Der var masser af spørgsmål til det fremlagte forslag til vindmølleprojektet. Her er det Henriette Vendelbo, formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, der gør klar til et af sine input til debatten.

Der var masser af spørgsmål til det fremlagte forslag til vindmølleprojektet. Her er det Henriette Vendelbo, formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, der gør klar til et af sine input til debatten.

Røre i andedammen:

Endnu en kamp mod vindmøller i Norddjurs

Af
Simon Carlson

Hollandsbjerg Det var næsten på tre-årsdagen for afslutningen på den seneste store vindmøllekamp i Norddjurs Kommune, da borgere fra Hollandsbjerg og enkelte indbyggere fra den anden side af Randers Fjord, satte sig til rette i Hollandsbjerg Forsamlingshus for at blive informeret om energivirksomheden Vattenfalls planer om at opstille 12 nye kæmpevindmøller i Hollandsbjerg Enge.

Op til mødet havde både Vattenfall og Norddjurs Kommune forsikret, at mødet egentlig var ret ekstraordinært, fordi projektet endnu ikke er blevet politisk behandlet på nogen måder. Ifølge projektleder Jan Vindahl Hermann er det første gang, at processen i et af Vattenfalls projekter bliver behandlet på denne måde, hvor det endnu ikke er sikkert, om projektet overhovedet bliver realiseret. Mødet var - forsikrede han - blot et informationsmøde for at fortælle, hvad de nuværende planer indeholdt.

180 meter i højden

Jan Vindahl Hermann nåede dog ikke mange minutter ind i mødet, inden den første murren begyndte at summe blandt de cirka 90 fremmødte. Projektlederen kunne således fremlægge to scenarier. Det første betyder 12 nye vindmøller på 150 meter, der erstatter de 11, der står i Hollandsbjerg Enge i dag. Andet scenario er ligeledes 12 nye møller, men her bliver højden på 180 meter på hver mølle. Sidstnævnte scenario kan kun blive aktuelt, hvis den nuværende lovgivning for højden på landvindmøller bliver ændret. For nuværende må landvindmøller maksimalt være 150 meter høje.

De nuværende møller i Hollandsbjerg Enge er 94 meter høje. I Vattenfalls ene forslag bliver højden på møllerne altså næsten fordoblet, så de kommer op i 180 meter.

De nuværende møller i Hollandsbjerg Enge er 94 meter høje. I Vattenfalls ene forslag bliver højden på møllerne altså næsten fordoblet, så de kommer op i 180 meter.

Vattenfall har allerede indgået aftaler med de lodsejere, som potentielt vil få en ny kæmpevindmølle på deres jord. Den information gav anledning til højlydt bekymring, da en af de fremmødte hurtigt satte lighedstegn mellem de aftale og et allerede endeligt besluttet projekt. Det er dog ikke tilfældet, garanterede Jan Vindahl Hermann.

"Vi er nødt til at lave nogle aftaler med lodsejerne, inden vi kan henvende os til kommunen med vores tanker om et projekt. Ellers vil Norddjurs Kommune jo ikke tage vores henvendelse seriøst. Vi har lavet et layout for projektet, som vi mener er det mest optimale, men området er jo ikke engang udpeget til vindmølleområde endnu. Det håber vi selvfølgelig, at det bliver, men herefter er der jo mulighed for indsigelser, så der vil altid ske ændringer i projektets udseende," fastslog Jan Vindahl Hermann.

Mange bekymringer

Bekymringerne i forsamlingen samlede sig om de mere lavpraktiske i forhold til daglige støjgener og skyggefald fra de nu endnu længere roterende vinger samt de mere ukendte faktorer i den lavfrekvente støj, som møllerne udsender.

Her var særligt Henriette Vendelbo på banen. Som formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller og bosiddende i Norddjurs Kommune var hun også særdeles aktiv i seneste vindmøllekamp. Med sig havde Henriette Vendelbo Sundhedsstyrelsens konklusioner fra den undersøgelse af påvirkningerne af lavfrekvent støj, som Kræftens Bekæmpelse afsluttede tidligere på året. Heri lyder det blandt andet, "at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom.." og "Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde."

Usikkerhed breder sig

Det var netop denne usikkerhed ved de langvarige konsekvenser af påvirkningen fra vindmøllerne, som størstedelen af de bekymrede borgere hæftede sig ved og derfor stillede det naturlige spørgsmål; hvorfor det er nødvendigt at opstille møllerne, når usikkerheden om påvirkningen stadig er stor?

Borgermødet var det første informationsmøde i processen. Selv om vindmølleprojektet endnu ikke er blevet politisk behandlet, var der alligevel masser af bekymring og usikkerheder ved udsigten til nye møller.

Borgermødet var det første informationsmøde i processen. Selv om vindmølleprojektet endnu ikke er blevet politisk behandlet, var der alligevel masser af bekymring og usikkerheder ved udsigten til nye møller.

Det korte svar fra projektleder Jan Vindahl Hermann på det spørgsmål er, at hvis Danmark skal nå de opstillede mål om omstilling til grøn energi, så er det nødvendigt at opstille flere store vindmøller på land. I Vattenfalls scenario med 12 vindmøller på 180 meter, vil man eksempelvis forøge energiproduktionen fra 32.600 Megawatt om året til 212.168 Megawatt om året. Det svarer ifølge Vattenfall til strømforsyningen til 47.100 husstande. De 11 vindmøller, der i dag står i Hollandsbjerg Enge kan forsyne 7200 husstande med strøm.

Samtidig garanterede projektlederen flere gange, at Vattenfall arbejder efter og holder sig inden for gældende lovkrav.

"Det er stadig kun et foreslået layout, vi har fremlagt, men jeg vil bare sige, at i det, vi har udarbejdet, der holder vi os væsentligt inden for de afstandsmæssige og støjmæssige lovkrav, der er på området," sagde Jan Vindahl Hermann efter borgermødet.

Her gjorde også borgmester Jan Petersen (S) status over mødet, der ligner indledningen på endnu en større kamp for og imod vindmøller.

"Som kommune kan vi ikke lade være med at deltage i den grønne energi, og alle tre dele skal i spil, altså energi fra vind på land, solenergi og vind på havet. Det er en del af den demokratiske debat at betvivle noget, fordi man ikke vil have det tæt på, men det er derfor, vi har besluttet at holde de her møder, så vi kan diskutere ud fra evidens og fjerne bekymringerne. Det væsentlige lige nu er, at vi får en debat med de mennesker, det vedrører, så vi finder ud af, hvordan vi skal gøre det, hvis vi skal ud og røre ved deres lokalsamfund," sagde Jan Petersen.

Der holdes endnu et borgermøde i Hollandsbjerg efter sommerferien.

Hvis området i Hollandsbjerg Enge bliver udpeget til nyt vindmølleområde, starter projektet ifølge tidsplanen op i løbet af efteråret 2019. Her skal der blandt andet udarbejdes VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet, red.).

Bliver VVM-undersøgelsen godkendt er de 12 nye kæmpevindmøller opstillet i slutningen af 2024.

Vindmøller i Hollandsbjerg Enge

Nuværende

Scenario 1

Scenario 2

Højde

94 meter

150 meter

180 meter

Nettoproduktion, MWh

32.600

149.130

212.168

Antal vindmøller

11

12

12

Nærmeste hus, meter

433

787

787

Max støj ved nabo, vindhastighed 8 m/s

37,7 db

38,1 db

39 db

Kilde: Vattenfall

Fakta

Kæmpevindmøller i Hollandsbjerg Enge

Publiceret 27 June 2019 11:43