"Den nye nationalparkchef skal have en god evne til at se forretningsmæssige muligheder. Realiseringen af de store ambitioner for Nationalparken vil de kommende år være afhængig af, at der etableres partnerskaber, som bl.a medfører, at der kan tilgå nye finansielle midler til nationalparken," lyder et af de økonomiske krav til Nationapark Mols Bjerges nye boss

Sekretariatsleder udskiftes med Nationalparkchef

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har besluttet at ændre titlen på Nationalparkens daglige leder i forbindelse med det forestående chefskifte

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Nationalpark Mols Bjerge skal have ny daglig leder.

Den nuværende - og hidtil eneste -sekretariatsleder i Nationalparkens snart tiårige historie, Mika Leth Pedersen, går som bekendt på pension fra november 2019.

I forbindelse med skiftet har bestyrelsen truffet beslutning om at ændre chef-titlen fra Sekretariatsleder til Nationalparkchef.

"Baggrunden herfor er, at der de kommende år vil være et endnu stærkere fokus på en række udviklings- og samarbejdsopgaver, hvilket medfører, at den ledelsesmæssige frontfigur i højere grad vil arbejde med større strategiske udviklingstiltag, med at styrke Nationalpark Mols Bjerges rolle i en række centrale netværk og samarbejdsrelationer, og sikre at Nationalparkplanens handlingsplan virkeliggøres. Den lokale forankring er afgørende for udviklingen af Nationalpark Mols Bjerge. Netværksopbygning og dialog med alle relevante samarbejdspartnere er kodeordene for den lokale sammenhængskraft, der gør Nationalparken bæredygtig og udviklingsorienteret. En kommende Nationalparkchef skal se dette som sin fornemste opgave og målsætning," lyder det kaudervælsk og drivende klichéagtigt med alle modeordene 'lige til at tørre røv i' - i den jobprofil, som konsulentfirmaet MUUSMANN har ladet udarbejdet som tillæg til jobannoncen. Afsnittet kunne have stået i alle andre jobprofiler.

MUUSMANN er hyret af Nationalparkens bestyrelse til at hjælpe til med, at den rigtige mand eller kvinde findes.

Helt efter bogen i dagens Danmark, hvor snusfornuften er udgået til fordel for dyre konsulentkroner.

Heraf fremgår det, at vordende ansøgere skal have givet lyd fra sig på skrift senest 29. september.

Ansættelsessamtalerne begynder den følgende uge med en forventning om, at den heldige kan indtage kontoret på Jagtslottet 1. december 2019.

Ni hovedopgaver

Den nye Nationalparkchef skal tage vare på 9 hovedopgaver fremgår det ligeledes meget mere tydeligt og klart af jobprofilen:

  • Nationalparkchefen skal betjene det politiske niveau (bestyrelsesformand, bestyrelse og råd)
  • Daglig ledelse af sekretariatet og være personaleleder for de ansatte sekretariatsmedarbejdere
  • Ledelse af en samlet organisation
  • Driftsansvarlig (budget/økonomi)
  • Tænde op under den vedtagne (seneste) handlingsplan for Nationalpark Mols Bjerge
  • Stå i spidsen for virkeliggørelsen af et nyt besøgscenter for Nationalparken
  • Styrke samarbejdet med andre myndigheder. For eksempel Naturstyrelsen og andre Nationalparker, "men et særligt fokus skal de kommende år lægges i forhold til et styrket samarbejde med Syddjurs Kommune. Det er bestyrelsens vurdering, at der er store og uindfriede potentialer ved et tættere samarbejde med Syddjurs Kommune både i forhold til udviklingen af natur-, kultur- og turismeområdet, infrastrukturspørgsmål, miljøspørgsmål og ikke mindst etableringen af et besøgscenter."
  • Udbygge og vedligeholde partnerskaber (Lodsejere, Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum, herunder Molslaboratoriet, VisitAarhus, Den Danske Naturfond, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Øvrige undervisnings- og forskningsinstitutioner)
  • Være initiativtager og formidle kontakten til potentielle bidragydere til Nationalpark Mols Bjerge. "Realiseringen af Nationalparkens ambitioner om bl.a. et besøgscenter, men også en generel udvikling af Nationalparkens aktiviteter, vil få et styrket momentum (kampgejst) via tilførsel af fondsmidler mv."

Publiceret 25 September 2019 18:00