Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) var godt tilfreds med, at det lykkedes at overbevise flertallet i kommunalbestyrelsen om, at der ikke kan spares mere i hans udvalg.

Formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S) var godt tilfreds med, at det lykkedes at overbevise flertallet i kommunalbestyrelsen om, at der ikke kan spares mere i hans udvalg.

Ældreområdet går fri af den næste sparekniv i Norddjurs

Af
Simon Carlson

Der hænger stadig sorte skyer over Norddjurs Kommune. Ifølge kommunens beregninger har organisationen de næste tre år et merforbrug på 76 millioner kroner, og derfor skal der igen findes løsninger for at nedbringe forbruget.

Økonomien var derfor igen det springende punkt på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften, hvor det forventede merforbrug på børne- og ungeområdet og voksen- og plejeområdet blev diskuteret. Ifølge beregningerne har førstnævnte et forventet merforbrug på otte millioner kroner alene i 2019, mens voksen- og plejeområdet forventeligt bruger 9,5 millioner kroner mere end forventet i resten af 2019.

Afviser spareforslag

Merforbruget skyldes hovedsageligt høje omkostninger til enkeltmandsprojekter i forbindelse med bostøtte og et dyrt botilbud, mens Norddjurs Kommune også har færre indtægter fra andre kommuner som køber pladser på et af botilbuddene i Norddjurs. Det var derfor en berørt formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S), der gjorde rede for sagens indhold, som kommer kort efter, udvalget sidst gennemførte store besparelser.

"Der skal lyde en stor tak til de mange medarbejdere, der har fået tingene til at hænge sammen, men skal en tak til dem så være, at her får I lige en dynge besparelser mere. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at på voksen-plejeområdet har man faktisk overholdt budgettet. Vi kan ikke se os selv i yderligere besparelser. Vi er nødt til at tage vare på det her område. Det er sårbare mennesker, vi har med at gøre," lød det fra Lars Møller, der også noterede over for resten af kommunalbestyrelsen, at Voksen- og Plejeudvalget bruger markant færre penge i forhold til sammenligningskommuner.

Opbakning til udvalg

Et enigt Voksen- og Plejeudvalg havde derfor på udvalgets seneste møde besluttet at afvise samtlige af forvaltningens spareforslag, der blandt andet indebar en lukning af varmtvandsbassinet i Grenaa og demenstilbuddet Oasen i Glesborg.

Den afvisning valgte forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti at støtte op om med begrundelsen, at "forligspartierne ønsker ikke at finansiere merforbruget via yderligere besparelser på ældreområdet, der overholder sine budgetter og er påført væsentlige besparelser allerede i 2019."

Merforbruget finansieres i stedet ved, at Voksen- og Plejeudvalget får tilført 8,5 millioner kroner fra en særpulje, mens der også forventeligt kan spares en million kroner i resten af 2019 ved at "udvise tilbageholdenhed med afholdelsen af udgifter", hvilket eksempelvis indebærer mindre brug af eksterne mødefaciliteter.

Lettet formand

Udvalgsformand Lars Møller var efterfølgende ret tilfreds med forløbet af kommunalbestyrelsens møde, som han vurderede som en sejr for kommunens ældre.

"Jeg er lettet, fordi jeg har været presset over, at vi måske skulle til det igen. Det har givet uro blandt medarbejderne og borgerne, så jeg er meget tilfreds med, at vi kunne få et enigt udvalg med og række hånden ud til fællesskabet, så vi også kunne få resten af kommunalbestyrelsen med og forstå, at vi allerede har sparet mange penge på området," lød det fra Lars Møller.

Der forventes dog stadig at være et merforbrug på voksen- og plejeområdet i de kommende år, hvorfor udvalget er i gang med at undersøge muligheder for at optimere driften.

Det indebærer blandt andet, at der arbejdes på at flytte demensenheden på Møllehjemmet i Auning til Farsøhthus i Allingåbro for bedre at udnytte personalets ressourcer.

Derudover undersøges muligheden for at lukke dele af Ørsted Bo- og Aktivitetscenter for at samle beboerne i færre afdelinger og dermed opnå en driftsbesparelse.

Norddjurs Kommune kan ligeledes se frem til en refusion fra staten på to millioner kroner som følge af de dyre enkeltsager på voksen- og plejeområdet.

Publiceret 19 June 2019 11:37