En af de trofaste ildsjæle, Harry Simonsen byder velkommen til musikalsk-sammenkomst i Hevring for 18 år i træk. Det sker tirsdag 13. august.

En af de trofaste ildsjæle, Harry Simonsen byder velkommen til musikalsk-sammenkomst i Hevring for 18 år i træk. Det sker tirsdag 13. august.

Harry byder velkommen til musik og hygge i Blåhvalen i Hevring for 18 år i træk

Mangeårig formand for lokal pensionistforening er glad og stolt over at have været en del af den unikke event helt fra starten af for

Hevring " Det er bare en helt fantastisk oplevelse og noget helt ud over det sædvanlige at være med til. Og utroligt, at vi år efter år kan samle så mange pensionister og andre til en hyggelig musikalsk eftermiddag i Blåhvalen i en lille landsby som Hevring på nordkysten af Djursland".

Sådan lyder det fra Harry Simonsen fra Allingåbro.

Han er tidligere mangeårig formand for pensionistforeningen, der dækker Allingåbro og Vivild og omegn og har været med i arrangementet gennem samtlige nu snart 18 år i rap.

Lige fra Jørn Hjorting og Nils Bernhard på åben mark ved friluftsscenen Viften underholdt ved den første event og lagde grunden til en succes uden sidestykke.

John Mogensen Live.dk

Det musikalske ældtetræf finder i år sted tirsdag 13. august med bandet "John Mogensen Live.dk" som topnavn .

HATS er arrangør af den musikalske eftermiddag, der byder på to timers underholdning fra klokken 14 til 16 - og så er det ganske gratis at deltage i.

Eftermiddagen indledes med at alle nyder gratis lagkage og kringle, og så varmer lokale aktører ellers op i en times tid på den store scene.

Gratis lagkage og ditto kringle er som altid på menuen til musikalsk træf i Blåhvalen i Hevring.

Gratis lagkage og ditto kringle er som altid på menuen til musikalsk træf i Blåhvalen i Hevring.

I år bliver der blandt andet lejlighed til at møde Teater-Sildene, John og Jette på lirekasse og mekanisk harmonika og de musikalske HATS-aktører Marie, Jan og Knud som to gange duo. Og så er der lidt af en udenbys overraskelse på plakaten,

Imponerede "samvirket"

Som medlem af bestyrelsen for foreningen Pensionisternes Samvirke husker Harry endnu, hvordan et par repræsentanter fra foreningens ledelse blev behørigt imponerende, da de et af de første år var mødt frem for med egne øjne at se, hvad det nu lige var de donerede sit tilskud til.

"Og det er jo bare blevet bedre og bedre. Og vi er blevet flere og flere", konstaterer Harry Simonsen, der også glæder sig over, at rigtigt mange af de lidt svagere ældre og pensionister i stort tal kommer og nyder et par dejlige timer i godt selskab.

Det gælder både en del demente og personer, der sidder i kørestole.

"Vi har plads til alle og vi sørger altid for at de får en rigtig god plads.

I flere år har der også været fast besøg af beboere fra HS-afdelingen på Tangkær i Ørsted.

Stor lokal opbakning

"Men det kun lade sig gøre at lave et så stort arrangement, når man har så mange frivillige der møder op og laver lagkager, serverer for de mange gæster og klarer alle de mange forskellige opgaver. Og så er de lokale dagligvarebutikker og bagere trofaste sponsorer sammen med pengeinstitutter, organisationer og foreninger, der betaler for musikken".

Harry Simonsen lægger stor vægt på, at der jo altid er et musikalsk navn fra den aller øverste hylde, når Blåhvalen slår sine porte op.

"Det er jo ikke musik man kan opleve alle mulige steder men de aller bedste, som vi får til Hevring denne ene gang om året".

Den tidligere formand for den særdeles aktive pensionistforening giver naturligvis selv en hånd med og han er både med til at stille borde og stole op og servicere de mange gæster på selve dagen.

Og det er en oplevelse, han ikke vil være foruden.

Publiceret 06 August 2019 13:36

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.