Flaget var hejst ved Anholt Kirke for at markere 200 års dagen.

Flaget var hejst ved Anholt Kirke for at markere 200 års dagen. Foto: Poul Rosenkilde Møller

Anholt fejrede 200 års dagen for kirken

Den nuværende kirkebygning blev rejst efter Napoleonskrigene

Af
Søren Andersen

ANHOLT På årets hidtil varmeste dag fejrede man Anholt kirkes nuværende bygnings 200 års jubilæum. Den forrige kirke blev i 1809 okkuperet af englænderne under Napoleonskrigene og brugt til bl.a. fangerum og magasin. Kirken forfaldt i den sammenhæng så meget, at Kong Frederik VI efter krigen foranledigede en indsamling blandt landets øvrige sogne til opførelse af en ny kirke, som stod færdig sommeren 1819.

Som ved 150 års jubilæet i 1969, stod kirken nykalket med nyrenoverede vinduer, smukt pyntet med blomster på alteret og i stolerækkerne og de store lysekroner tændt med levende lys. Uden for var flaget hejst på både Bybakken og i præstens og kirkens have. Skolebørnene havde sammen med billedkunstner Malene Halkjær Petersen lavet spejlmosaikker, som forestillede skabelsen og var udstillet uden for kirken op ad plankeværket til Kammerherregården.

Til lejligheden var Dronning Magrethe II, kammerherre Jens Christian Von der Masse, borgmester Jan Petersen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, provst Lars Seeberg, øens sognepræst gennem 36 år Søren Anker-Møller, sommergæst og præstevikar pastor emeritus Hans Graversen, nuværende præst Anne Damkjær Lautrup, barselspræstevikar Michael H. Munch, kirkens ansatte og Anholt menighedsråd med partnere særligt indbudt. Men der var afbud fra dronningen, kammerherren, borgmesteren og Søren Anker-Møller.

Ankom med fly

Provsten med frue, biskop med frue og stiftssekretær Jette Madsen ankom med fly klokken 9 og blev modtaget i Den gl. Skole af menighedsrådsformand Tanja Bryder og menighedsrådets sekretær Kirsten Ø. Rasmussen til en kop kaffe og lidt frugt, sammen med pastor emiritus Hans Graversen og præsterne Michael H. Munch og Anne Damkjær Lautrup.

Præsterne med biskop Henrik Wigh-Poulsen i spidsen indledte jubilæumshøjmessen med en flot procession, hvorefter biskoppen forestod gudstjenesten og prædiken, assisteret af sognepræst Anne Damkjær Lautrup ved nadveren.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen prædikede om manden, der ville holde fest og havde gjort alt rede, men de indbudte takker nej og undskylder sig med andre vigtige ting – var alt for optaget af at holde fast på sig selv og sit eget. ”Så meget kommer i vejen, ikke mindst os selv”. Manden bliver vred og inviterer i stedet de fattige, de vanføre, blinde og lamme.

Prædiken sluttede med et hjerteligt til lykke med kirkens 200 år.

Kirken var fuld og ekstra stole måtte hentes ind, så der kunne blive plads til både øboere og sommergæster.

Champagne og kransekage

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på champagne, kransekage og vandmelon i Det gl. Redningshus. Menighedsrådsformand Tanja Bryder bød velkommen og overlod derefter ordet til menighedsrådsmedlem Susanne Jepsen, som fortalte kort om kirkens historie og derefter kom ind på ”kirken som en betydelig medspiller i vores øliv” og de store ting som er ”af betydning for både kristne og hedninge”.

Derefter gav formanden ordet til provst Lars Seeberg, som ønskede til lykke med dagen og overrakte menighedsrådet et dialogspil om livets værdier. Hans Graversen læste en hilsen fra Søren Anker-Møller op, hvor Søren dybt beklagede, at han ikke kunne deltage og udtrykte ”at Anholt kirke og Anholts menighed altid vil stå som noget særligt i min bevidsthed.”

Der var skænket over 100 glas champagne, som alle blev drukket og mange måtte stå uden for Redningshuset pga. pladsmangel.

Senere var de særligt indbudte inviteret til frokost på Ved Vejen. Der blev serveret en let anretning med hummersalat, grøn salat, rejer og hjemmebagt brød efterfulgt af kaffe og ost.

Ikke præst på fuld tid

Derefter gik menighedsrådet sammen med biskop og provst til Den gl. Skole, hvor man havde en dialog om den fremtidige præstestilling på Anholt. Menighedsrådet oplevede forståelse for vigtigheden af en fastboende præst på Anholt, men budskabet fra biskop og provst var også klart; at man efter den nuværende præst, ikke skal forvente mere end en 50 procents stilling.

Om aftenen blev der holdt jubilæumskoncert i Anholt kirke med Den danske salmeduo – kirken var fuld til en forrygende jazzfortolkning af de danske salmer. Så alt i alt blev det en dejlig og vellykket dag på Anholt.

Publiceret 18 July 2019 15:08