens befalinger.

Denne borgerlige uforsonlighed er ikke bare bemærkelsesværdig, den er helt til grin. Jeg forventer et langt 2020 med LA og K endnu længere ude for enden af udskiftningsbænken, når der skal træffes beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Mon ikke vi vil se de to partier skåret tilbage til en mere overskuelig størrelse ved næste kommunalvalg, hvis ikke de snart træder i karakter. De tre unge løver kan måske være undskyldt qua deres alder, men at selveste viceborgmesteren i den grad svigter sit hverv, som en af kommunens fremmeste mænd, er simpelthen ikke værdigt!

Publiceret 10 October 2019 15:57