Foto: Gert Præst

Debat: Misvisende overskrift fra TV2 Østjylland

Af
Jan Petersen, S

Borgmester i Norddjurs

DEBAT På TV2 Østjyllands hjemmeside var overskriften i sidste uge: Kommune får 100 mio kr. – men de vil ikke dele med de hårdt ramte skoler.

Denne overskrift er direkte forkert og i selve artiklen lykkes det ikke at rette op på en forkert overskrift.

Norddjurs Kommune får godt nok 100 mio kroner mere i indtægter i 2020, hvoraf de godt 62 mio kroner er et engangstilskud begrundet i en bloktilskudspulje til kommuner med faldende befolkningstal. De 62 mio kroner er vi på ingen måde sikker på kommer næste år. Derfor skal de ikke lægges ind i skolernes drift, fordi så risikerer vi jo at skulle skære dem væk næste år.

I stedet bruger vi de 62 mio kroner til at afdrage ekstra på vores gæld med de 40 mio kroner og underlader at låne 21 mio kroner, som vi havde budgetteret med, før vi kendte indtægtsgrundlaget endeligt for 2020.

At afdrage ekstra på gælden betyder, at vi kan bruge knap 1 mio mere i 2020 til drift og investeringer, men mere interessant er det, at beløbet vil stige i 2021, 2022 og ender i 2023 med 11,5 mio mere til drift og anlæg. Det kommer til at gavne bla. skolerne de kommende år.

Der er så 38 mio kroner tilbage af de 100 mio kroner. TV2 Østjylland nævner ikke dette tal, men lader det indtryk fortsætte fra overskriften, at det er alle 100 mio kroner, der bruges til at afdrage gæld. Dette beløb indgår imidlertid i de forbedringer af drift- og anlæg, som aftalen indeholder.

På Børne- og ungeområdet kunne vi se nye og truende besparelser foran os i 2020, især fordi reaktionen på lukningen af Mølleskolen har været, at mange forældre så vælger Rosmus Skole i Syddjurs fremfor folkeskolen i Trustrup. Det koster mange penge og det kan vi ikke gøre noget ved, for der er frit skolevalg. Men de penge kan vi så ikke bruge på andre områder, f.eks. børnehaverne.

I forliget har vi valgt at fjerne sparekravet i 2020-23 fra BUU i alle årene, så vi undgår nye besparelser – udover den nedgang i midlerne til skolerne, som følger af et lavere elevtal. Det var disse besparelser, som formanden for Søren Kanne Skolen advarede imod, og de kommer ikke.

Men der sker da heldigvis noget på det område, som især havde fokus i indslaget. Budgetforliget øger bevillingerne til bygningsvedligehold, vinduer, tage og energiforbedringer. Det endelige beløb kender vi først i næste uge, hvor de sidste tilskud fra staten bliver kendt. Vi finansierer renovering af tagflader på Auning Skole, vandskaden på Vestre Skole (som vi måtte udskyde i 2019), bevilliger de ansøgte beløb til specialklasser på Søren Kanne Skolen (Vestre Skole), afsætter penge til faglokaler og udendørs inklusionsfaciliteter, afsætter penge til læringsrum og ekstra strøm på Åboulevarden.

Jeg kunne ikke specificere dette i TV-indslaget, da vi stadig forhandlede. Men det berettiger ikke TV2 Østjylland til i overskriften af fortælle borgerne en historie om, at vi hellere vil afvikle gæld end gavne vore skoler. Vi gavner vores skoler med nye investeringer og fjerner trusler om nye besparelser. At afvikle gæld giver et bidrag til, at det kan lade sig gøre.

Det ville være dejligt om vi kunne bevæge os yderligere op. Det må være ambitionen næste år og måske finansloven også hjælper os på folkeskoleområdet.

----

Avisen har tilbudt TV2 Østjylland at kommentere debatindlægget, og indholdschef Louise Pettersson, svarer således:

Jeg har svært ved at se, at vores overskrift ikke er sandfærdig og dækkende. Norddjurs kommune får 100 millioner kroner mere i indtægter i 2020, og vælger ikke at bruge pengene på skolerne. Det er fakta, og det er det borgmester Jan Petersen i et direkte interview mandag 30. september i vores nyhedsudsendelse selv forklarer og begrunder.

Det er ikke TV2 Østjylland, der stiller spørgsmålstegn ved, om der skulle bruges noget af den ekstra indtægt på skolerne – det gør eleverne og forældrene. Vi lader spørgsmålet gå videre, og borgmesteren svarer, at det skal den ikke. Den ekstra indtægt skal bruges til at betale af på gæld. I indslag og artikel giver borgere sågar udtryk for forståelse for den strategi, om end de fastholder, at der er brug for her og nu investeringer i skolerne, efter deres mening.

Når en kommune, der har været økonomisk nødlidende, og derfor har måttet bremse akut op mange steder får en ekstra indtægt, er det vel meget naturligt, at man nogle af de steder hvor der er blevet bremset op, spørger sig selv, om der så måske kan blive trykket lidt på speederen igen. Og helt som det er i et demokratisk og samtalende samfund som vores, så lader TV2 Østjylland borgernes relevante spørgsmål gå videre til de politikere der prioriterer ressourcerne, og så giver de ansvarlige politikere svar på spørgsmålene.

Det gjorde borgmester Jan Petersen som sagt også i vores udsendelse. Han fik lejlighed til at svare direkte på de direkte spørgsmål. Han forklarede og forsvarede fornuften i at afvikle gæld i den nuværende situation og forklarede, at han mener, der skal tænkes anderledes langsigtet i forhold til investeringerne i skoledriften. Så borgerne har altså spurgt, og borgmesteren har svaret. Tilbage står stadig det faktum, at de 100 millioner kroner i ekstra indtægter ikke kommer til at gå til skolerne. I hvert fald ikke på den korte og direkte bane. Det er et faktum, og derfor står jeg som sagt uforstående overfor påstanden om, at vores overskrift er ”direkte forkert”. Det synes jeg ikke borgmesteren lykkes med at påvise.

Publiceret 08 October 2019 15:32