Henning Hansen har udviklet sig til at være Norddjurs Kommunes bidske terrier - og var til tirsdagens kommunalbestyrelse klar med nye spørgsmål.

Henning Hansen har udviklet sig til at være Norddjurs Kommunes bidske terrier - og var til tirsdagens kommunalbestyrelse klar med nye spørgsmål. Foto: Søren Andersen

Svar i spørgetid medfører nye spørgsmål

Kritisk borger spurgte til Norddjurs Kommunes brug af fratrædelsesgodtgørelse og eksterne konsulenter - der de sidste to år har kostet 55 millioner

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Efter år uden brug af borgernes mulighed for at stille spørgsmål forud for kommunalbestyrelsesmøderne i Norddjurs, er Henning Hansen fra Bønnerup Strand efterhånden blevet fast mand i rollen som Spørge-Jørgen. Han mener, at han konstant får mangelfulde svar på sine spørgsmål - og tirsdagens møde var så sandelig ingen undtagelse.

Det svækkede dog muligheden for ping-pong, at Henning Hansen denne gang ikke fik lov at stå over for sin yndlingsmodstander, den socialdemokratiske borgmester Jan Petersen - som Henning Hansen i de aktuelle spørgsmål kalder "min partikammerat".

Der var til tirsdagens møde nemlig afbud fra borgmesteren, så det var den konservative Benny Hammer, der ledte mødet - og svarede på kommunens vegne.

Efter lov og overenskomst

Første spørgsmål handlede om, hvor mange penge, der i de sidste to år er udbetalt fra kommunekassen i forbindelse med afskedigelser og udskiftninger af embedsmænd, skolelærere og andre.

Her svarede Benny Hammer, at der på den konto er brugt godt fem millioner kroner - og fordi Norddjurs Kommune har fulgt lovgivning og overenskomster.

Henning Hansen begrundede sit spørgsmål med, at Jan Petersen i denne avis havde svaret, at Norddjurs ikke benytter sig af åremålskontrakter.

Det har Jan Petersen dog aldrig svaret på. Men avisen havde via en aktindsigt spurgt Norddjurs Kommune om der var fratrædelsesgodtgørelse til forhenværende kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, da han sagde op for at blive kommunaldirektør i Randers Kommune, hvor han også boede, mens han havde jobbet i Norddjurs.

Svaret fra jurist Maria Drejer Pedersen var, at det var der ikke.

"Forhenværende kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt var tjenestemandsansat. Der blev ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med hans fratrædelse," fortalte hun.

Hun supplerede med, at medlemmer af direktionen, herunder også den nuværende kommunaldirektør, Christian Bertelsen, alle er ansat på kontrakt. Ingen i direktionen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, bonus eller lignende.

Så mon ikke, at der følger et nyt spørgsmål om dette fra Henning Hansen?

Hvor meget til konsulenter?

Han ville også vide, hvor mange penge, der de sidste to år er brugt til brug af eksterne hjælpere - for eksempel konsulenter, advokater og lignende.

Hertil svarede Benny Hammer, at det er svært i Norddjurs Kommune at afgrænse dette område. Men et tjek viste, at der i 2017 var brugt 29,5 millioner kroner på området - og 21 millioner kroner i 2018. I alt 50 millioner på to år, hvor kommunen har sparet, fyret og smækket kassen i på mange områder.

Endelig ville Henning Hansen vide, om Norddjurs anvender skjulte dagsordener - forstået på den måde, at de er skjulte for offentligheden.

Og ja, det gør man, svarede Benny Hammer. Han forklarede, at dagsordener som udgangspunkt offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvor man også som udgangspunkt kan finde sagsmaterialet. Det gælder dog ikke sager, som behandles for lukkede døre.

Benny Hammer undlod dog at nævne, at kommunalbestyrelsen ofte er indkaldt til såkaldte temamøder, hvor man ikke kan se dagsordenen. Så sent som tirsdag var man indkaldt til et "dialogmøde" med Grenaa Havn A/S - uden offentlighed. Og man har også taget såkaldte gruppeformandsmøder i anvendelse, typisk når sager eller afgørelser "skal cleares af" - selv om den kommune styrelseslov ikke nævner noget om denne mødeform.

"Synes du selv, at du får alle de oplysninger, som du har brug for," spurgte Henning Hansen afslutningsvist Benny Hammer.

"Det mener jeg bestemt. Vi arbejder alle her ud i salen ud fra de oplysninger, som vi får forelagt," svarede Benny Hammer.

"Sådan sagde du bare ikke til mig sidst jeg spurgte dig," lød den sidste salut fra Henning Hansen. I hvert fald i denne omgang.

Derefter blev han af SF's Aleksander Myrhøj opfordret til at benytte sig af Norddjurs Kommunes borgerrådgiver, når han er utilfreds med sagsbehandling.

Men borgerrådgiver Jesper Cortes, der deltog i en del af kommunalbestyrelsesmødet, mener ikke, at det er den rette vej at gå.

"Jeg er jo ansat af kommunalbestyrelsen, så det er nok ikke mig en borger skal gå til, hvis han er utilfreds med politiske beslutninger," sagde Jesper Cortes, da avisen forelagde ham muligheden.

Publiceret 27 August 2019 17:57