Bestyrelsen består af fra venstre Rune Høgh, Jesper Jensen, Vilhelm Vahle, Katrine Jun Larsen, Torben Lund, Heidi Madsen og Joachim Glerup Andersen

Bestyrelsen består af fra venstre Rune Høgh, Jesper Jensen, Vilhelm Vahle, Katrine Jun Larsen, Torben Lund, Heidi Madsen og Joachim Glerup Andersen Pressebillede

Friskole har god tilslutning

Før sommerferien var 108 børn indskrevet i MIN friskole i Ørum

Af
Søren Andersen

ØRUM Den nye friskole i Ørum - MIN friskole bliver navnet - var op til sommerferien oppe på 108 børn indskrevet. Heraf kommer de første 79 børn til at starte i august 2020 i klassetrinene 0. til 7. klasse, de sidste børn er yngre og starter senere.

"Vores mål er mindst 100 børn som starter til august til næste sommer, og derfor er vi ikke helt i mål endnu. Men vi fortsætter med at optage nye børn, og har derfor sat en ny deadline således at vi 31. oktober tager den endelige beslutning for om skolen realiseres eller ej," siger bestyrelsesformand, Torben Lund.

Han beretter om, at resultatet er opnået med en kæmpe indsats fra kommende forældre, arbejdsgruppe deltagere og sponsorer.

Målet var oprindeligt 120 børn indskrevet, uanset om de startede nu eller først senere. Det ændres nu til at være 100 børn, som starter næste år til august, og ændringen gøres for at kunne sikre en god start for skolen.

Friskolernes økonomi blev en del af valgkampen, men konklusionen er, at der blev lovet, at skoler i tyndt befolkede områder kan fortsætte som hidtil. Men et er valgkamp, noget andet er hvad den færdige finanslov ender med, og derfor venter friskolens bestyrelse med at beslutte noget til dette er afklaret.

Fleksibelt byggeri

Fremover vil skolens planer basere sig på køb af brugte pavilloner. Dette giver en række fordele: Fleksibelt byggeri som nemt kan udvides hvis skolen udvides med flere børn, og fleksibelt byggeri betyder også, at det nemmere kan sælges igen.

Den nye skole skal være et bedre alternativ end folkeskolerne, og derfor er der stort fokus på en sund økonomi fra starten. Nuværende budgetter bygger derfor på at der allerede i år 1 afdrages gæld, og at skolen er gældfri fra år 2026.

"Vi er sikre på at når først skolen starter, vi har ansat en dygtig leder, ansat nogle engagerede lærer og tilbyder nogle nyistandsatte lokaler, så vil der komme flere børn indmeldt. Derfor er pavilloner en genial løsning, fordi vi sikres en fleksibel bygningsmasse hvor der hurtigt kan tilbygges 1-2 klasseværelser," siger Torben Lund.

Hvis MIN friskole starter med minimum 100 elever fordelt på 8 klasser og en SFO, vil der blive 10 fuldtidsansatte inklusive leder, lærer, pædagoger, administration m.fl.

Nogle klassetrin vil blive sammenlæst, for at der bliver nok elever pr. gruppe.

"Der kan blive undervisning hvor vi eksempelvis har alle 0. og 1. klasse som 18 elever. Her bestræber vi os på at vi i 50 procent af tiden tilbyder at være to lærere tilknyttet. På den måde går vi en anden vej, så vi kan sikre et højt fagligt niveau, masser af nærvær og god trivsel for vores børn," siger bestyrelsesmedlem Kathrine Jun Larsen.

Hele arbejdet med planlægning og etablering af byggeriet fortsætter. Således forventer bestyrelsen henover sommeren at ansøge om friskolelicens, og omkring december 2019 forventes også, at lokalplan for skolens areal er godkendt.

Publiceret 18 July 2019 13:17