Debat: Byd naturen velkommen tilbage til Grenaa Midtby

Af
Peter Larsen

Hybenbakken 1, Grenaa

DEBAT Det er ganske enkelt fantastisk, som det er lykkedes Norddjurs Kommune/Teknisk Forvaltning at trække naturen helt ind i byens midte i Grenaa.

Langs gader og fortove, ja selv i midterrabatterne og mellem Rådhusets bygninger kan såvel fastboende som turister opleve et mylder af planter og blomster herunder bl.a. valmue, mælkebøtte, vild kørvel og vejbred med mange, mange flere. Planter man normalt ellers kun ser på marker og langs grøftekanter, men som her trives på bedste vis.

Hvor er det smukt og utæmmet! Og som en yderligere fordel sparer man vedligeholdelse af kommunens arealer til glæde for os alle sammen. Mange steder kan man endda opleve, at husejere har taget kommunens idè til sig og ladet fortove gro næsten helt til. Det er så fint, overvældende og fuldstændig nytænkende!

Også tilflyttere har man fra kommunens side forstået at tiltrække i form af både råger, alliker og måger, således at råge-og allikekolonien i anlægget ved Randersvej snart løber tør for træer til redebygning. Her kan være et problem ikke mindst, hvis fuglene beslutter sig for at emigrere til andre områder uden for byen, således at naboerne ikke længere er i stand til at høre deres smukke sang og kvidren.

Desværre kan man under tiden opleve, at en flok hæslige jægere særligt om aftenen forsøger at tynde ud i rågebestanden i anlægget ved Randersvej blot for at kunne servere frisk rågesteg på middagsbordet. Også det kunne jo let skræmme de stakkels fugle til at søge nye bosættelser andre steder.

For yderligere at skabe natur i bymidten kunne en idè måske være at fylde lidt jord i det tørlagte vandbassin foran Rådhuset. Det vil formentlig helt uden indgriben i løbet af forholdsvis kort tid skabe myriader af forskellige blomster og planter, således at private var fri for at plante og servicere bymidten, og vi borgere fik noget ekstra smukt at se på. Om idèen holder vand skal være usagt, men det gør bassinet jo desværre heller ikke og har ikke gjort det snart meget længe, så et nyt Kolindsund er formentlig ikke lige om hjørnet på byens torv.

Jo, vi må sandelig rose vores kommune for at gøre noget for naturen ikke kun i byens midte, men så sandelig også langs veje og fortove inden for bygrænsen. Det vil utvivlsomt trække langt flere turister til, når de opdager, hvordan naturen har indtaget byen. Den fulde effekt vil man dog nok først opleve, når det hele er groet til, og der ikke er flere ledige træer til rågerne i anlægget. Skulle vi ikke alle sammen være enige om at hjælpe kommunen og lade det hele gro til?

Publiceret 13 June 2019 13:31