Der er alt for mange arbejdsopgaver og et dårligt psykisk arbejdsmiljø i Børne- og Familieafdelingen i Norddjurs Kommune, mener Dansk Socialrådgivning med opbakning fra DJØF, HK og BUPL.

Der er alt for mange arbejdsopgaver og et dårligt psykisk arbejdsmiljø i Børne- og Familieafdelingen i Norddjurs Kommune, mener Dansk Socialrådgivning med opbakning fra DJØF, HK og BUPL. Foto: Jan Unger, Ritzau Scanpix

Fagforeninger slår alarm: Den er helt gal med det psykiske arbejdsmiljø

Socialrådgivere får opbakning fra andre fagforeninger i bekymringsbrev til Norddjurs Kommune

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere Børne- og Familieafdelingen er kørt af sporet. Der er alt for mange opgaver til de enkelte medarbejdere og man kan ikke overholde lovgivningens frister i en afdeling med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det er budskabet i et såkaldt bekymringsbrev, som Dansk Socialrådgiverforening har sendt til Norddjurs Kommune - med opbakning fra fagforeninger som DJØF, HK og BUPL.

Medarbejderne efterlyser at blive taget alvorligt og vil se tydelig handlekraft fra kommunens side.

I brevet dokumenterer man med statistik, at arbejdsmængden og opgaverne er for mange til den bemanding, der er sat af. Der er således tale om cirka 62 procent flere sager, end der anbefales for børne/familie området og cirka 49 procent flere sager på børnehandicapområdet, hedder det i brevet.

"Den alt for høje arbejdsmængde ses afspejlet i arbejdet i form af, at medarbejderne helt basalt ikke kan nå deres arbejde – der er ganske enkelt ikke sammenhæng imellem opgaver og tid til opgaveløsningen. Det medfører, at der hver dag er opgaver, der ikke bliver udført, hvilket yderligere har den konsekvens, at der er lovgivningsfrister, der ikke overholdes," skriver Dansk Socialrådgiverforening til kommunen.

Opgaverne prioriterer sig selv

Det uddybes, at opgaverne prioriterer sig selv i forhold til, at de sager, hvor det ”brænder” eller hvor borgerne gør mest opmærksom på sig selv - det er dem, der bliver handlet i.

"Konsekvensen bliver, at det forebyggende arbejde i Børne- og Familieafdelingen ikke udføres i nødvendigt eller forventeligt omfang. Det kan have den konsekvens, at der ikke tidligere i et forløb iværksættes de rette foregribende foranstaltninger men i stedet ligger hovedvægten på iværksættelse af de senere, mere indgribende og dyrere foranstaltninger som institutionsophold, anbringelser o.l.," står der i brevet.

Norddjurs Kommune fik i juli 2018 påbud fra Arbejdstilsynet om, at man så en bekymrende mangel på klare rammer og retningslinjer. I påbuddet er det beskrevet som uklare krav i arbejdet, hvilket er vurderet at være i en grad, der forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed – herunder peges der ligeledes på arbejdspresset som en forværrende faktor.

Intet sket i et år

"De alvorlige bekymringer, som Arbejdstilsynet påpeger efter deres tilsynsbesøg er fortsat gældende og dermed ikke udbedret, men har derimod nu stået på i henimod snart et år, hvilket vi finder uacceptabelt – da der således er tale om brud på arbejdsgiverens forpligtelse efter arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet lægger vægt på de alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser, som følge af uklare krav i arbejdet og arbejdspres. Konsekvenser i form af, at der er lovgivningsmæssige frister, der ikke overholdes, at der sker fejl i arbejdet, at der opstår misforståelser og konflikter medarbejdere imellem, at der fremkommer klager over arbejdet, at der opleves manglende tillid mellem medarbejdere og ledelsen," skriver fagforeningen.

"Vi vil på den baggrund, anmode om, at der tages overordnet ledelsesmæssigt stilling til ressourcetildelingen samt at der sikres klarhed, overblik, en langsigtet plan og tydelige rammer der kan føre til ro, tryghed, tillid og stabil drift. Til brug for dette kan der være behov for at der tages overordnet ledelsesmæssig stilling til de økonomiske prioriteringer i kommunen samt ydes bistand til at håndtere situationen, herunder efterkommelse af påbuddet fra Arbejdstilsynet, så arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Vi ønsker at indgå i en dialog med kommunaldirektør og velfærdsdirektør omkring hvordan der konkret kan findes løsninger på problemerne og hvor der vil kunne være mulighed for yderligere uddybning af denne skrivelse," hedder det.

Dialog i gang

Siden modtagelsen af brevet har kommunaldirektør Christian Bertelsen været i dialog med Dansk Socialrådgiverforening. Her fik den faglige organisation mulighed for at uddybe deres henvendelse, og ledelsen i kommunen spurgte grundigt ind til forholdene. Der blev på mødet udtrykt enighed om, at der er behov for ledelsesmæssigt fokus på forholdene i Børne og Familieafdelingen.

På dette møde orienterede kommunaldirektøren om, at økonomiudvalget forelægges en sag om henvendelsen med en indstilling om, at velfærdsdirektøren og socialchefen tager initiativ for at skabe klarhed over de spørgsmål og problemstillinger, som er rejst i bekymringsskrivelsen samt for at sikre ledelsesmæssige initiativer med henblik på at skabe velfungerende rammer i Børne og Familieafdelingen. Denne proces skal indbefatte grundig involvering af medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Forud for denne dialog har der været holdt møde med ledelsen af området, hvor det blev aftalt, at ledelsen på fagområdet skal foranledige at lokaludvalget drøfter plan for og initiativer til at klargøre retning og rammer for det fremtidige samarbejde i Børne og Familieafdelingen.

Økonomiudvalget skal på møde i august forelægges en status på de igangsatte initiativer, der skal skabe klarhed overfor de rejste spørgsmål og genfinde samarbejdet på børne- og familieområdet.

På det seneste møde i udvalget noterede man sig, at ledelsen og de faglige organisationer er villige til at medvirke til at løse problemerne og at der allerede er taget ledelsesmæssige initiativer.

Publiceret 15 May 2019 16:06