Joachim Vetter fra DJE Bolig har rejst kritik af den måde, som Norddjurs Kommune har fordelt pladserne til udeservering på Torvet i Grenaa på. Næstformanden i Miljø- og Teknikudvalget Niels Basballe t.h. er indstillet på dialog og ser gerne meget mere aktivitet på pladsen.

Joachim Vetter fra DJE Bolig har rejst kritik af den måde, som Norddjurs Kommune har fordelt pladserne til udeservering på Torvet i Grenaa på. Næstformanden i Miljø- og Teknikudvalget Niels Basballe t.h. er indstillet på dialog og ser gerne meget mere aktivitet på pladsen. Foto: Søren Andersen

Kritik af fordeling af udeservering i Grenaa

Udlejer mener ikke, at hans lejere har haft en chance for at byde, så tre af fire stadepladser er givet til den samme

Af
Søren Andersen

GRENAA Sol. Sommer. En kold øl på Torvet. Måske mens den levende musik spiller.

Det er det idylliske billede af en sommerdag i Grenaa - men der er ridser i lakken.

Joachim Vetter fra DJE Bolig står som udlejer af flere butikker i Grenaa centrum - og han er ikke tilfreds med, at Norddjurs Kommune har tildelt tre af de fire torvepladser til den samme lejer.

Han har derfor henvendt sig til kommunen og gjort opmærksom på, at udeserveringspladserne ikke har været i udbud - og derfor har hans lejere ikke haft mulighed for at komme i betragtning til dem.

"Jeg synes kommunen har en pligt til at annoncere om muligheden for at byde ind - og det falder i øjnene, når kommunen meddeler mig, at tildelingerne er givet politisk og ikke efter en forvaltningsafgørelse. Dermed slipper kommunen afsted med at træffe en afgørelse, som ikke overholder de forvaltningsmæssige principper," siger Joachim Vetter.

Mere åbenhed

Han efterlyser åbenhed i processen.

"Har man lavet udbud? Har man gjort de butiksdrivende opmærksom på muligheden for at leje en torveplads? Har man sat en annonce i avisen eller udbredt kendskabet på anden vis?

Sådan spurgte Joachim Vetter i sin første henvendelse i sagen - og konstaterede, at ingen af hans lejere har fået en henvendelse om leje.

"Jeg har fået tilsagn fra flere, der ville have søgt, hvis de havde kendt til muligheden," skriver han.

Og følger op således: "Helt generelt vil jeg mene, at sagsbehandlingen omkring torvepladserne og rettighederne til udeservering har været yderst kritisabel. Som kommune har man en pligt til at behandle de forretningsdrivende så ligeligt som muligt. Det er ikke sket her. Samtidig bør der være åbenhed i processen og kommunens beslutninger skal kunne diskuteres. Her lukker kommunen sig om sig selv, orienterer ikke om mulighederne og vil i øvrigt ikke diskutere noget som helst."

Svarede med notat

Svaret fra Norddjurs Kommune er et notat, som beskriver sagsprocessen.

Her hedder det, at udeserveringsarealet nærmest Mogensgade blev udlejet til den nuværende lejer efter annoncering via blandt andet kommunens hjemmeside og pressemeddelelse i sommeren 2018. Den pågældende ejer søgte på ny til 2019 og fik igen tildelt lejemålet efter beslutning i miljø- og teknikudvalget 26. februar 2019.

Pressemeddelelsen har ikke været sendt til eller bragt i denne avis, så informationen er tilsyneladende kun sket på kommunens hjemmeside.

Forud for tildelingen af lejemål for 2019 modtog forvaltningen yderligere to ansøgninger om leje af udeserveringsarealer. Disse to ansøgninger blev ligeledes imødekommet efter beslutning i miljø- og teknikudvalget 26. februar 2019. Den sidste udeservering, pladsen mellem Lillegade og Storegade, blev udlejet til den nuværende ejer på baggrund af en beslutning i miljø- og teknikudvalget 26. marts 2019.

Kommunen oplyser, at der ikke er krav om, at de enkelte udlejningssteder udlejes efter offentligt udbud. De udlejede pladser er derfor tildelt efter henvendelse fra de nuværende lejere. Der har ikke været yderligere henvendelser fra potentielle lejere, der opfylder tildelingskriterierne, mener kommunen.

Politisk afgørelse

"Selve tildelingen er sket efter politisk behandling og i overensstemmelse med de politisk fastsatte tildelingskriterier, hvilket fremgår af de offentligt tilgængelige referater fra møder i kommunalbestyrelsen samt miljø- og teknikudvalget. Det har ikke været et krav at de enkelte udeserveringssteder skulle have forskellige ejere. Af samme grund har det ikke været diskvalificerende for en potentiel lejer, at vedkommende allerede havde et udeserveringssted," hedder det i notatet.

Forvaltningen vurderer ikke, at der har været forskelsbehandling i tildelingen af de aktuelle udeserveringssteder.

"Men din henvendelse giver anledning til at overveje den fremtidige tildeling af udeserveringsarealer. Ikke fordi den hidtidige tildelingsmetode er i strid med loven, men med henblik på at skabe en mere gennemskuelig procedure, kan det være hensigtsmæssigt at annoncere muligheden for leje af pladserne. Dette vil i givet fald kunne gøres allerede ved udlejningen af arealerne i 2020," svarer Norddjurs Kommune Joachim Vetter.

Det rimer ikke

Han mener, at der er flere ting i svaret, som ikke rigtigt rimer.

"Jeg synes for det første, det virker mærkeligt, at de kun gør opmærksom på muligheden for at leje udeserveringspladser på kommunens hjemmeside og i en pressemeddelelse (som ingen ved om den overhovedet er blevet trykt. Hvorfor annoncerer man ikke i lokalavisen eller retter direkte henvendelse til ShopiCity eller direkte til de forretninger, der opfylder betingelserne for at søge? Det er i strid med god forvaltningsskik," mener Joachim Vetter.

Han er ikke tilfreds med, at tildelingen er sket efter politisk behandling.

"Hvorfor er behandlingen politisk? Det virker som utidig politisk indblanding i forvaltningens arbejde – i hvert fald når man ser på resultatet," siger han.

Mere aktivitet er målet

På avisens initiativ mødtes Joachim Vetter efterfølgende med næstformanden i Miljø- og Teknikudvalget, Niels Basballe, (S).

Han fortæller, at det er på hans initiativ, at udeserveringen er blevet behandlet politisk.

"I udvalget er vi enige om, at vi gerne ser en udvikling på området, og skal der mere styr på tingene, skal vi politikere ind over. Der skal være aktivitet på Torvet, når solen skinner, og jeg vil gerne indrømme, at jeg har skelet til, hvem der sidste år sørgede for mest aktivitet på Torvet," siger Niels Basballe.

Han er helt på det rene med, at der trænger til et nyt syn på regulativer og papirer på området - for eksempel, når Norddjurs Kommune i år kan henvise til et serveringsområde ved Winner Burger - når det er over 30 år siden den forretning lukkede og slukkede i Grenaa.

"Udeserveringen har været noget roderi indtil nu. Jeg tør godt love en bedre annoncering i avisen, når pladserne skal fordeles til næste år. Men jeg vil godt minde om, at vi i udvalget trods alt har lavet en ekstra plads til den anden udlejer fra sidste år," siger Niels Basballe.

Joachim Vetter er glad for, at Niels Basballe er indstillet på dialog.

"Efter min opfattelse burde kommunen, allerede i år, omfordele pladserne sådan, at sidste sommers udlejere fik de samme pladser - og så kunne den plads foran en tøjbutik gives til foreningen Grenaa Aktivitets og Musikforeningen, da den jo ikke skal bruges så tit. Som udlejer vil jeg gerne gøre det helt klart, at jeg har en meget lille tolerancetærskel i forhold til enhver form for hindringer eller chikane i forhold til min lejers udeserveringsområde - særligt set i lyset af den perlerække af ensrettede dispensationer og personsammenfald, der er i denne sag," siger Joachim Vetter.

Publiceret 18 June 2019 11:30