Når borgerne i Norddjurs fremover får en lys idé til forbedring af kommunens budget, kan de smide den i den digitale idékasse på kommunens hjemmeside.

Når borgerne i Norddjurs fremover får en lys idé til forbedring af kommunens budget, kan de smide den i den digitale idékasse på kommunens hjemmeside. Monster Ztudio - stock.adobe.com

Få indflydelse på budgettet: Kommunen hænger idékasse til borgerne op på nettet

Af
Simon Carlson

Mange mennesker kender sikkert allerede idékassen fra arbejdspladsen, hvor ansatte kan komme med forslag til forbedringer.

Nu går Norddjurs Kommune idékassen i bedene ved at indføre en såkaldt borgerlinje på kommunens hjemmeside. Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag aften.

Det betyder helt konkret, at borgerne fremover får mulighed for at indsende budgetforslag på samme måde, som man i dag kan indsende høringssvar online. Det betyder også, at forslagene vil være frit tilgængelige for alle med navn på afsender. Når budgetforslagene er indsendt er det op til den enkelte politiker i kommunalbestyrelsen eller forvaltningen, om forslaget skal drøftes og behandles nærmere.

Flere muligheder

Den digitale idékasse er et forslag fra SF, som i flere omgange har forsøgt at få opbakning til en mere direkte linje fra borger til politiker i forhold til at få egne sager på den politiske dagsorden. SF har således tidligere foreslået, at hvis en borger kan samle mellem 700-800 underskrifter til et givent forslag, så skal kommunalbestyrelsen behandle forslaget politisk.

Det har dog ikke tidligere vakt det store gehør i kommunalbestyrelsen, hvor en stor del af medlemmerne har argumenteret for, at der allerede er rige muligheder for at kontakte politikerne. Tirsdag aften besluttede et flertal dog at give forslaget en chance, og det ser SF's Aleksander Myrhøj frem til.

"Der er rigtig mange borgere, som ikke lige kender eller føler sig tryg ved at ringe til en politiker. Jeg håber, det her kan være en mulighed for at høre fra dem, for vi oplever, at der er rigtig mange, som gerne vil gå konstruktivt til værks og komme med forslag til, hvordan man kan gøre tingene på en smartere måde i stedet for hele tiden at skære i tingene. Jeg glæder mig til at se, om det ikke er noget, folk vil benytte sig af," siger Aleksander Myrhøj.

Intet nyt

Selv om der nu er flertal for at prøve ordningen af, var det dog ikke alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, der var lige begejstrede for idéen. En af dem var Konservatives Benny Hammer, som, ligesom tidligere når lignende forslag har været til debat, finder den overflødig.

"Det er ikke fordi, jeg som sådan har noget imod idéen. Jeg kan bare ikke se noget nyt i det. Borgerne har allerede masser af muligheder for at kontakte politikerne, og jeg har svært ved at se, hvorfor nogen skulle begynde at bruge den her vej, hvor det hele kommer til at ligge offentligt og med navn på afsender. På den anden side, så har jeg før taget fejl, så jeg ser frem til at blive klogere, og så vil jeg glæde mig til, at der en dag kommer noget nyt og epokegørende fra SF," lyder det fra Benny Hammer.

Det vides endnu ikke, hvornår den nye digitale idékasse bliver tilgængelig. Kommunalbestyrelsen begynder arbejdet med budgettet for 2020, når politikerne mødes på den anden side af sommerferien.

Ifølge forvaltningen er der ingen økonomiske udgifter forbundet med etableringen af idékassen.

Publiceret 21 June 2019 10:52