Det lykkedes ikke at for borgmester Jan Petersen at få alle 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen til at underskrive budgetaftalen. Konservative og Liberal Alliance ville ikke være med.

Det lykkedes ikke at for borgmester Jan Petersen at få alle 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen til at underskrive budgetaftalen. Konservative og Liberal Alliance ville ikke være med. Foto: Gert Præst

Fem partier bag budgettet for 2020

23 ud af 27 stemmer for, når Norddjurs Kommunes budget skal behandles i kommunalbestyrelsen

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Også i år vil man opleve, at Norddjurs Kommunes budget for de kommende år er på plads før borgerne overhovedet har hørt om det. Der er indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om budget 2020-2023.

Processen frem mod den endelige vedtagelse af budget 2020-2023 ser sådan ud, selv om det hele nu er afstemt og på plads, fordi det er aftalt, at man stemmer imod de ændringsforslag, som kunne komme ud af den aftalte proces, som er aftalt således: 7. oktober: Budgettet førstebehandles i økonomiudvalget. Fra 8.- 20. oktober: Budgettet er i offentlig høring. 9. oktober: Borgermøde om budgettet i Ørum Aktiv Center. 11. oktober: Førstebehandling i kommunalbestyrelsen. 28. oktober: Andenbehandling i økonomiudvalget. 1. november: Andenbehandling og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Ny kurs udstikkes

Aftalepartierne siger i en pressemeddelelse fra Norddjurs Kommune, at de ønsker med budgetaftalen at udstikke en ny kurs for Norddjurs Kommune. Fundamentet er økonomisk bæredygtighed, og forligspartierne sætter samtidig målsætninger op om, at Norddjurs Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år. Aftalen rummer endvidere initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde, hedder det.

Partierne bag aftalen anerkender de økonomiske målsætninger og den skattestigning, som indgik i budgettet for 2019 samt kommunalbestyrelsesbeslutningen vedrørende støtte til Kattegatcentret på 15 millioner kroner finansieret af jordsalg ved Gl. Estrup Herregård. Det fik både konservative og Liberal Alliance til at forlade forhandlingerne, som de følte som en armvridning aftalt mellem de partier, som sikrede et flertal for den barske opbremsning i kommunen sidste år.

Der er endvidere aftalt en konkret belysning af mulighederne for øget udlicitering, som aktuelt er til politisk behandling.

Flere indtægter

Norddjurs Kommune får i 2020 en stigning i indtægterne svarende til cirka 62 millioner kroner i engangstilskud på grund af faldende befolkningstal samt 24 millioner kroner i 2020 og overslagsårene som følge af et løft i økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen.

Som eksempler på økonomisk bæredygtighed nævnes, at der afsættes 78 millioner kroner over fire år, som dels skal sikre et uændret serviceniveau, dels investeres i udviklingsinitiativer. En væsentlig del af engangstilskuddet fra staten på 62 millioner kroner, som Norddjurs Kommune får tildelt i 2020 på grund af faldende befolkningstal, skal bruges på at afdrage på kommunens gæld med i alt 40 millioner kroner.

Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 millioner kroner fastholdes. Dette niveau forventes at være nået ved udgangen af 2019.

Der afsættes en ramme på 171 millioner kroner til investeringer og anlæg over de kommende fire år.

Som eksempler på social og miljømæssig bæredygtighed fremhæves prioritering og styrkelse af serviceniveauet overfor børn, unge, ældre og handicappede.

Der afsættes 1,6 millioner kroner over fire år til styrkelse af indsatsen indenfor bæredygtighed, udvikling og klima. Klimahandlingsplanen revideres i samarbejde med virksomheder og andre partnere.

Auning skal vokse

Der fremhæves også eksempler på initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde. Det gælder målrettet investering i Auning som tilflytningsområde og i de afledte effekter i den øvrige del af den vestlige del af kommunen. Men også investeringer i Grenaa for at øge byens kulturelle og oplevelsesmæssige værdi.

"Med dette budgetforlig kan vi begynde at se fremad og arbejde videre på at forløse Norddjurs Kommunes mange potentialer. Økonomisk stabilitet og ro er en grundlæggende forudsætning, ligesom en solid kassebeholdning og afvikling af gæld er afgørende for, at der frigøres penge til drift og anlæg, og at vi på et sikkert fundament kan udvikle Norddjurs. Jeg mener, at dette grundlag nu er til stede i form af denne aftale," siger borgmester Jan Petersen, S.

Publiceret 03 October 2019 23:57