Pressenævnet kritiserer Lokalavisen Norddjurs Grenaa Bladet

Grenaa Bladet får kritik for manglende sløring af person

NORDDJURS Lokalavisen Norddjurs Grenaa Bladet omtalte i artiklen ”Filmen knækkede for [Klager]”, som blev bragt på hjemmesiden norddjurs.lokalavisen.dk, en persons oplevelser på meditationsskolen Munach.

I den forbindelse blev personens udtalelser citeret med angivelse af hendes fulde navn. Personen klagede til Pressenævnet over, at Grenaa Bladet ikke havde overholdt en aftale om at hun skulle godkende artiklen, inden den blev trykt, samt over, at Grenaa Bladet har afvist hendes anmodning om sletning af artiklen.

Pressenævnet udtaler kritik af Grenaa Bladet for at bringe udtalelserne fra klager uden at sløre hendes identitet, idet nævnet finder, at det burde have stået Grenaa Bladet klart, at personen med sine mange rettelser og ønske om, at artiklen blev sløjfet, fandt artiklens følsomme oplysninger om hende grænseoverskridende. Nævnet udtaler endvidere kritik af Grenaa Bladet for manglende anonymisering af personens navn.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”

Publiceret 10 June 2019 00:00