Skoleleder Christian Søgaard fra LOF Djursland står i spidsen for det nye initiativ.

Skoleleder Christian Søgaard fra LOF Djursland står i spidsen for det nye initiativ. Pressebillede

LOF vil uddanne i kritisk tænkning

Aftenskole i Grenaa tilbyder antifascistisk undervisning for at modstå falske nyheder og formålsløs symbolpolitik

Af
Søren Andersen

GRENAA Aftenskolen LOF Djursland i Grenaa vil starte hold under navnet ’Kritisk tænkning’. Hensigten er at ruste borgere til at blive bedre til at opdage og modstå fake news, intolerance og formålsløs symbolpolitik.

I datidens Danmark opstod aftenskolerne i kølvandet på 2. verdenskrig, fordi man indså nødvendigheden i at skabe fremadrettet modstandsdygtighed overfor ideologiske gennemstrømninger. Igennem tiderne er denne målsætning gået i glemmebogen, da den ikke længere har været relevant. Men ifølge skoleleder Christian Søgaard er det blevet nødvendigt at starte undervisningen fra 1940’erne op igen.

Uddanne ambassadører i kritisk tænkning

Skolelederen understreger alvoren i situationen.

"Jeg synes det er både fascinerende og sørgeligt at aftenskolernes oprindelige formål er blevet højaktuelt igen. Det var dengang en af aftenskolernes ædle og fornemmeste opgaver at forhindre udbredelsen af intolerance og politisk uvidenhed. Dannelse og kritisk sans skulle forhindre befolkningen i at stå til fals for populistiske gennemstrømninger i samfundet. Men nu gentager historien sig selv, og derfor går vi som oplysningsforbund tilbage til vores oprindelige rødder," fortæller han.

Skolelederen regner med at de borgere som gerne vil undervises, ikke nødvendigvis er dem, som mangler oplysning i kritisk tænkning. Derfor skal holdets deltagere nærmere fungere som ambassadører for kritisk tænkning og sund fornuft. Deltagernes viden skal brede sig i deres lokalsamfund som ringe i vandet.

Leder efter en modig filosof

LOF Djursland leder efter en egnet formidler, og opfordrer modige sjæle til at udvise interesse i stillingen som underviser i kritisk tænkning. Projektet skal skabes i samspil med både underviseren og deltagerne på holdene, og ifølge aftenskolen kunne det være spændende at finde en person med unik viden inden for eksempelvis filosofi eller samfundsfag. Tiltaget kan muligvis skabe uventede offentlige reaktioner på grund af sit debatfremkaldende indhold, og derfor må underviseren gerne være hårdhudet. Hertil vil skolelederen stille sig i front, og tage sig af alle eventuelle kritikere.

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden: www.lof.dk/djursland

Publiceret 05 June 2019 15:16