Sådan ser et lukket landplaceret dambrug ud.

Sådan ser et lukket landplaceret dambrug ud. Pressebillede

Norddjurs-glæde over nej til havbrug

Kommunen vil i stedet arbejde for lukkede dambrug på land

Af
Søren Andersen

NORDDJURS I Norddjurs Kommune udtrykker borgmester Jan Petersen, S, glæde over, at den nye miljøminister Lea Wermelin siger nej til havbrug ud for Djursland. Kommunen arbejder i stedet med muligheden for at danne ramme om lukkede dambrug på land.

Der er egnede arealer i kommunen og dialog med en interesseret virksomhed, men der er brug for ændrede regler. Borgmesteren vil derfor tage initiativ til møde med miljøministeren.

Udmeldingen fra miljøminister Lea Wermelin om, at der ikke skal laves havbrug ud for Djurslands kyst, glæder Jan Petersen.

"Det markerer afslutningen på flere års diskussion om, hvorfor vi ikke ønsker havbrug ud for Djurslands kyster. Havbrug kan skade vores unikke kyststrækning og natur og bringe det rene badevand, som hvert år glæder turister og fastboende, i fare. Jeg er tilfreds med, at diskussionen nu er lukket, og vi kan se fremad," siger Jan Petersen i en pressemeddelelse fra Norddjurs Kommune.

Et bud på, hvor man nu kan rette blikket hen, kan være lukkede dambrug på land, mener borgmesteren. Jan Petersen har ved flere tidligere lejligheder talt for den type fiskeopdræt som et alternativ til havbrug ved Djurslands kyster.

"Vi tilrettelægger aktuelt vores lokalplanlægning efter at kunne rumme den type virksomheder, og vi har også konkrete drøftelser med en interesseret virksomhed om forskellige egnede arealer her i kommunen. Djursland er historisk set et område med en rig og varieret fødevareproduktion. Vi repræsenterer hele værdikæden fra produktion til gourmet-produkter, og fisk har altid fyldt meget som fødevare her på egnen," siger Jan Petersen.

Møde med ministeren

Borgmesteren vil tage initiativ til et møde med miljøminister Lea Wermelin, da tildeling af kvælstofkvoter indenfor dambrug på land er en statslig opgave og vurdering. Det vil derfor krævede ændrede regler, hvis Norddjurs skal arbejde videre med mulighederne for at tilbyde arealer til virksomheder, som ønsker at etablere lukkede dambrug.

"Vi vil gerne arbejde videre med muligheden for lukkede dambrug på Norddjurs – men det skal ske i balance og under hensyntagen til den samlede miljøbelastning, da lukkede dambrug på land også udleder kvælstof," siger Jan Petersen.

Han tilføjer, at i forhold til den virksomhed, som kommunen aktuelt er i dialog med, er der tale om lukkede dambrug, hvor op til tre fjerdedele af kvælstoffet renses fra.

Det har tidligere været fremme, at det er virksomheden Sustainable Seefod Invest ApS, (SSI) i Randers, som har planer om at etablere sig i Grenaa. Initiativtager Jens Petri Petersen driver i forvejen flere dambrugsprojekter i Jylland. Blandt andre Danish Salmon med et lukket saltvandsdambrug i Hirtshals og Sashimi Royal A/S i Hanstholm med en af Europas første indendørs fiskefarme. Selskabet har gang i et lignende projekt – som det planlagte i Grenaa – i Thorsminde på den jyske vestkyst. Det er et år længere fremme end det i Grenaa.

Publiceret 30 August 2019 11:37