Vattenfall Vindkraft ønsker at opstille 12 nye møller på op til 180 meter som erstatning for mindre møller fra 2002 i Hollandsbjerg Enge. Foto: Vattenfall.

Vattenfall Vindkraft ønsker at opstille 12 nye møller på op til 180 meter som erstatning for mindre møller fra 2002 i Hollandsbjerg Enge. Foto: Vattenfall.

Poltikerne på banen i vindmølleprojekt i Hollandsbjerg Enge

Efter forhøring med borgermøde og høringsfrist indledes den poltiske behandling på udvalgsmøde 29. oktober

Af
John Pedersen

HOLLANDSBJERG Et omstridt projekt med opstilling af 12 mega-vindmøller på op til 180 meters højde i Hollandsbjerg Enge lander nu for første gang på politikernes bord i Norddjurs Kommune.

Vattenfall har søgt om tilladelse til at opstille de store møller som erstatning for 11 eksisterende mindre møller, der blev rejst i 2002.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Jens Meilvang (LA) understreger, at politikerne på udvalgets møde 29. oktober skal tage stilling til, om det er et projekt, der overhovedet skal arbejdes videre på.

Derefter bliver det op til den samlede kommunalbestyrelse at træffe den endelige beslutning.

"Men der er på ingen måde sagt ja til projektet. Vi som politikere har slet ikke haft sagen til behandling endnu", understreger Jens Meilvang, der godt er klar over, at en del borgere har en opfattelse af, at sagen er langt længere i forløbet end tilfældet er.

Borgerne med fra starten

"Vi tog intiativ til borgermøde efter vi havde modtaget en forespørgsel - ikke en ansøgning - fra Vattenfall. Vi besluttede, inden vi gik igang med at behandle sagen politisk, at indrage borgerne i området, så de kunne blive klædt lige så godt på som os politikere fra starten af. I andre mølleprojekter er det kørt meget politisk og borgerne er først komme ind, når man er langt inde i den politiske behandling".

Jens Meilvang lægger stor vægt på, at det faktisk er en mere borgervenlig proces fordi man i kommunen godt ved, at alt med vindmøller virkelig er noget som interesserer borgerne, nogen er meget imod vindmøller, andre ligeså meget for.

Udvalgsformanden understreger, at det var på borgermødet, han første gang stiftede bekendtskab med projektets nærmere indhold, ligesom han heller ikke havde mødtes ved Vattefall forud.

Undersøge miljøpåvirkning

"Nogen tror sikkert, at der allerede er truffet beslutninger om vindmølleprojektet men sådan er det slet ikke, Jeg har ikke truffet min beslutning og nu skal vi på udvalgsmødet kigge på de høringssvar, der er kommet fra borgerne".

Ligesom Vattenfall selv skriver, så er der ingen tvivl om, at projektet ventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet i form af støj og skyggekast samt visuel landskabelig påvirkning.

Hvis udvalg kommunalbestyrelse giver grønt lys for at der kan arbejdes videre på at gøre projektet til virkelighed, så følger først den lange og ganske omfattede vej med diverse undersøgelser angående den potentielle påvirkning af miljæet i form af en VVM - miljøkonsekvensrapport samt de øvrige plandokumenter som lokalplan og kommuneplantillæg.

I den proces vil der blive arrangeret nyt borgermøde i kommunal regi, ligesom borgerne får lejlghed til at ytre sig i en ny obligatorisk høringsfase.

Publiceret 08 October 2019 07:00