Debat: Jeg bortforklarer og manipulerer ikke

Af
Else Søjmark, S,

Formand for Erhvervs og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs

DEBAT Ulf Harbo mener jeg bruger bortforklaringer og talmanipulation omkring konsekvenser af den ny visitationspraksis på førtidspensionsområdet.

http://norddjurs.lokalavisen.dk/2019-06-14/-Debat-Hvorfor-bortforklaringer-og-talmanipulation-Else-S%C3%B8jmark-5180277.html

Jeg vil her kort kommentere på Ulf Harbos indlæg – og på kommende udvalgsmøde bede forvaltningen orientere om perioder og sagstal i forbindelse med pensionssager, der er sendt til genvurdering.

Såfremt der herefter er behov for yderligere kommunikation, vil jeg foretrække, at Ulf og jeg mødes og taler sammen for at rydde evt. misforståelser af vejen.

Og så til sagen:

Det er rigtigt, at der samlet i perioden 1/6 til 31/12 er tale om 99 sager og ikke 106. Tallet 106 har figureret tidligere i tilknytning til, at 7 sager fra før 1. juni blev overført, men i statistikken for sager efter 1. juni blev disse sager trukket ud. Begge tal fremgår af referat fra udvalgsmødet 19/12.

file:///C:/Users/Adkx46y/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/T91QTPAY/19-12-2018%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf

Vedrørende de 5 sager, som Ulf Harbo spørger til ”…om det virkelig kan passe, at et rehabiliteringsteam kan gå fra at vurdere, at der skal tilkendes førtidspension, til at borgeren skal på kontanthjælp” og Ulf tilføjer ”…..at det lyder utænkeligt, at de 5 borgere ikke som minimum bør være berettiget til et ressourceforløb eller et fleksjob…..”:

Som tidligere nævnt kan Rehabiliteringsteamet indstille en borger til førtidspension, men det er udelukkende Pensionsnævnet, der kan træffe den endelige afgørelsen om Førtidspensionen. Hvis Pensionsnævnet vurderer, at en borger ikke er berettiget til en pension forbliver borgeren på den aktuelle ydelse indtil Rehabiliteringsteamet på ny skal vurdere sagen mhb fremtidigt forsørgelsesgrundlag – fx fleksjob eller ressourceforløb.

Pensionsnævnet har ikke lovhjemmel til at træffe afgørelsen om fleksjob eller ressourceforløb i forbindelse med afslag på Pension.

Når det er sagt, vil jeg også slå fast, at det ikke er juristen i Pensionsnævnet, der lægger linjen. Det er Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som Ulf Harbo selv er medlem af, der har besluttet, og dermed lagt linjen for den nye visitationspraksis, som Pensionsnævnet skal agere efter.

Pensionsnævnet er endvidere sammensat af både medarbejdere og ledere fra forskellige afdelinger i kommunen, der i fællesskab vurderer de indkomne pensionssager

Men lad os mødes og tale sammen, hvis der er behov for yderligere dialog om dette og konsekvenserne af den ny visitationspraksis.

Publiceret 25 June 2019 15:59