Ifølge personalet på Djurslandsskolen er de ydre rammer - her i Fjellerup - ved at være bedagede, men de indvendige rammer sikrer stadig tryghed for både elever og personale. Foto: Tina Sørensen

De ydre rammer i Fjellerup er ved at være bedagede, men de indvendige rammer sikrer stadig tryghed for både elever og personale.

Debat: Er det virkelig forsvarligt?

Af
På vegne af alle børn og familier på Djurslandsskolen

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

DEBAT Hvor er den sunde fornuft i den her beslutning? Hvor er der penge sparet? Hvorfor er det blevet en del af Norddjurs Kommunes budget, at Mølleskolen skal være ny lokation for Djurslandsskolens Stenvad/Fjellerup-afdelinger? To i forvejen allerede veletablerede afdelinger på Djurslandsskolen, der er blevet bygget op over 25 år og har kostet kommunen mange millioner i renovering, så afdelingerne netop kan varetage lige præcis de her sårbare børn.

Hvorfor skal de afdelinger flyttes, og for hvis skyld?

I har besluttet for en gruppe af de mest sårbare familier og deres børn – men har I spurgt dem?

Mange af vores børn, der kæmper med diagnoser, har lidt – eller lider stadig – af skolevægring, mistrivsel, angst og stress. Hvori ligger det fornuftige at tage dem ud af deres trygge, funktionelle rammer, for at placere dem på en skole som led i et prestige-projekt, vi slet ikke ønsker at være en del af?

Det er dybt bekymrende, at der er afsat 1 mio. kr. til flytning, indretning og renovering af 4 afdelinger på Djurslandsskolen – hvordan vi I sikre, at det skal blive en succes, kære politikere?

En sammenlignelig flytning fra Aarhus Kommune, hvor en specialskole skulle flytte, indrette og renovere en almen skoles bygninger til samme formål, beløb sig til ca. 80 mio. kr. Forklar os, hvordan I får regnestykket til at gå op!

Der er ingen steder i budgettet sat af til at indrette lokaliteterne på Mølleskolen til egnede lokaler for børnene, og for alle de kompetente, omsorgsfulde voksne, som hver dag passer på vores børn (og dermed vores familier). Vi bakker således fuldt ud op om sidste uges læserbrev fra skolens arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i deres bekymring for denne beslutnings konsekvenser.

Måske lader politikerne sig snyde af Fjellerup/Stenvad-afdelingernes lidt slidte ydre – men lad jer ikke snyde: Det er funktionelle rammer for vores børn, og funktionalitet er en forudsætning for lige præcis de her børns trivsel – og så kan mor og far gå på job med ro i maven og bidrage til kommunens kasse.

Kære politikere: Ses vi til dét møde, I er inviteret til, hvor vi forældre kan vise jer vores børns nuværende, funktionelle rammer og hvor vi kan fortælle jer om deres behov?

Vi spørger igen - er det her virkelig forsvarligt?

Publiceret 28 March 2019 12:15