Glade Marthapiger og deres undervisere til dimissionsfest hos UngNorddjurs.

Glade Marthapiger og deres undervisere til dimissionsfest hos UngNorddjurs. Foto: Søren Andersen

Grenaa er sidste by med en Marthaskole

Syv piger har gennemført den treårige uddannelse - men drenge er også velkomne

Af
Søren Andersen

GRENAA I 1934 oprettede De Danske Husmoderforeninger Marthaforbundet, der tilbød et tre-årigt praktisk og teoretisk kursus i husgerning for unge piger.

Dengang var det et sted hvor unge piger blev sendt hen, for at lære at blive gode husmødre. I dag er Marthaskolen mindst lige så meget for drenge som for piger, og undervisningen handler nu primært om at udfolde sig kreativt, og lære noget om sundhed og ernæring.

I dag er Grenaa så vidt vides det eneste sted i Danmark, der stadig holder liv i en Marthaskole - nu som en integreret del af UngNorddjurs’ fritidundervisning, hvor man kan gå til fagene madlavning, sundhed & trivsel, førstehjælp samt kreativ design & syning.

Nu har man haft dimissionsfest for et hold på syv piger, der har gennemgået det treårige forløb. De var samlet i UngNorddjurs-lokaler på Kattegatskolen, hvor Marthaskolens leder, Lisbeth Kaas, overrakte eksamenspapirer og gav hver enkelt elev et par ord med på vejen.

Binder sig i tre år

"Det er lidt af en tilfældighed, at der ikke er drenge med på holdet, for det har vi haft tidligere. Eleverne starter på Marthaskole, når de går i folkeskolens 7. klasse, så for nogle er tre år lang tid at binde sig, ligesom vi kan se et frafald, når nogle tager på efterskole i 9. klasse," siger Lisbeth Kaas.

Hun ser gerne Marthaskolen fortsat leve i Grenaa, men det er op til de unge selv, hvis der fortsat melder sig nok elever.

Marthaskolen er en institution i Grenaa, hvor generationer har lært at lave mad, gøre rent, sy og strikke og praktisk førstehjælp.

I mange år holdt man til på Vestre Skole, men her måtte man sige farvel, da skolen blev ramt af en alvorlig vandskade - og så flyttede man ind på Kattegatskolen.

"Det giver bedre mening nu, hvor alle overbygningselever i Grenaa skal samles her," siger Lisbeth Kaas.

Forny undervisningen

Hun ser gerne undervisningen fornyet, så man også lærer at klare mere praktiske ting som at sætte en lampe op eller rense en vandlås.

Hun sagde i sin tale til eleverne, at uddannelsesbeviset også har en anden værdi.

"Med det i hånden vil I senere når I skal ud og søge sommerjobs, studiejob eller lignende opdage, at flere arbejdsgivere gerne vil have en ung med Marthauddannelse - fordi I kan tænke selv, rydde op, vride en klud, samt ved en del om hygiejne."

Og så sagde hun til de fremmødte forældre: "Det er nu I skal læne jer tilbage og sige til jeres kære unge mennesker, nu laver I mad. Ikke hver dag, men engang i mellem. For det kan de. Det niveau de viste os til eksamen var en kongelig værdig."

Og så var velkomstdrinken drukket og der blev serveret kaffe, te og kager, som eleverne selvfølgelig selv stod bag.

Publiceret 16 May 2019 10:00