De kreative fag prioriteres højt på skolen.com - her lød opgaven på at fremstille en bro af 60 sugerør.

De kreative fag prioriteres højt på skolen.com - her lød opgaven på at fremstille en bro af 60 sugerør. Foto: Søren Andersen

Mudderet føltes meget glat på skolen.com

Skoleleder kalder det forfærdeligt at blive en del af en shitstorm i medierne - uden at kunne forsvare sig

Af
Søren Andersen

HOMÅ Efter i mange år i medierne kun at være omtalt på positiv vis - for sin måde at drive skole på, tæt på naturen og i et dejligt miljø med andre klassestørrelser og opdelinger - ramte det i efteråret skolen.com i Homå syd for Grenaa som en hammer, da det kom frem, at en gruppe forældre til tidligere elever på den lille privatskole stod frem med hårde beskyldninger. Om hjernevask, meditation over børn uden forældrenes viden og både fysisk og psykisk vold.

Forældrene havde klaget over forholdene til Undervisningsministeriet, men klagen tog til i styrke og fik tilføjet nye elementer efter medieomtalen. Der kom hele tiden mere og mere til - uden at skolen tog til genmæle.

Denne avis tilbød flere gange skolen.com at komme til orde og kommentere på de hårde beskyldninger - men svaret var, at man ville vente til udfaldet af det tilsyn, som ministeriet havde sat i værk, var kendt. Det blev det i sidste uge, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en foreløbig rapport giver Skolen.com to påbud. Et skal sikre, at der ikke forekommer inhabilitet i ansættelserne på skolen. Derudover skal skolen sikre, at der ikke sker brud på tavshedspligten og at det er den enkelte lærer og underviser, som skal underrette de rette myndigheder, hvis der er problemer for et barn. Her var praksis på skolen, at det koordinerede skoleleder Kristina Holt.

En del af sagen handler også om, at Skolen.com deler adresse med og lejer sig ind hos Meditationscentret Munach, som drives af skolelederens mand, Jørgen Høher. Her påpeger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet risikoen for, at skolen kan komme i et afhængighedsforhold til lederen af Munach Meditationsskole.

Inviteret til møde

Nu har avisen været inviteret til møde med skoleleder Kristina Holt og næstformand i skolebestyrelsen, Frank Erichsen, for at høre om deres syn på sagen - og hvordan man vil komme videre efter at have brugt megen tid og mange kræfter en sag, som man helt sikkert gerne havde været foruden.

"Jeg vil da gerne indrømme, at kritikken og især mængden af den kom bag på os på skolen, selv om vi naturligvis godt vidste, at der var utilfredse forældre. Men da det endte med, hvad jeg vil kalde en shitstorm i medierne, var det rædselsfuldt at være en del af. Mudderet føltes meget glat i sådan en situation," siger Kristina Holt.

Hun er initiativtager til skolen.com, som åbnede i 2009 med 18 elever. Kapaciteten er i dag 60 børn, men efter en stribe udmeldelser fra de kritiske forældre og en tydelig svækket interesse for nye indmeldelser, er der i dag 34 elever på skolen. En halv snes undervisere er ansat på varierende timetal, ligesom der er en børnehave med seks børn.

Må ikke udtale os

"Vi er jo afskåret fra at udtale os om personfølsomme sager, så vi følte, at vi slet ikke kunne komme til orde i samme omfang som de kritiske forældre. Så derfor fik de nærmest fri taletid - og vi så i første omgang det som en opgave at beskytte de børn, der går på skolen," siger Kristina Holt om fravalget til at tage til genmæle, da orkanen blæste hårdest i medierne.

Hun siger, at det så samtidig var en underlig fornemmelse dagligt at modtage ros fra de forældre, som hver morgen kom og afleverede deres børn på skolen. De kom fra Norddjurs og Syddjurs, men også fra Aarhus Kommune - og syntes, at deres børn oplevede en fuldstændig fantastisk hverdag på skolen.

"Der er ingen tvivl om, at vi rykkede tættere sammen på skolen. Det viste sig også senere i forløbet, hvor vi på grund af den pressede økonomi, der følger af færre elever og at vi har brugt mange penge på lokaler og indretning, har været gennem en omfattende sparerunde. Det har været en lang proces med bank og friskolefonden, men opbakningen er da stor, når der er forældre, bedsteforældre, tidligere forældre, ansatte og bestyrelsesmedlemmer, som stiller kaution for os. At de ligefrem bidrager økonomisk for at hjælpe os, vidner om solid opbakning, men nu er vi heldigvis tæt på at lande en tilfredsstillende økonomisk løsning," siger Kristina Holt.

Derfor blev skolen valgt

Frank Erichsen fortæller gerne om, hvorfor han har to børn på skolen.com.

"Jeg har selv haft en fantastisk folkeskoletid, men i al den tid, vi har boet i Norddjurs, har der været en voldsom skoledebat og snak om skolelukninger, og det ønskede vi ikke at være en del af. Så i første omgang valgte vi at indmelde vores børn i Norddjurs Friskole, men efterhånden synes vi den var blevet for stor til at opfylde de ønsker, vi har til en skole. Og her blev skolen.com bare sværere og sværere at overse," siger han.

Familien fandt det positivt at opleve en høj faglig kvalitet og gode aktiviteter på skolen. Og se de rammer, der er for skoledagen - med skov og natur lige uden for vinduerne.

"Hvor ser man ellers en spætte sidde og hakke i et træ eller en fasan i haven, når man afleverer sine børn. Man skal ikke underkende, hvad det har af betydning for børn, at de får sådanne oplevelser oveni. Børnene føler, at det her er deres egen skole. Der er en helt anden kontakt mellem eleverne, end hvad jeg har set andre steder. Nu har vi haft børn her i tre år, og de har helt sikkert levet op til vores forventninger. Man ser jo, at landkommuner får sværere og sværere ved at tilbyde lignende på skoleområdet," siger Frank Erichsen, som sidste forår blev valgt ind i skolebestyrelsen.

"Jeg ville gerne dybere ind i maskinrummet, men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle bruge så mange timer på bestyrelsesarbejdet, som tilfældet blev," siger han.

Anden uddannelse

Frank Erichsen er ikke nervøs over, at ikke mange af underviserne på skolen.com er uddannet som pædagog eller lærer.

"Jeg vil hellere se på kvalitet og kompetencer. Det trækker heller ikke ned, at jeg kendte flere af lærerne i forvejen, men i min verden kan man også tilegne sig faglige og pædagogiske kompetancer på anden vis. Jeg oplever underviserne som enormt fagligt dygtige, og jeg må også minde om, at vi har en tilsynsførende til at tjekke det, ligesom man kan se, at mange af de elever, som har forladt efter endt skoleforløb, har klaret sig fremragende efterfølgende," siger Frank Erichsen.

Kristina Holt glæder sig over, at hvis man interesserer sig for det faktuelle i den foreløbige rapport fra styrelsen, så bruges der mange ord på at fortælle om alt det, der fungerer fint på skolen.com.

Og hun er nået til den konklusion, at når man driver en skole, som af princip køres anderledes end en traditionel folkeskole, så er der behov for masser af information - måske især, når skolen er placeret på landet og gerne vil være tæt på sit lokalområde.

Ikke informeret inden

De kritiske forældre, der havde klaget over skolen.com til Undervisningsministeriet, havde ikke informeret skolen om det.

Så det var et uanmeldt kontrolbesøg, der fandt sted på skolen i februar 2018. Her talte ministeriets udsendte med skolens leder, overværede undervisning og så på lokalerne.

"Straks derefter kaldte vi til forældremøder for at orientere om situationen," siger Kristina Holt.

Det skete altså godt et halvt år før sagen eksploderede i medierne - både nationalt og lokalt.

"Den nationale interesse talte ikke meget for os på skolen, men man tænker da på, hvordan folk i lokalområdet reagerer, når de læser og hører så meget dårligt om os. Men med baggrund i rapportens konklusioner, tør jeg godt kalde mange af påstandene for falske anklager. Jeg har for eksempel aldrig deltaget i bestyrelsesmøder, når de har drejet sig om lejeforhold og husleje, og revisionen undersøger årligt disse forhold. Og nu glæder jeg mig til, at vi får svaret Undervisningsministeriet, så de kan lave den endelige rapport, og jeg ser frem til igen at bruge mere tid på det, jeg gerne vil, nemlig drive en god skole. Det er mange arbejdstimer, som vi ledelsen og bestyrelsen har brugt på denne sag," siger Kristina Holt.

Publiceret 05 March 2019 11:20