En større ombygning af Udbyhøjfærgen er formentlig i vente. Det vil give en markant besparelse på driften af færgeforbindelsen.

En større ombygning af Udbyhøjfærgen er formentlig i vente. Det vil give en markant besparelse på driften af færgeforbindelsen.

Ombygning af Udbyhøjfærgen giver store besparelser i lønudgifterne

Halvering af personalet kan give debat, erkender udvalgsformand

Af
Simon Carlson

Udbyhøj Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune har sagt ja til at arbejde videre med en ombygning af Udbyhøjfærgen, der skaber den maritime kollektive trafikforbindelse mellem Norddjurs og Randers kommuner.

Ombygningen er en større investering på fem millioner kroner, som de to kommuner som fælles ejere af færgen deler imellem sig. 2,5 millioner kroner er dog stadig en betydelig udskrivning i trængte Norddjurs, men der er heldigvis en større økonomisk mening med galskaben.

Ombygningen betyder således, at den nuværende konstruktion af færgen skal ændres, så styrehuset flyttes ned fra brodækket til bildækket og samtidig splittes det op i to enheder. Formålet er at gøre færgen enmandsbetjent og dermed spare den nuværende lønudgift til billettørerne om bord. Det er en besparelse på godt en million kroner om året.

Dermed kan investeringen være tjent hjem på fem år, og derfor har Miljø- og Teknikudvalgsformand Jens Meilvang (LA) da også en forventning om, at kommunalbestyrelsen vil være lydhøre over for forslaget, når budgetforhandlingerne indledes efter sommerferien.

"Vi skal selvfølgelig have fundet de 2,5 millioner kroner, der er vores del af investeringen, men det vil vi da klart indstille, at der arbejdes på i budgetforhandlingerne, for det giver jo en vildt hurtig tilbagebetaling," konstaterer Jens Meilvang, som dog også anerkender, at der ombygningen vil give anledning til en del debat, idet effektiviseringen betyder, at halvdelen af færgens personale skal afskediges.

Der er i dag seks personer ansat på Udbyhøjfærgen fordelt på tre hold, der hver består af en skipper og en billettør. Lønomkostningerne til personalet udgør ifølge Randers Fjords Færgefart 3,25 millioner kroner om året. Det er således lønudgifterne til de tre billettører, der skæres væk. Det svarer til 1,15 millioner kroner om året. En markant besparelse som også kan være med til at sikre den fremtidige færgedrift på Randers Fjord, mener Jens Meilvang.

"I den tid jeg har siddet i kommunalbestyrelsen har det i hvert fald fem gange været oppe at vende, om man skulle fjerne den ene færge - primært den på Mellerup-Voer-ruten. Derfor håber jeg på, at vi kan lykkes med at få den her besparelse hjem, for så har vi optimeret så meget som muligt, og så kan vi forhåbentlig sikre, at der også er to færger i fremtiden," vurderer Jens Meilvang.

Fakta

Udbyhøjfærgen

Udbyhøj Kabelfærge der blev indsat på ruten Udbyhøj Nord og Syd i 2006 var oprindelig påtænkt som en enmandsbetjent færge, med automatisk billetsystem implementeret ved opmarchpladser.

Det tiltænkte automatiske billetsystem fungerede imidlertid ikke efter hensigten og viste sig væsentlig dyrere end lønudgiften til billettører.

Gennemsnitlig sejler færgen dagligt mellem 40-60 afgange i lavsæsonen og cirka det dobbelte i sommer månederne.

Hvis der afsættes penge til ombygningsprojektet, kan arbejdet begynde i første kvartal 2020. Det vil i så fald ske i forbindelse med den årlige dokning af færgen, så færgen ikke tages unødvendigt ud af drift.

Publiceret 08 July 2019 11:02