Debat: De brede skuldre bærer budgettet

Af
Bent Mikkelsen

Kløvervang 10, Grenaa

DEBAT Det er i disse dage, budgetterne bliver fremlagt i landets kommuner, her også vores egen Norddjurs.

Som omtalt i den skrevne presse, er det ikke alene lokalt, at pengene er små, og sparekniven har måttet tages frem. Om det er fordi kommunerne igennem længere tid har været holdt i en stram økonomisk tøjle styret af den tidligere regering, skal jeg ikke kunne udtale mig om, men økonomien er i hvert fald aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen hvert år, så ansvaret ligger i hvert fald på så brede skuldre, som det næsten kan.

At der så er forskel på de enkelte kommuners indtægter og udgifter, skulle så også udlignes ved de ordninger, der på højere plan lovgives om med de udligningsordninger der findes – altså igen en ordning, der skulle hvile på så brede skuldre som muligt, alt efter som man tager det.

Som jeg kan se og læse i henholdsvis den lokale presse som på TV2 og på de sociale medier, bliver der også i Norddjurs Kommune vedtaget et budget for 2020, der hviler på brede politiske skuldre, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslistens mandater, medens de svage skuldre fra LA og Konservative stiller sig på sidelinjen, og hælder ansvaret fra sig.

Efter sigende er årsagerne disse, at LA, ikke kunne være med til udbygningen af det lokale Kattegatcenter, der som den turistmagnet det nu er, skulle afgive de midler, der var stillet dem i udsigt til renovering og udbygning. Det er så deres holdning.

Når den konsevative viceborgmester ikke kunne stå solidarisk med det byråd, hvor han som næstkommanderende sætter hælene i, må undre én. Argumentet skulle være, at de som konservative, ville have skatteprocenten rullet tilbage til det niveau, den havde før den økonomiske nedtur for et par år siden.

Noget, der så ville medføre, at de øgede skattekroner, der fremover skulle styrke kommunens kasse, ville udeblive, så risikoen for, at man ud i fremtiden igen må ud med diverse sparerunder, ville være større. Netop nu, hvor provenuet af skatteforhøjelserne bliver større i de næste par år.

Ja, politik er det muliges kunst - hvorfor så gøre det så umuligt, som nogle gerne vil gøre det til.

Publiceret 08 October 2019 15:21