Bjørn Johansen er formand for skolebestyrelsen på Vestre Skole i Grenaa og med i overgangsbestyrelsen i Område Øst.

Bjørn Johansen er formand for skolebestyrelsen på Vestre Skole i Grenaa og med i overgangsbestyrelsen i Område Øst. Foto: Søren Andersen

Vi kan ikke spare mere

Vestre Skole i Grenaa håber på politikernes forståelse

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Det koster dyrt for Norddjurs Kommune at sende elever til nabokommunen Syddjurs. Der følger også en stor regning med i fratrædelsesudgifter, når man fyrer lærere, og når man så samtidig bruger flere penge på specialundervisning end sammenlignelige kommuner, så kommer sparekniven i brug endnu engang.

I Børne- og Ungdomsudvalget havde Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti lagt op til, at alle kommunens skoler og institutioner skal bidrage for at leve op til de nye sparekrav, der kommer efter et 2019-budget, hvor der over fire år er barberet 392 millioner kroner væk. 1,3 procent yderligere lød det nye sparekrav.

Det får nu formanden for skolebestyrelsen på Vestre Skole i Grenaa, Bjørn Johansen, til at råbe vagt i gevær.

"Vi kan ikke spare mere uden, at det yderligere forringer undervisningen. Politikerne fjernede 900.000 kroner fra vores budget her på skolen i forbindelse med budgetvedtagelsen, og nu skal vi så efter aftalen mellem S, V og DF finde yderligere 320.000 kroner. det holder bare ikke," siger Bjørn Johansen.

Lægger pres på

Han håber, at han med sin melding kan lægge pres på de lokale politikere. Han sidder også i den overgangsbestyrelse, som skal forberede og indføre den nye skolestruktur i Område Øst, hvor alle overbygningselever samles på Søndre Skole. Og fra den bestyrelse sendes der et åbent brev til hele kommunalbestyrelsen.

"Der er ikke flere penge at finde, og jeg kan da godt frygte, at de nye sparekrav for endnu flere forældre til at tænke, at nu må de væk fra Norddjurs, så der ryger endnu flere Norddjurs-elever til Syddjurs. Og jeg tror da også, at der er lærere, som alvorligt overvejer at flytte væk," siger Bjørn Johansen.

Han peger på, at i forvejen bruger Norddjurs Kommune omkring 3500 kroner mindre om året på en elev i den almene folkeskole, end i de kommuner, som man sammenligner sig med.

Alle løber stærkere

"Det er på specialdelen, at der virkelig bruges mange penge. Men vi skal da have et ordentligt skoletilbud til vores børn i Norddjurs. Alle løber stærkere og stærkere, men hvad er det for en undervisning, der tilbydes. Vi skal nu engang bruge penge til både bøger og lærere, så mit råd til politikerne er, at de finder pengene et andet sted end på skoler og institutioner. Der er jo kommet flere penge i kommunekassen, end man havde ventet, da man vedtog budgettet," siger Bjørn Johansen.

49 børn har flyttet skolegangen ud af kommunen i 2019, så der nu er 179 børn i skoler i andre kommuner, og de koster hver kommunen cirka 73.000 kroner. Derudover har kommunen udgifter til de fyrede lærere, så nu må politikerne se sig nødsaget til endnu engang at stramme skruen.

Det er Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkepartis medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget, der har besluttet at dele besparelsen op efter grønthøstermetoden, hvor alle skal hjælpe med at nå besparelsen på omkring 8,5 millioner kroner.

Men det forlyder på jungletrommerne, at flertalspartierne har fået kolde fødder og har fortrudt beslutningen.

Formanden for udvalget er SF's Mads Nikolajsen, der fortæller, at sparekravet behandles i den samlede kommunalbestyrelse på tirsdag.

"Det sker efter et ønske fra mindretallet i udvalget, og derfor er det ikke blevet behandlet i økonomiudvalget, men sendes direkte på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Min indstilling er, at vi skal have ro på området, så flugten af elever til Syddjurs stoppes. Vi kan klare det akutte med at trække på de reservepuljer, der findes til formålet, for jeg er enig i, at vore skoler og institutioner ikke kan tåle mere," siger Mads Nikolajsen.

Flertallet er væk

Næstformand i udvalget, socialdemokraten Allan G. Jørgensen, tror ikke, at der vil være flertal for det oprindelige sparekrav med grønthøsteren indstillet på 1,3 procent for alle skoler og institutioner.

"Jeg ser gerne en fælles indstilling fra forligspartierne inden tirsdag, men vi vil fra Socialdemokratiets side foreslå en løsning, hvor der ikke spares på det nuværende budget, men findes penge på anden vis. Blandt andet fra puljer, men vi vil ikke tømme dem så hurtigt som SF foreslår det, og så mener vi, at man godt kan inddrage de bonuspenge, som nogle skoler har fået for at løfte eleverne mere end andre. Vi har jo desværre set et enormt ryk af elever til Syddjurs, men i budgetbehandlingen var der ingen beregninger af, hvad der skete, hvis for eksempel 10, 20 eller 30 elever flyttede til en skole i en anden kommune," siger Allan Gjersbøl Jørgensen, der bekræfter Bjørn Johansens tal om, at Norddjurs Kommune bruger færre penge end sammenlignelige kommuner på almene elever.

"Det er også korrekt, at specialeleverne koster os 40 millioner kroner mere, end sammenligningskommunerne. Vi har spurgt ind til en forklaring flere gange, og der er svaret, at befolkningssammensætningen spiller ind, ligesom vi måske er lidt hurtigere med at tage specialundervisning i brug, hvis der viser sig problemer for et barn," siger Allan Gjersbøl Jørgensen.

Publiceret 12 June 2019 14:19