Generelt oplever de danske småøer fremgang i indbyggertallet, men ikke Anholt, der var 19 færre borgere ved årsskiftet sammenlignet med 1. januar 2015

Generelt oplever de danske småøer fremgang i indbyggertallet, men ikke Anholt, der var 19 færre borgere ved årsskiftet sammenlignet med 1. januar 2015

Småøer: Tendensen er voksende indbyggertal - dog ikke på Anholt

Anholts indbyggertal viser en nedadgående tendens på et tidspunkt, hvor der ellers er stor interesse for at bebo de danske småøer

Af
Lars Norman Thomsen

SMÅØER Den 1. april 2019 udsendte Danmarks statistik befolkningstallene for småøerne pr. 1.januar 2019.

For tredje år i træk oplever de 27 danske småøer en samlet stigning i antallet af indbyggere. Her boede der sammenlagt 4.538 borgere på på øerne.

Anholt er en af de 27 småøer, men på Kattegat øen kæmper man med at fastholde balancen i indbyggertallet. Fra årsskiftet 2015 og til 2019 er der sket et fald på 19 indbyggere. Faktuelt fra 146 indbyggere til 127.

Fremgangen generelt ses både på nogle af de større småøer (Orø og Fejø), men også en række af de lidt mindre småøer som, Endelave, Hjarnø, Agersø og Strynø oplever en tilstrømning af nye øboere.

Agersø er topscoren,i procent. Med 16 flere øboere, er indbyggertallet steget med 9,2 procent.

Befolkningsudviklingen på Hjarnø og ikke mindst på Endelave er også interessant. På Hjarnø er indbyggertallet steget med 5,6 procent og på Endelave 3,3 procent.

Særlig Endelave er værd at bemærke, da øen igennem en årrække har haft et forholdsvis stort fald i indbyggertallet.

Færgeforbindelser

Gode færgeforbindelser, overkommelige færgepriser og flere lejeboliger, er indsatser der er nødvendige for at fastholde den positive udvikling i småøernes indbyggertal, anfører bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer/LAG Småøerne i en pressemeddelelse.

Færgetaksterne er blevet nedsat. Det er en udløber af det landspolitiske landevejsprincip, som skal sikre øboerne samme pris ved at tage færgen, som hvis de skulle køre en tilsvarende strækning på landevejen. Udrulningen af landevejsprincippet er ikke helt i mål endnu.

Mangler lejeboliger

”Småøerne mangler lejeboliger. Lejeboliger som giver mennesker mulighed for at prøve drømmen om ø-livet af, uden at de skal binde sig økonomisk, som ved køb af hus. Det er i dag næsten umuligt at få kommunerne og de almennyttige boligselskaber til at etablere lejeboliger på småøerne. Nye løsninger og finansieringsmuligheder for boligbyggeri på småøerne er en nødvendighed," udtaler Dorthe Winther, fmd. for Sammenslutningen af Danske Småøer, i en pressemeddelelse.

Publiceret 03 April 2019 14:45