Svend Carlo Svenningsens testamente giver nu anledning til debat i kommunalbestyrelsen i Norddjurs.

Svend Carlo Svenningsens testamente giver nu anledning til debat i kommunalbestyrelsen i Norddjurs.

Debat: Arv skal bruges til unikt kunstværk

Af
Mads Jensen og Benny Hammer

Konservative i Norddjurs Kommunalbestyrelse

DEBAT Til det næste kommunalbestyrelsesmøde skal der vedtages procedure og rammer for de 1,177 millioner kroner som Norddjurs Kommune fik testamenteret for godt et år siden.

Skal pengene benyttes på én gang, eller deles op i mindre beløb, og bruges som puljemidler. (Som et flertal i Økonomiudvalget stemte for)?

Pengene stammer fra Svend Carlo Svenningsen, en mand født og opvokset i Grenaa.

En mand hvis sidste vilje var at Grenaa Kommune skulle være hans enearving. Skulle Grenaa Kommune ikke bestå ved hans død, overgår arven til Grenaa by.

Hans testamente forskriver ligeledes, at arven skal anvendes til formål som bestemmes af siddende borgmester i samråd med kulturudvalg.

Ved seneste Kultur- og Fritidsudvalgsmøde fremsatte Mads Jensen et forslag om at arven skulle bruges på én gang, og bruges til et enkeltstående kunstværk i ”Svend Carlos ånd”

Vi mener, at vi her har en enestående mulighed for at kunne berige Grenaa med et unikt kunstværk. Dette er ekstraordinære penge vi har modtaget, og de bør bruges til noget ekstraordinært. Ikke ”klattes” væk i puljemidler.

Ydermere mener vi, at ønsket om, at arven skulle overgå til Grenaa by, bør respekteres. Det vil en ”puljeløsning” ikke gøre.

Vi ønsker et kunstværk hvor en kunstner skal lade sig inspirere af Svend Carlo Svenningsens historie. En mand der forlod Grenaa med et knust hjerte, men hvor Grenaa aldrig forlod ham.

Med temaer som ulykkelig kærlighed, i samspil med hans store kærlighed hans fødeby. Så tror vi på en kunstner ville kunne skabe et nyt vartegn for Grenaa. Med et markant millionbeløb vil et sådan et værk kunne give genlyd.

Lad os få et kunstværk vores turister kan nyde. Et kunstværk hvor vores borgere kan føle Svend Carlos kærlighed til en by, og lade sig inspirere af hans fascinerende historie.

Publiceret 23 August 2019 10:16