Debat: Venstre med til at fastholde ny kurs

Af
Kasper Bjerregaard, V

Gruppeformand i kommunalbestyrelsen i Norddjurs

DEBAT Da Norddjurs kommunes økonomi kollapsede i 2018 kom det ikke som en overraskelse for Venstre. Længe havde Venstre sammen med andre peget på, at kommunen var i en grundlæggende usund udvikling med en dramatisk faldende kassebeholdning og budgetter med konstante underskud. En sådan udvikling kunne ikke vare ved og i 2018 brød det endeligt sammen. Derfor blev forhandlingerne om Budget2019 på alle måder en hård omgang. Venstre tog selvfølgelig ansvar og indgik forlig med S og DF med det klare mål at lave en flerårig fælles plan for at få genoprettet økonomien i vores allesammens kommune.

De første positive effekter af de hårde og ubehagelige beslutninger kan allerede ses nu. Økonomien ser mærkbart bedre ud og det at forligspartierne tog ansvar baner nu vejen for, at vi med Budget 2020 stille og rolig kan begynde at skabe den udvikling af kommunen vi alle ønsker.

Men de økonomiske bekymringer kan desværre ikke pakkes endeligt væk. Vi er en sårbar kommune, så det er fortsat absolut centralt, at vi sammen holder snuden i sporet, holder styr på både udgifter og indtægter og holder fokus på den samlede økonomi.

Vi må aldrig ende i samme situation som i slutningen af 2018.

Derfor er vi i Venstre tilfredse med den indgåede budgetaftale for 2020, der udover en række konkrete driftsforbedringer, indeholder følgende centrale elementer, der peger fremad:

· Balance mellem indtægter og udgifter

· Ekstraordinære afdrag på kommunens meget store gæld

· Stop for øget låneoptagelse i 2020

· Nødvendige og målrettede investeringer i bl.a. skoler, bygninger, asfalt og byggegrunde for mere end 65 mio. kr

· Flere midler til Børn og Ældre

· Øget fokus på udvikling områderne udenfor Auning og Grenaa

· Øget fokus på erhverv og turisme

· Fortsat fokus på udlicitering og den alt for høje skatteprocent

Balancen mellem indtægter og udgifter viser, at vi er ved at have styr på kommunens drift og afdrag på gæld og målrettede investeringer viser, at vi nu er klar til igen stille og roligt at begynde at udvikle kommunen. Det trænger vi allesammen til.

Fundamentet for dette blev skabt ved budget 2019. Det er det vi nu bygger videre på.

I Venstre bruger vi vores indflydelse på at sikre, at økonomien i kommunen hænger sammen. Det gør vi ved at søge samarbejdet og ved at arbejde langsigtet og strategisk for på denne måde at trække kommunen i den retning vi ønsker.

Det vil vi fortsætte med at gøre.

Det mener vi giver mest værdi for borgerne i Norddjurs - både de der har stemt på os og de der ikke har.

Publiceret 08 October 2019 15:03