Forvaltningen skal være slankere og mere gennemskuelig, fremgår det af forslaget til den nye oganisering af Norddjurs Kommune, men flere politikere mener, at organisationens nye udseende er lidt for slank. Arkivfoto

Forvaltningen skal være slankere og mere gennemskuelig, fremgår det af forslaget til den nye oganisering af Norddjurs Kommune, men flere politikere mener, at organisationens nye udseende er lidt for slank. Arkivfoto Pressebillede

Politikere mangler tillid til ny kommunal struktur

To forvaltninger bliver til én, og det kan resultere i manglende fokus, mener politiker

Af
Simon Carlson

Norddjurs Før påske mødtes politikerne i Norddjurs Kommunes Økonomiudvalg to gange inden for får dage. Anledningen var det nye udseende på kommunens organisation, som der siden september er blevet arbejdet på for at skabe en mere trimmet og mere effektiv struktur.

En af de markante ændringer, der er lagt op til, er sammenlægningen af miljø- og kulturforvaltningen og erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen til én stor fællesforvaltning. Det betyder samtidig, at direktørstillingerne i de to forvaltninger nedlægges og erstattes af én direktør for den nye forvaltning.

For store områder

Det kan umiddelbart lyde som en fornuftig idé, når opgaven nu er at slanke og effektivisere strukturen. Sådan er det imidlertid ikke alle, der ser på det. Flere af politikerne i Økonomiudvalget tror således, at det kan få den modsatte effekt, når færre direktører får det overordnede ansvar for endnu flere opgaver.

Det er simpelthen for sårbart. Jeg synes ikke, det er med til at skabe tillid til organisationen. Mads Nikolajsen, SF

Da politikerne mødtes fredag 12. april var det således til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget foranlediget af, at en lidt usædvanlig alliance mellem SF, Liberal Alliance og Enhedslisten havde fremsat ændringsforslag til organisationen. I dette forslag bibeholdes, som nu, tre fagdirektører, som får et lidt ændret udseende. Årsagen er simpel. Tiden i Norddjurs Kommune er ganske enkelt ikke til eksperimenter, selv om det kan spare kommunekassen for penge nu og her. Det mener blandt andre SF's Mads Nikolajsen.

"Der er nogle gode ting i organisationsforslaget, der blandt andet giver cheferne lige under direktørerne større handlefrihed, men kun to fagdirektører; det er ikke nok. Det er simpelthen for sårbart. Jeg synes ikke, det er med til at skabe tillid til organisationen," mener Mads Nikolajsen og uddyber sine bange anelser.

"Når der kun er to direktører, får de mange forskellige ansvarsområder, men der er ikke lagt op til, at økonomi bliver et hovedområde for en direktør. Det fatter jeg altså ikke, at man tør, for sporene skræmmer altså her i kommunen. Det er altså ret vigtigt, at der er en direktør, der har økonomi som et stort ansvarsområde," mener Mads Nikolajsen.

Mister fokus

Han får opbakning fra Liberal Alliances Jens Meilvang. Han er også formand for Miljø- og Teknikudvalget, og det er blandt andet hans nuværende forvaltning, der skal blive en del af den nye store forvaltning, men det er bestemt ikke vejen at gå lige nu, vurderer Jens Meilvang.

"Der er virkelig pres på i Teknik- og Miljøforvaltningen lige nu, hvor to chefer, der er stoppet i forbindelse med besparelserne i kommunen, mens der også er flere områder i byggesagsbehandlingerne, som mangler folk. Jeg mener, at det vi har allermest brug for lige nu, det er god ledelse, så vi får det bedste ud af det, vi har, og derfor er jeg meget stor modstander af den her organisering."

"Jeg tror, det kan have store konsekvenser for både borgerne og erhvervslivet, fordi en direktør, som skal have det overordnede ansvar, kan ikke være nede i dagligdagen og følge ordentligt op på tingene med den organisering. Jeg er bange for, at vi mister fornemmelsen med, hvad der sker rundt omkring. Man kan ikke have fokus på så store områder," siger Jens Meilvang.

"Det vi bad om"

På Økonomiudvalgets møde 12. april var der imidlertid ikke gehør for bekymringerne. Et flertal af udvalgets medlemmer stemte således for, at godkende oplægget til den nye organisering, og at der samtidig kan igangsættes en rekrutteringsproces til ansættelse af en direktør til den nye fællesforvaltning.

Det er sådan set det her, vi har bedt om, og så synes jeg egentlig, det virker det lidt mærkeligt at springe i målet, når oplægget kommer, Kasper Bjerregaard, Venstre

Venstres Kasper Bjerregaard er et af de medlemmer af Økonomiudvalget, der har godkendt den nye organisering, og han er naturligvis ikke enig i kritikken. Tværtimod mener han, at forslaget til den nye organisering er netop det, som kommunalbestyrelsen bad om, da de i efteråret 2018 igangsatte arbejdet med at omstrukturere forvaltningen i Norddjurs Kommune.

"Det er jo opgave, vi selv politisk har stillet. Det har vi gjort med baggrund i, at vi gerne vil have færre og mere homogene forvaltninger. Med det her forslag til organiseringen synes jeg, vi skaber udgangspunkt for en organisation, som kommer væk fra søjletænkning og i stedet bliver mere helhedsorienteret," siger Kasper Bjerregaard, som heller ikke har megen forståelse for, at den nye struktur vil betyde, at direktørerne mister fokus i de større ansvarsområder.

"Jeg mener, det her er det rigtige, så vi får skabt en direktion, der agerer på strategisk niveau. Direktørerne har været lidt for meget nede i driften tidligere, men nu er der lagt op til, at det i stedet er afdelingslederne, der kommer i spil på den faglige del. Jeg synes, vi har skabt et udgangspunkt for en organisation, der rykker. Det er sådan set det her, vi har bedt om, og så synes jeg egentlig, det virker det lidt mærkeligt at springe i målet, når oplægget kommer," mener Kasper Bjerregaard med henvisning til sine politiske kollegaers modstand mod den nye organisering.

Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til den nye organisering, når politikerne mødes tirsdag 23. april.

Publiceret 17 April 2019 08:07