Daværende formand for Djursland Erhvervsråd, Ole Sørensen (tv) og daværende formandskollega Rasmus Henriksen, Syddjurs Erhvervsforening (th), benyttede de respektive nytårskure i 2017 til at fortælle om den kommende fælles erhvervsforening, Business Djursland. Nu skal bl.a. de to og resten af bestyrelsen være med til redde Business Djursland ud af krisen efter en større medlemsflugt. Foto: Lars Norman Thomsen

Daværende formand for Djursland Erhvervsråd, Ole Sørensen (tv) og daværende formandskollega Rasmus Henriksen, Syddjurs Erhvervsforening (th), benyttede de respektive nytårskure i 2017 til at fortælle om den kommende fælles erhvervsforening, Business Djursland. Nu skal bl.a. de to og resten af bestyrelsen være med til redde Business Djursland ud af krisen efter en større medlemsflugt. Foto: Lars Norman Thomsen

Gamle formænd skal være med til at vende skuden

Business Djursland har på rekordtid oplevet en deroute af dimensioner. Vil det lykkes at få samling på foreningen igen?

Af
Lars Norman Thomsen

ERHVERVSLIV Ole Sørensen og Rasmus Henriksen var i sin tid foregangsmænd for fusionen mellem Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening til Business Djursland.

Dengang var Ole Sørensen, indehaver af Rejsecenter Djursland, formand for Djurslands Erhvervsråd og Rasmus Henriksen, indehaver af virksomheden Jysk Handi i Hornslet, formand for Syddjurs Erhvervsforening.

Rejsecenter Djursland havde tidligere base hos Aarhus Lufthavn, men nu er rykket over på den anden side af vejen i de lokaler som huser Destination Djursland,

Nu skal Sørensen & Henriksen være med til at sikre, at foreningen, der blev resultatet af fusionen, ikke nedsmelter totalt.

Det sker i kølvandet på, at formand Bjarne 'Campingfatter' Nielsen, Auning, og næstformand Henrik Carstensen, Grenaa, på et ekstraordinært bestyrelsesmøde før påske meddelte, at de begge stopper som en konsekvens af den gevaldige medlems-deroute efter generalforsamlingen 14. marts. Carstensen var formandens opfindelse, så der er intet overraskende i, at de trækker stikket samtidigt.

Den øvrige del af bestyrelsen fortsætter. De to medlemsvalgte suppleanter, Rasmus Henriksen, Hornslet, og Bente H. Steffensen, Ebeltoft, har begge indvilget i at indtræde i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med ny formand, Ole Sørensen.

Han er overbevist om, at det vil lykkes at få genskabt grundlaget for et dueligt Business Djursland.

"I bestyrelsen er der skuffelse over, at formand og næstformand har valgt at stoppe så kort tid efter generalforsamlingen, men vi, der er tilbage, er overbeviste om, at der er behov for en samlet forening for erhvervslivet på Djursland," siger Ole Sørensen.

Hastigheden for høj

Ole Sørensen afviser, at den tilbageværende bestyrelse bare har lurepasset og ikke bakket op om formandens tanker om 'Proaktiv erhvervsfremme', udbetaling af klækkelige bestyrelseshonorarer og iøjnefaldende kontingentstigninger. "Det har vi bestemt, men processen er gået alt for hurtigt, må vi nu erkende. Hastigheden i implementeringen har været alt for høj, og derfor skal vi hurtigst muligt i gang med dialogmøder med medlemmerne. Der er indlysende behov for at revurdere planerne, og i bestyrelsen håber vi selvfølgelig især at komme i dialog med de medlemmer, som har meldt sig ud," siger Ole Sørensen.

"Møderne skal bruges til at lytte til kritikken. Det er vigtigt, at erhvervslivet på Djursland kan stå sammen og fremstå som en stærk partner for udviklingen af området."

Dialogmøderne holdes i Rønde, Grenaa og Auning. Der sættes datoer på, når bestyrelsen mødes igen 23. april.

Ny generalforsamling

Dialogmøderne skal bruges som afsæt til en ekstraordinær generalforsamling, som en enig bestyrelse planlægger at afholde i starten af juni måned 2019.

Ole Sørensen har dog ingen intentioner eller personlige ambitioner om at gå efter formandsposten.

"Nej, overhovedet ikke. Vi skal have visket tavlen ren nu og fundet en formand, der kan samle erhvervslivet i området i Business Djursland," understreger Ole Sørensen.

Han tror fortsat på, at Business Djursland skal være en sparringspartner til kommunernes erhvervsrådgivning, som der er lagt op til med 'Proaktiv Erhvervsfremme', men både de store virksomheder og underskoven af mindre virksomheder på Djursland skal kunne se idéen.

"Det er virkelig vigtigt, at vi får skabt en bred forståelse for, at hvis vi skal have en underskov af mindre virksomheder på Djursland, så skal de større bidrage til at medfinansiere den rådgivning og sparring, der er nødvendig," siger Ole Sørensen.

"Men det er klart, at kravene til os som forening også bliver tilsvarende større. Vi skal ret hurtigt kunne bevise, at det fører værdiskabelse med sig til Djursland i form af nye arbejdspladser."

Publiceret 23 April 2019 11:30