Bestyrelsesformand Bjarne 'Campingfatter' Nielsen tog konsekvensen af de mange udmeldelser og forlod skyndsomt bestyrelsen i Business Djursland, sammen sin opfindelse, næstformand Henrik Carstensen, direktør for Grenaa Havn A/S. Foto: Lars Norman Thomsen

Bestyrelsesformand Bjarne 'Campingfatter' Nielsen tog konsekvensen af de mange udmeldelser og forlod skyndsomt bestyrelsen i Business Djursland, sammen sin opfindelse, næstformand Henrik Carstensen, direktør for Grenaa Havn A/S. Foto: Lars Norman Thomsen

Business Djursland skal videre efter stormvejr

Tre dialogmøder med medlemmerne har overbevist den tilbageværende bestyrelse om, at opbakningen til en samlet erhvervsforening på Djursland er usvækket

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND "Man bør bestandig have sig for øje, at der ikke findes noget, der er vanskeligere at tilrettelægge – mere tvivlsom at gennemføre med held – og farligere at virkeliggøre – end indførelse af forandringer." (Machiavelli: Fyrsten).

Det er ikke sandsynligt, at medlemmerne af bestyrelsen i Business Djursland havde fået læst op på Machiavelli, før generalforsamlingen i marts.

Havde de det, var det ikke sikkert, at Business Djursland nærmest på rekordtid var tæt på at nedsmelte i kølvandet på samme generalforsamling.

Her vedtog et snævert flertal, 19-15, et oplæg fra bestyrelsen om en ny fremtid for erhvervslivets forening på Djursland, der under overskriften 'Proaktiv Erhvervsfremme' bestod af tre afgørende beslutninger:

· Ansættelse af medarbejder på fuld tid til at rådgive medlemsvirksomheder og nye iværksættere på Djursland

· En markant kontingentstigning til medlemmerne gradueret efter antal medarbejdere i den enkelte virksomhed · Honorarer til bestyrelsen - bl.a. 120.000 årlige kroner til bestyrelsesformanden

Sikke et stormvejr

Til generalforsamlingen var der inviteret cirka 350 medlemmer, som forinden var blevet orienteret om bestyrelsens vision om 'Proaktiv Erhvervsfremme' i en række mails og på anden vis.

Hovedparten af medlemmerne havde imidlertid ikke fået læst på lektien, og da de økonomiske konsekvenser gik op for dem, stemplede mere end en pæn portion ud af foreningen i protest mod den markante kontingentstigning og en ny fremtid med honorarer til bestyrelsen.

Det var en sortie, der kunne mærkes - fra 350 til 180 medlemmer på små to måneder fortæller historien om en forening i alvorligt stormvejr.

Formand og næstformand tog konsekvensen og forlod skyndsomt skuden. Den øvrige bestyrelse valgt at blive ud fra devisen:

"Når du har været med til at sætte et skib i søen, så bliver du også i stormvejr," som kasserer Mads F. Petersen formulerer det.

Dialogmøder på bagkant

Mads F. Petersen udtrykker dog forståelse for, at formand og næstformand pakkede deres grej og skred, da de så deres fælles vision blive flænset til ukendelighed.

På tre dialogmøder i maj med 20 fremmødte fra alle dele af erhvervslivet - i snit - har bestyrelsen samlet indtryk og fået manifesteret, at ingen stiller spørgsmålstegn ved behovet for en samlet erhvervsforening på Djursland.

"Alle har bakket entydigt op om Business Djursland og de muligheder, der ligger i at have en fælles erhvervsforening," siger den konstituerede formand Ole Sørensen.

"Kæden hopper af to steder, nemlig når vi snakkerer honorarer til bestyrelsen og en kontingentstigning på det niveau, som et flertal bakkede op om på den ordinære generalforsamling," supplerer Mads F. Petersen.

"Medlemmerne vil helt konkret vide, hvad de får for deres kontingent, og vi har måttet tage ad notam, at bestyrelseshonorarer ikke længere er et tema, ligesom kontingentet bliver nedjusteret væsentligt," forklarer Ole Sørensen.

"Set i bagklogskabens klare lys skulle vi have afholdt dialogmøderne forud for den ordinære generalforsamling i marts. Så tror jeg, vi havde undgået det forløb og de mange udmeldelser, men konklusionen var med stor sandsynlighed blevet den samme," fastslår Mads F. Petersen.

Formandspost åben

På en ekstraordinær generalforsamling i Kolind+ 3. juni præsenterer bestyrelsen i overskrifter et oplæg til, hvad Business Djursland skal levere i de kommende år til medlemmerne.

Desuden møder kasserer Mads F. Petersen frem med et forslag til et væsentligt barberet budget for perioden frem til næste generalforsamling.

"Som udgangspunkt er bestyrelsen parat til at fortsætte, men der skal findes et par suppleanter," fortæller Ole Sørensen.

"Hvis der er medlemmer uden for den siddende bestyrelse, der ønsker at tage en tørn, så er jeg sikker på, at ingen af os sidder så tungt på vores nuværende mandat, at vi ikke er villige til at give det videre," siger Mads F. Petersen.

Ingen af de to har lyst til at tage formandsposten. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, men for nuværende er den vigtige funktion mere åben end nogensinde.

Masser af arbejde

Den, der påtager sig formandsopgaven, kan se frem til masser af arbejde.

"Det kræver 10-15 ugentlige timer, og det har de færreste mulighed for, fordi timerne skal tages fra formandens tid til at drive egen virksomhed. Økonomi er lig med tid," bemærker Mads F. Petersen.

Hvordan så med de medlemmer, der har forladt skibet?

"De kommer tilbage på et tidspunkt, men ikke lige nu og her. Det bliver et langt sejt træk at overbevise dem om, at de skal tilbage i folden. Bestyrelsen skal kigge fremad og lige nu yde, ikke kræve," fastslår Ole Sørensen og Mads F. Petersen stort set samstemmende.

Publiceret 27 May 2019 19:30