Debat: Det går forsigtigt fremad

Af
Mads Nikolajsen, SF

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs

DEBAT Økonomien er barsk i Norddjurs også for børn og unge for tiden. Med Budget 2020 går det forsigtigt fremad, men vi går stadig på tynd is.

Norddjurs får et engangstilskud på 62 millioner til at håndtere at befolkningstallet falder. Det bruger vi til at stabilisere økonomien, samt til beskedne, men varige fremskridt og til investeringer. På børne- og ungdomsområdet skal nedskæringskursen stoppes. Det er slut med at børnene i Norddjurs skal betale for skoleflugt. Daginstitutionerne skal opnormeres, men her læner vi os i første omgang op ad finansloven.

I ”genopbygningsbudgettet” afsættes 10 millioner i 2020 og 4 millioner de næste år til fjernelse af ubalancer. 3 millioner til genindførelse af prisregulering tæller i institutionernes hverdag og når vi skal købe pladser og ydelser til vore udsatte børn. Der afsættes trekvart million til at dæmpe prisstigning for en udvidet SFO og til lavere takst i juniorklubberne. UngNorddjurs skal forestå en forebyggende sundhedsindsats blandt unge. Myndighedsafdelingen for børn og familier opnormeres med 4 stillinger.

På anlægsiden investeres til forbedring af legepladserne i skovbørnehaven og børnehuset Regnbuen, til indretning af specialklasser på Vestre skole, til faglokaler på overbygningsskolerne i Grenaa og Auning, til indretning af Djurslandsskolen i Ørum, til løbende IT-opgradering, og til ”læringslaboratorium” i folkeskolen. Der investeres desuden til indretning af Djurslandsskolen i Ørum, mens flytning af dele af Djurslandsskolen fra Fjellerup og Stenvad til Mølleskolen udsættes til 2022.

For første gang sigter Norddjurs budget på økologisk bæredygtighed. Her har aftalen flere ord end penge, men det er forpligtende og nyt, at bæredygtigt miljø skal belyses og indgå i alle relevante beslutninger.

I aftalen står også: ”I Norddjurs kommune skal det være en naturlig del af børns og unges hverdag, at der skabes bevidsthed om klima og bæredygtighed. Mange dagtilbud, skoler og fritidstilbud er langt med et sådant mål.”

Her er jeg særlig optimistisk! Vore børne- og ungdomsinstitutioner og vores skoletjeneste er meget langt fremme her. Måske skal vi hente konsulent- og vejledningshjælp til os lokalpolitikere og vores administration hos vores pædagoger og lærere og institutioner til at løfte vores klimabevidsthed!

Dette er alt sammen gode ting. Men det hører med i et ærligt billede, at der ikke direkte blev penge til bedre normering i folkeskolen. Samt at børnetal og tilflytning det sidste år er faldet meget. Derfor tager børne- og ungdomsudvalget en dialog med alle skole-, børneby- og dagpasningsbestyrelser i efteråret om hvordan vi langsigtet håndterer det.

Norddjurs lykkes fortsat med meget for færre penge. Kun fordi vore borgere, ansatte og vore ledere gør en kæmpe indsats. Nu er det så jeres tur til at vurdere budgetforslaget. Der er høringfrist 20/10.

Publiceret 08 October 2019 15:11