Det bliver i en lidt mere komprimeret periode, politikerne i Kommunalbestyrelsen skal nå at blive enige om Norddjurs Kommunes økonomi. Genrefoto/Adobe Stock

Det bliver i en lidt mere komprimeret periode, politikerne i Kommunalbestyrelsen skal nå at blive enige om Norddjurs Kommunes økonomi. Genrefoto/Adobe Stock only_kim - stock.adobe.com

Folketingsvalget udskyder budgetforhandlinger i Norddjurs

Af
Simon Carlson

Norddjurs Der bliver lidt mindre tid for politikerne i kommunalbestyrelsen til at blive enige om det kommunale budget i år. Hele processen omkring vedtagelsen af kommunens budgetter bliver således udskudt og kommer til at foregå i en mere komprimeret periode end først tiltænkt.

Det er en konsekvens af folketingsvalget 5. juni i år og de efterfølgende regeringsforhandlinger. Det har betydet, at landets nye regering først i midten af august er parat til at indlede økonomiforhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL), og derfor kend kommunerne endnu ikke indtægtsgrundlaget for de kommende fire år.

Det forventes, at udmeldingerne om tilskud, udligning og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag først er kendt i midten af september, hvorefter forvaltningen i Norddjurs Kommune kan udarbejde et teknisk budget som grundlag for budget 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020 til den 5. november 2019.

Det er en udsættelse på tre uger, hvilket betyder, at budgetprocessen bliver mere komprimeret. Der er således fortsat et krav om at der skal være minimum tre uger mellem første og anden behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen. Fristen for 1. behandlingen er derfor senest 15. oktober.

På Økonomiudvalgets møde på torsdag 15. august, vedtager politikerne forvaltningens reviderede tidsplan. Det betyder, at den planlagte første behandling af budgettet i Økonomiudvalget 5. september aflyses. 24. september kan det tekniske budget efter planen vedtages, hvorefter første behandling af budgettet kan begynde i Økonomiudvalget 7. oktober.

Den komprimerede proces gør også, at den efterfølgende høringsperiode fastsættes til at løbe fra 8. oktober og hen over efterårsferien i uge 42 med en deadline for indsendelse af høringssvar den 18. oktober klokken 10, lyder det i indstillingen til Økonomiudvalget.

Anden behandling af budgetterne foregår 28. oktober i Økonomiudvalget, hvorefter det behandles i kommunalbestyrelsen 1. november.

Endelig vedtagelse af kommunens budget vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Fakta

Forslag til ny tidsplan for budgetforhandlinger

5. september – aflysning af økonomiudvalgets behandling af 1. behandlingsbudgettet

16. – 20. september – fagudvalgene arbejder med relevante budgetemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på egne områder forud for budgetforhandlingerne. 

24. september – vedtagelse af teknisk budget i økonomiudvalget 

25. september – orienteringsmøde om budget for kommunalbestyrelsen, hvor hovedudvalget også er inviteret. 

25. og 27. september samt 1. og 21. oktober - forhandlingsmøder 

7. oktober – 1. behandling i økonomiudvalget 

8. – 18. oktober - høringsperiode 

9. oktober - borgermøde 

11. oktober – 1. behandling i kommunalbestyrelsen 

28. oktober – 2. behandling i økonomiudvalget 

1. november – 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Publiceret 13 August 2019 19:00