Leif Lahn Jensen. Foto: Lars Norman Thomsen

Leif Lahn Jensen. Foto: Lars Norman Thomsen

FV 2019 - Ebeltoft-Odden: MF'ere fortsat optimister

Halvandet år efter et velbesøgt borgermøde på Kvadrat i Ebeltoft om daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden er det fortsat svært at øje en løsning

Af
Lars Norman Thomsen

FV 2019 Styregruppen for daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden har siden et velbesøgt borgermøde på Kvadrat i Ebeltoft i november 2017, der handlede om mulighederne for daglige sejladser mellem Ebeltoft og Odden, tur-retur, som i de gode gamle dage, kæmpet kampen uden, at det har givet det ønskede facit.

Britt Bager. Foto: Lars Norman Thomsen

Britt Bager. Foto: Lars Norman Thomsen

Styregruppen for Daglig sejlads Ebeltoft- Odden og retur består af: Chr Haubuf, Søren Ibsen, Sonja Kirkegaard, Ninna Thomsen, Camilla Rønde, Finn Kryger Johansen og Niels Bak Nielsen.

På borgermødet deltog de tre lokale MF'ere, Leif Lahn Jensen (S), Britt Bager (V) og Kim Christiansen (DF). Alle tre var yderst positive og gav udtryk for, at de på Christiansborg ville arbejde for sagen.

Lokalavisen har her halvandet år efter borgermødet spurgt de tre, der alle arbejder som små heste på at blive genvalgt 5. juni, om de fortsat har optimismen i behold i forhold til daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden anno maj 2019. Så kan læserne selv bedømme, om de tre har noget at have deres fortsatte optimisme i.

- Er det realistisk at genoptage færgefarten på ruten som i tidligere tider? Hvad skal der til?

Leif Lahn: "Ja, jeg mener, det er realistisk, og det vil fremtidssikre ruten. Det som sker i Aarhus er at trafikken er lukket til og det vil være svært at komme til færgen og vil gøre det sværere at opretholde ruten fra Aarhus. Jeg kender jo om nogen udviklingen af trafikken på Aarhus Havn da jeg har arbejdet der i mange år.

"Hvis vi sørger for bedre veje til havnen i Ebeltoft, kan det næsten gå lige så stærkt at køre til Ebeltoft."

Britt Bager: "Ja, det mener jeg, at det er. Jeg kæmper for, at infrastrukturen på Djursland forbedres, og jeg mener, at det vil gøre en vigtig forskel for både turismen, erhvervslivet og for borgerne på Djursland."

Kim Christiansen: "Ja det er realistisk, der bør kunne sejles kommercielt med mindre enheder."

- Ser I konkret lovgivning, aftaler mv., der forhindrer det?

Leif Lahn: "Nej det mener jeg ikke, men det som forhindrer er, at Molslinjen ikke vil prioritere ruten. Og det har de jo deres fulde ret til, men så må vi finde et andet rederi, der vil - og sikre bedre veje."

Britt Bager: "Vi har hjulpet Styregruppen med at få afklaret de spørgsmål, der var vedr. forhindringer. Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er regler, som forhindrer mere sejlads."

Kim Christiansen: "Nej , den begrænsning, der har været i forhold til Odden Havn kan håndteres."

- Hvorfor ikke bare erkende, at det kommercielle grundlag er der ikke længere? Tillige de infrastrukturelle forudsætninger?

Leif Lahn: "Jeg mener helt klart, at hvis der var et grundlag engang, da trafikken var mindre i Århus, så vil det være det igen. Men det er klart, ved at skære kraftigt ned på afgangene og gøre ruten ustabil, så vil man jo automatisk fjerne det kommercielle grundlag. Så er Molslinjen fri for at lukke ruten selv og i stedet give skylden til brugerne."

Britt Bager: "Jeg synes, at Styregruppen for daglig sejlads Ebeltoft-Odden har gjort et rigtig flot stykke arbejde, og det arbejde har jeg en klar fornemmelse af, er et udtryk for en generel efterspørgsel på en daglig færgeforbindelse. I Venstre vil vi støtte op om mere sejlads på kommercielle vilkår."

Kim Christiansen: "Det er jeg ikke enig i , der bør tilvejebringes en opgradering af rute 21, der er afsat puljer (statslige, red.) på 12 mia. til sådanne tiltag."

- Hvad kan du som MF’er gøre for at fremme kontinuerlig færgefart på ruten?

Leif Lahn: "Hvis man finder et andet rederi, skal jeg nok hjælpe med at skaffe adgang til havnen på Odden med de forbedringer, der skal laves. Og derefter skal vi sikre en bedre infrastruktur på Ebeltoft-siden."

Britt Bager: "Jeg vil fortsat deltage i møder med Styregruppen og i øvrigt også med andre gode kræfter, som brænder for en bedre infrastruktur på Djursland. Jeg vil fortsat være bindeled til transportministeren og Folketingets transportudvalg i forhold til det videre arbejde, som forestår."

Kim Christiansen. Foto: Lars Norman Thomsen

Kim Christiansen. Foto: Lars Norman Thomsen

Kim Christiansen: "Sørge for bedre infrastruktur og bedre rammebetingelser. Molslinjen får store problemer i Aarhus, når færgehavnen næste år flyttes (Molslinjen flytter i 2020 til Marselisborg Havn. Aarhus Kommune bygger nyt færgeleje/terminal til 200 mio. kr., red)."

Potentialet er i Aarhus

På borgermødet i november 2017 var Molslinjen A/S repræsenteret ved PR- og Kommunikationschef Jesper Mack og tidligere chefkaptajn Flemming Ejlersen.

De havde dog på forhånd sagt pænt nej tak til at sidde med i panelet, men Flemming Ejlersen fik under mødet lejlighed til at give en forklaring på, hvorfor Molslinjen har valgt kun at sejle fra Ebeltoft perifert. Den var ikke overraskende kommerciel.

“Med en halv million mulige kunder uden for døren i Århus mod ca. 70.000 mulige kunder i Ebeltoft er det naturligt, at det er Århus, der vil være Molslinjens omdrejningspunkt fremover. Ebeltoft vil fortsat blive serviceret i weekends over sommerhalvåret og i ferieperioder, idet der gennemsnitlig skal være cirka 200 biler med på hver afgang for at sejladsen er rentabel,” var Flemming Ejlersens forklaring på, at Molslinjen vurderer de kommercielle muligheder som værende langt større i Aarhus end i Ebeltoft.

Det anfægter de tre MF'ere, men spørgsmålet anno maj 2019 er, hvor meget der egentlig er sket siden borgermødet for halvandet år siden?

Publiceret 22 May 2019 10:57