Bestyrelsesformand for Grenaa Havn A/S, tidligere regionsformand Bent Hansen, var på hårdt arbejde på mandagens generalforsamling.

Bestyrelsesformand for Grenaa Havn A/S, tidligere regionsformand Bent Hansen, var på hårdt arbejde på mandagens generalforsamling. Foto: Søren Andersen

Kaffekopperne klirrede til havnens generalforsamling

Kritik af lukkethed omkring Grenaa Havns bestyrelse nåede nye højder på generalforsamlingen

Af
Søren Andersen

GRENAA De seneste år har generalforsamlingen i Grenaa Havn udviklet sig fra udelukkende at være en seance, hvor den siddende borgmester har nikket ja, når dirigenten - typisk kommunaldirektøren - har bedt om kapitalejerens stilling til beretning og regnskab.

Kravet om mere åbenhed har de seneste år lydt stærkere og stærkere. Grenaa Havn drives som et aktieselskab, hvor Norddjurs Kommune ejer alle aktierne, men selv om det er borgernes havn, har de ingen mulighed for at følge med i hvordan havnen drives af bestyrelsen. Ikke så meget som antydning af en dagsorden eller efterfølgende et referat af, hvad der er drøftet på bestyrelsesmøderne, slippes ud.

Sidste år var tid og sted for generalforsamlingen ikke engang offentliggjort på forhånd, men det var dog ændret denne gang. Men heller ikke denne gang havde deltagere - og pressens repræsentant - mulighed for at orientere sig i regnskabet, da det ikke blev udleveret og nøgletal kun blev vist på et lærred.

Kaotisk forløb

Men mandagens generalforsamling, hvor man præsenterede et rekordoverskud på 15 millioner kroner, fik et så kaotisk forløb, at de fremmødte kommunalpolitikere skal være mere end tonedøve for at undgå at høre, hvordan tonen skærpes og kritikken af lukketheden formuleres.

Hvis kommunaldirektør Christian Bertelsen, der traditionen tro af havnens bestyrelse var udpeget til at være dirigent, havde regnet med en stille dag på kontoret, så måtte han hurtigt ændre opfattelse, da en af de kritiske borgere, revisor Gunnar Thybo Johansen allerede inden generalforsamlingen gik i gang havde spørgsmål.

"Jeg er via en annonce i avisen blevet inviteret til generalforsamling i den havn, som jeg er medejer af, men læser man vedtægterne, har jeg ikke engang ret til at være her. Så mit spørgsmål er - hvad har jeg ret til her på generalforsamlingen, spurgte Gunnar Thybo Johansen.

Og svaret var - at han og de øvrige borgere i kommunen ikke har ret til andet end at stille spørgsmål efter generalforsamlingen er overstået.

Velkommen til at lytte

"Vi er et aktieselskab, hvor det er bestemt, at aktionærerne repræsenteres af kommunalbestyrelsen med borgmesteren i spidsen. Du har ret til at være her som tilhører," svarede bestyrelsesformanden, tidligere regionsformand Bent Hansen.

"Så jeg har intet at sige, før eventuelt er overstået. De vedtægter minder jo nærmest som noget fra Erich Honeckers tid. Det er dybt forstemmende, at dialog ikke er muligt, og at vi borgere må nøjes med en vand og en kop kaffe," lød den skarpe replik fra Gunnar Thybo Johansen - og henvisningen til den tidligere DDR-leder skulle vist ikke forstås positivt.

Men det skulle blive værre endnu med den dårlige stemning hen over kaffekopperne - som ovenikøbet på et tidspunkt klirrede og hoppede, da Gunnar Thybo Johansen markerede sin utilfredshed med en næve i bordet.

Det fik Bent Hansen til at sige, at der var grænser for hans tålmodighed - hvorpå Gunnar Thybo Johansen bad om at blive smidt ud - men det skete dog ikke.

Gunnar Thybo Johansen mente ikke, at havnens regnskab var udfærdiget korrekt, og mente om aktiekapitalen på godt 189 millioner, at der godt kunne ske en udlodning tilbage til kommunekassen. Med en undren over, at Grenaa Havn i stedet har fundet penge til at sponsere Kattegatcentret med fem millioner kroner de ti næste år.

Handler ikke lokalt

Han fandt det hult, når borgmester Jan Petersen i avisen medvirker i ShopiCitys "handl lokalt-arrangement" - og samtidig godkender, at Grenaa Havn benytter sig af et revisionsfirma, som ikke er fra kommunen.

Svaret fra Bent Hansen var, at man ser sponsoratet i Kattegatcentret som en del af udviklingen af Sydhavnen - og at det kræver en særlig viden at benytte eksterne samarbejdspartnere som advokater og revisorer.

"Heldigvis har vi dog virksomheder i Grenaa med en omsætning, som er større end de 59 millioner kroner i Grenaa Havn - og de kan godt finde en lokal revisor, svarede Gunnar Thybo Johansen.

Borgmester Jan Petersen, (S), forklarede om generalforsamlingen, at kommunalbestyrelsen var enige om, at han repræsenterer denne på mødet - men at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål.

Fantastisk overskud

Efter Bent Hansens beretning var leveret, takkede borgmesteren for godt arbejde af alle. Han kaldte årets overskud på 15 millioner kroner for "fantastisk" og er sikker på, at det hører til helt i toppen af alle danske havne.

Jan Petersen var af kommunalbestyrelsen blevet bemyndiget til at bede havnens bestyrelse komme med bud på, hvordan man kan få åbenhed om arbejdet i bestyrelsen. Det ønske har været på bordet flere gange - og hver gang har svaret været, at Grenaa Havn er meget mere åben end andre havne - via Facebook, pressemeddelelser og havnens eget blad.

"Vi skal respektere, at Grenaa Havn er meget konkurrenceudsat," sagde Jan Petersen - et argument, der konstant fremføres som begrundelsen for lukkethed, selv om adskillige danske havne fint lever med åbenhed og klarer sig i konkurrencen.

Hans partifælle Lars Møller, der i havnens bestyrelse repræsenterer LO og har været med siden 1998, kommenterede beretningen således: "Det er svært at bevare pessimismen - at være med til denne udvikling er som at vågne i baronens seng."

Til gengæld efterlyste SF's Mads Nikolajsen mere konkrete planer for en udvikling af Sydhavnen - og her var svaret fra Bent Hansen, at en masterplan for området er på vej.

Men Mads Nikolajsen meldte sig også i koret af kritikere af lukkethed.

"Jeg er skuffet over, at der til generalforsamlingen i dag ikke foreligger konkrete initiativer til øget offentlighed om havnens arbejde," sagde han.

Farvel til Wistoft

Her blev han imødegået af det afgående bestyrelsesmedlem, tidligere borgmester i Syddjurs, Claus Wistoft fra Venstre, der på generalforsamlingen sagde farvel efter 12 år i bestyrelsen for Grenaa Havn. Han sagde farvel sammen med Vagn Hundebøll, der forlod bestyrelsen uden at være på valg. De to blev afløst af Anne Bjerrekær, direktør for Det Grønne Museum, og Carsten Plougmann Andersen, tidligere topchef i Mærsk-koncernen og i dag engageret i en række bestyrelsesposter samt ejer af konsulentfirmaet C.PLAN Consultants.

"Det har været enormt spændende for en landkrabbe som mig. Men det er naturligt, at man i bestyrelsen efterlyser nye kompetencer. Havnevirksomhed er enormt kompliceret og i min tid har vi udarbejdet tre strategiplaner. Grenaa Havn er et enormt aktiv for Norddjurs Kommune, som man skal passe på. Jeg mener, at man i forvejen fra havnens side udviser stor åbenhed. Det må man ikke sætte over styr i form af misforstået åbenhed," sagde Claus Wistoft.

En menig borger. Paul Werner Johnsen, fik lov at runde spørgedelen af.

"Jeg respekterer de vedtægter, der er lavet for Grenaa Havn. Det er første gang jeg møder op til generalforsamlingen, og det er da et flot overskud, men et noget tamt møde her. Hvorfor har I som bestyrelse og kommunalpolitikere ikke lyst til at høre input udefra?", spurgte han.

Uden at få et svar.

Publiceret 29 April 2019 15:34