Skovskolen Eldrupgård tilbyder i dag både uddannelsen som skov- og naturtekniker og forskellige AMU-kurser. Her er det Daniel Frederiksen og Christina Lempi Marcussen, som er på kursus fra på Eldrupgård. De er normalt tilknyttet Skovskolen i Nødebo.

Skovskolen Eldrupgård tilbyder i dag både uddannelsen som skov- og naturtekniker og forskellige AMU-kurser. Her er det Daniel Frederiksen og Christina Lempi Marcussen, som er på kursus fra på Eldrupgård. De er normalt tilknyttet Skovskolen i Nødebo.

Skovskolen udvider og tilbyder ny uddannelse i Jylland

Uddannelsen som skov- og landskabsingeniør kan give positiv effekt på lokalområdet, mener borgmesteren

Af
Simon Carlson

Auning Det er en markant udvikling, der i de kommende år skal ske i Løvenholmskoven. Her ligger Eldrupgård, der huser Skovskolen, som i øjeblikket blandt andet uddanner skov- og naturteknikere. Fra september 2020 bliver det også muligt at videreuddanne sig til skov- og landskabsingeniør på skolen uden for Auning.

Skovskolen har således netop fået de sidste tilladelser i hus fra såvel Københavns Universitet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og det betyder en ret heftig stigning i uddannelsesaktiviteten på skolen, fortæller forstander Thomas Færgeman.

"Indtil nu har det kun været muligt at uddanne sig til skov- og landskabsingeniør i vores afdeling i Nødebo (nord for Hillerød, red.), men fra 1. september 2020 udbyder vi også uddannelsen her på Eldrupgård. Hvis alt går efter planen, så starter der 35 studerende her næste år," forklarer Thomas Færgeman.

Udvider optaget

Skovskolen regner med at have en kapacitet på godt 100 studerende på en gang, og det betyder, at der i første omgang udbydes 35 pladser hvert af de kommende fire år indtil 2023. På den måde passer det med, at nogle studerende tager ud i praktik, mens andre starter op på uddannelsen. Herefter skal optagelsesprocessen gerne rulle naturligt med det samme optag på 35 studerende om året.

I alt vil der således være omkring 80 studerende på landsplan, der årligt optages på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør. I øjeblikket optager Skovskolen 55 om året i Nødebo. Det tal reduceres til 45 årligt i Nødebo, mens der altså udvides med 35 årligt ved Auning.

Vestlig efterspørgsel

Årsagen til udvidelsen på Eldrupgård skal primært findes i arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Man kan i hvert fald have en forestilling om, at de kan være svære at rykke til Ringkøbing, hvis de er vokset op i Holte. Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen

I dag er der omkring 750 erhvervsaktive skov- og landskabsingeniører i Danmark. Ud af dem arbejder omkring 500 vest for Storebælt, men i både Region Midjylland og Region Nordjylland er der stigende problemer med at rekruttere folk med den rette uddannelse. Der er således et stort behov for den rette arbejdskraft både i Jylland og på Fyn, forklarer Thomas Færgeman.

"På uddannelsen til skov- og landskabingeniør er der lige nu en svag tendens til, at det er unge, der kommer fra hovedstadsområdet med en studenterbaggrund. Det er der ikke noget galt med, men det kan være lidt farligt, hvis man forestiller sig, at det også skal være dem, der skal forsyne Jylland med skov- og landskabsingeniører fremover. Man kan i hvert fald have en forestilling om, at de kan være svære at rykke til Ringkøbing, hvis de er vokset op i Holte, og vi kan da også se, at blandt de kandidater, der er uddannet inden for de seneste fem år, er der en tendens til, at de bliver boende i hovedstadsområdet," fortæller Thomas Færgeman.

Skovskolens forstander Thomas Færgeman ser masser af muligheder, når Skovskolens jyske afdeling på Eldrupgård begynder at udbyde uddannelsen som skov- og landskabsingeniør til september 2020.

Skovskolens forstander Thomas Færgeman ser masser af muligheder, når Skovskolens jyske afdeling på Eldrupgård begynder at udbyde uddannelsen som skov- og landskabsingeniør til september 2020.

Med den geografiske fordeling af skov- og landskabsingeniører er det nærliggende at tænke, om det ikke i stedet giver bedre mening at flytte hele uddannelsen til Eldrupgård, men der er ligeledes vigtige årsager til, at der er behov for en stor afdeling af Skovskolen på Sjælland.

"Vi er jo en uddannelse under Københavns Universitet. Skovbrugserhvervet er et meget lille fag, og det eneste sted, hvor der foregår akademisk uddannelse og forskning i skovbrug, det er på Københavns Universitet. Aarhus Universitet har for eksempel ikke forskning i skovbrug," oplyser Thomas Færgeman.

Politisk glæde

En flytning af hele Skovskolen var faktisk på tale i 2017, da man diskuterede anden etape af udflytningen af statslige arbejdspladser. Med ovenstående argumenter i hånden besluttede Thomas Færgeman sig dog for at undersøge, om der ikke i stedet var mulighed for at udvide den jyske afdeling.

Jeg er virkelig glad for det her. Det underbygger den strategiske interesse, vi har, og samtidig vil vi gerne have noget, der passer netop til os. Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune

Den tanke kunne Norddjurs Kommune sagtens se potentiale i, og borgmester Jan Petersen (S) glæder sig da også over den kommende øgede aktivitet på Eldrupgård.

"Jeg er virkelig glad for det her. Det underbygger den strategiske interesse, vi har i, at der også kommer nogle af de statslige arbejdspladser til vores kommune, men samtidig vil vi gerne have noget, der passer netop til os. På den baggrund må jeg sige, at det her er landet på et meget fornuftigt sted, som går rigtig godt i spænd med den skov- og landsbrugsprofil vi i forvejen har i området med Det Grønne Museum og Gl. Estrup," lyder det fra Jan Petersen.

Uden at kunne komme med direkte forudsigelser, aner borgmesteren da også, at Skovskolens udvidelse kan få masser af positiv effekt på den vestlige del af Norddjurs Kommune.

"Af erfaring ved vi jo, at for eksempel efterskoler har en positiv afledt effekt på lokalområderne. Det håber vi også på her, når der bliver behov for at ansætte lærere, som forhåbentlig ønsker at bosætte sig i området. Samtidig fortæller det, at vi med udgangspunkt i de ressourcer og styrker, vi har i kommunen, kan udvide udbuddet af uddannelser, vi kan tilbyde i Norddjurs Kommune," konstaterer Jan Petersen.

Nye stillinger

Når Skovskolen skal i gang med at udvide sit uddanneleskatalog på Eldrupgård, skal de også i gang med at udvide de fysiske rammer. Det betyder, at der skal bygges et kollegium med plads til 70 personer samt tre nye undervisningslokaler, som hver skal kunne rumme 35 personer. Byggeriet kommer til at foregå i etaper for også at følge med udviklingen i optaget på rationel vis.

Det kommer i hvert fald til at betyde en del nye permanente arbejdspladser. Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen

Desuden bliver der naturligvis også tale om nyansættelser for at klare den nye uddannelse og til at håndtere den markant øgede aktivitet på skolen.

"Vi er i dag omkring 10 ansatte på Eldrupgård. Hvor mange, vi præcis får brug for, ved vi ikke helt endnu, men min forventning er, at vi kommer til at ansætte syv-otte nye undervisere. De første ansætter vi, så vi er helt klar 1, september 2020, og så udbygger vi stille og roligt, men det kommer i hvert fald til at betyde en del nye permanente arbejdspladser," lyder det fra Thomas Færgeman.

Fakta

Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør

Skovskolen håber på en ligelig fordeling i optaget fra kvote 1 og kvote 2. Det betyder, at der gerne skulle blive en ligeledes lige fordeling af studerende med en gymnasiel og en erhvervsfaglig baggrund.

Uddannelsen som skov- og landskabsingeniør giver en vifte af karrieremuligheder inden for eksempelvis produktion af løv- og nåletræ til træindustrien, vildtforvaltning eller pleje af vandløb og hedeområder, eller forvaltning af friluftsliv, skove, parker eller større naturområder.

Læs mere på studier.ku.dk

Publiceret 20 May 2019 07:13