Den foreløbige rapport om forholdene på Skolen.com er nu kommet efter Undervisningsministeriets tilsyn.

Den foreløbige rapport om forholdene på Skolen.com er nu kommet efter Undervisningsministeriets tilsyn. Foto: Søren Andersen

Skolen.com får påbud af ministerium

Der har været problemer med inhabilitet og tavshedspligt på privatskolen i Homå - men forælder finder også lyspunkter i rapporten

Af
Søren Andersen

HOMÅ Privatskolen Skolen.com i Homå syd for Grenaa overholder ikke friskoleloven. Det slår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fast i et påbud til skolen. Påbuddet kommer efter klager fra en stribe forældre til tidligere elever på skolen til ministeriet - og efter de samme forældre valgte at stå frem med deres kritik i Grenaa Bladet og Radio24syv.

Skolen.com får et påbud, der skal sikre, at der ikke forekommer inhabilitet i ansættelserne på skolen. Derudover skal skolen sikre, at der ikke sker brud på tavshedspligten og at det er den enkelte lærer og underviser, som skal underrette de rette myndigheder, hvis der er problemer for et barn. Her var praksis på skolen, at det korrdinerede skoleleder Kristina Holt.

Centralt i sagen er, at Skolen.com deler adresse med og lejer sig ind hos Meditationscentret Munach, som drives af skolelederens mand, Jørgen Høher. Her påpeger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet risikoen for, at skolen kan komme i et afhængighedsforhold til lederen af Munach Meditationsskole.

Skolen.com skal senest 8. marts svare ministeriet på den foreløbige vurdering, som er resulteret i en 21 sider lang rapport, hvor sagens forhold beskrives.

Forkælet lille prinsesse

Forældrene har blandt andet klaget over, at Jørgen Høher var involveret i skolens pædagogiske arbejde.

»Vores børn blev diskuteret med Jørgen Høher uden vores samtykke. Vi opdagede, at Jørgen Høher havde skrevet til skolelederen, hvordan de ansatte skulle meditere med vores barn. De skulle meditere ’på’, at hun var en forkælet lille prinsesse,« fortalte en af de kritiske forældre Pil Maagaard, der har haft to børn på skolen.

Og det er ifølge Styrelsen for Undervisning og kvalitet et brud på Friskoleloven, da skolelederen ikke har overholdt tavshedsspligten.

Familie ansat

Påbuddet om at være opmærksom på inhabilitet i ansættelsesager kommer efter, at forældrene fortalte, hvordan de fleste ansatte på skolen var forbundet på kryds og tværs. Skolelederen ansatte blandt andet sin partners ekskæreste, sin ekspartners nye kæreste, dennes nye kærestes barn og dette barns mor. Og det kan give tvivl om skolelederens upartiskhed, skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I forbindelse med medieomtalen fortalte en lang række forældre derudover om, hvordan skolen prøvede at kanalisere dem hen til skolelederens mands meditationscenter.

Husk lyspunkterne

Mens Skolen.com vil vente med at kommentere på rapportens indhold til man har svaret ministeriet, så peger Frank Erichsen, der har børn på skolen og plads i skolens bestyrelse på, at der også er lyspunkter at finde i rapporten.

"Påbuddene er både rigtige og velplacerede, men vi er også kommet videre på skolen og har rettet op på mange ting. Mange påstande er fløjet gennem luften i denne sag, og vi valgte ikke at tage til genmæle mod de hårde beskyldninger for at beskytte børnene på skolen. Og så vil jeg sige, at samarbejdet på en skole går begge veje, og her har forældrene også et ansvar for at få det til at fungere," siger Frank Erichsen.

Han fortæller, at for bestyrelsen har det været en stor opgave at rydde op, hvor der viste sig et behov for det.

"Og heldigvis peger rapporten da også på, at der er mange ting, der fungerer helt fint på skolen. Det har de uanmeldte kontrolbesøg vist, men det fylder desværre ikke så meget i medieomtalen. Bestyrelsen har udvist tillid til, at skolelederen har ansat de rigtige til at undervise på skolen, og her fortæller rapporten, at der ikke er grund til at kritisere kvaliteten af undervisningen og hvordan dagligdagen fungerer på skolen," understreger Frank Erichsen.

Publiceret 22 February 2019 15:01

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.