Foto: Søren Andersen

Debat: Folkeskolen bløder - vi kan ikke mere

Af
Bjørn Johansen

Formand - Søren Kanne Børneby

Samt far til en pige i 8. klasse på afd. Søndre og en dreng i 6. klasse på afd. Vestre

DEBAT Folkeskolen i Norddjurs bløder. Vi lever ikke i den, vi forsøger at overleve!

På dagsordenen til BUU møde i dag den 19.09.19, skal der nu igen snakkes besparelse på almen skoledelen! I forvejen er der foretaget yderlige besparelse på specialdelen!

Vi kan ikke mere, der er simpelhent ikke flere penge at hente i skolerne, hvis vores børn skal have, et bare nogenlunde undervisningstilbud og de ansatte et bare nogenlunde ansættelse! Det er uanstændigt, at behandle vores børn og de ansatte på denne måde.

Jeg kan læse at ét af midlerne, til at finde besparelser på, er at nedsætte timetallet til det absolut minimum! Har man da ingen visioner med skolevæsnet i Norddjurs?

I Søren Kanne Børneby, betyder det at alt understøttende undervisning, forsvinder og at eleverne får længere pauser. I den tid eleverne ikke har undervisning, skal der føres tilsyn med dem. Det vil igen reducere lærernes forberedelsestid markant!

Med det absolut minimum timetal, vil det give en besparelse på 5,84 lærere! Da Søren Kanne Børneby har ca. 80 fuldtidsstillinger på almen området, kan man med simpel hovedregning, se at vi når ikke de 10 % (politikernes mål), kun ved færre undervisningstimer.

Altså der skal igen fyres medarbejdere i skolerne! Det vil så kræve, at de resterende lærere skal undervise mere og have mindre tid til forberedelse!

Kære politikere, I skal finde pengene andre steder eller på anden måde- skolerne og børnebyerne kan ikke mere.

Publiceret 19 September 2019 11:57