Ukrudt mellem stenene.

Ukrudt mellem stenene. Foto: Simon Knudsen, Ritzau Scanpix

Debat: Nu begynder besparelserne at kunne ses

Af
Niels Basballe, S,

Næstformand i Miljø og teknikudvalget i Norddjurs

DEBAT I forbindelse med budget 2019 er det besluttet at spare på følgende driftsområderindenfor Vej og Park: Parker og grønne områder, idrætsanlæg, grøn pulje, vejbeplantning, vandkunst og renholdelse af vejarealer.

Forvaltningen har fremlagt hvilke områder der berøres, og hvormeget disse skal reduceres. Det er jo ikke sådan at alt lukkes helt ned, et eksempel kan være vores offentlige legepladser, der stadig skal være sikre og lovlige.

Om renholdelse vil være lige så intensiv som tidligere, vil måske kunne ses. Specielt netop nu hvor alt spirer og grønnes, kan det tydeligere ses.

De grønne områder vil blive klippet mindre, og buske og træer vil blive mindre tilpasset.

I den Grønne Pulje skal “forøget strandrensning” nedprioriteres, men selve den oprindelige strandrensning vil fortsætte.

På området vejbeplantninger vil blomsterkummer ikke sættes ud som tidligere, men her kommer der så et initiativ som jeg vil fremhæve som en mulighed for andre.

I Grenaa har man spurgt, om ikke man selv kunne opsætte og beplante samt vedligeholde de kummer der plejer at stå på torvet i Grenaa. Det er der blevet sagt ja til, så derfor er der blomsterkummer på Torvet i Grenaa nu.

Jeg ved, at der er andre, der har dette ønske, så kan dette inspirere, er man velkommen til at ansøge så lang tid der er flere kummer til rådighed.

Hvis man vil have det totale overblik over hvilke områder der berøres, fremgår det af dagsordenen til udvalgs mødet i Miljø og Teknik tirsdag 30. april.

Det ligger mig stærkt på sinde at fremhæve disse besparelser er politisk bestemte, og forhåbentligt af kortere varighed, så når økonomien bedres vil man kunne købe noget af det tilbage.

Den vigtigste appel jeg vil komme med er, at de medarbejdere, der færdes ude i netop disse områder, der er berørte, ikke har nogen skyld i besparelserne. Tværtimod har vi i udvalget give frie hænder til, at netop medarbejderne selv er med til at prioritere hvor servicen giver mest mening.

Er der hændelser hvor borgere ikke kan forstå denne prioritering, må man henvende sig til forvaltningen eller os politikere. Jeg stiller mig selv til rådighed, så henvend jer gerne til undertegnede, så må vi sammen finde den bedste løsning, der måtte være.

Derfor - tag godt imod vores medarbejdere, der færdes der ude, de er til for at servicere alle borgere i Norddjurs Kommune, så godt som der nu er økonomi til.

Publiceret 02 May 2019 16:00