Skal Mit Auning have nyt navn?

GF Mit Auning, der er sammenslutning af aktive og innovative erhvervsdrivende i og omkring Auning på Djursland, indbyder til ordinær generalforsamling onsdag 27. marts kl. 18 - 21 på Auning Kro. Her vil man blandt andet diskutere, om foreningens navn bør ændres til Auning Handel & Erhverv.

Dagsorden for mødet er, at man mødes til spisning på Auning Kro. Kl. 19 begynder generalforsamlingen med dagsordenen: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Godkendelse af regnskab, 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag, 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 7. Valg af formand til aktivitetsudvalg, 9. Valg af revisor og 10. Eventuelt.

Der er krav om tilmelding på mail senest 20. marts til info@apetit.dk med antal personer til spisning samt medlemsnavn

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes på til Berit Lanther på info@apetit.dk senest 20. marts.

Publiceret 15 March 2019 16:00