31 af 111 lærere i Område Øst står til at miste jobbet, fordi Norddjurs Kommune skal spare.

31 af 111 lærere i Område Øst står til at miste jobbet, fordi Norddjurs Kommune skal spare. Foto: Anne Bæk, Ritzau Scanpix

Hver fjerde lærer fyres

Som et led i Norddjurs Kommunes økonomiske genopretning fyres 31 af 111 lærere i Område Øst.

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Timingen er elendig blev det sagt flere gange i kommunalbestyrelsen tirsdag, da et flertal på 19 af de 27 besluttede at arbejde videre med at føre Kattegatcentrets planer ud i livet, der inkluderer et pingvinanlæg, opgradering af skoletjenesten og generel bygningsvedligeholdelse i det 25 år gamle center. Det betyder et tilskud fra den økonomisk pressede kommunekasse på 15 millioner kroner og et sposnorat fra den kommunalt ejede Grenaa Havn på fem millioner kroner, mens sparekniven slet ikke er færdig med sit arbejde i kommunen.

Og det budskab - at timingen virkelig er elendig - er lærerne i Område Øst sikkert helt enige i. De fik dagen efter kommunalbestyrelsesmødet en mail fra deres nye områdechef Jacob Hørlyk, hvor der bebudes fyring af hver fjerde lærer i området.

31 skal væk

Avisen har været i kontakt med en af de lærere, der har fået mailen, og han fortæller om budskabet, at meldingen er, at 31 ud af 111 lærere i Område Øst står til at blive fyret. Det oplyses i mailen, at en halv snes af de 31 forventes fundet ved naturlig afgang eller ved fyring af lærere i tidsbegrænsede stillinger.

Processen er nu sat i gang og onsdag får de implicerede at vide, om de er indstillet til en direkte afskedigelse.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolechef i Norddjurs Kommune, Lene Mehlsen Thomsen.

Områdechef Jacob Hørlyk var at træffe, men hans eneste kommentar var: "Jeg har ingen kommentarer."

Den omfattende fyringsrunde ventes også at ramme de øvrige skoleområder i Norddjurs, men ikke nær så hårdt som i Område Øst.

Dyre skolebusser i øst

Den konstituerede formand for børne- og ungdomsudvalget, socialdemokraten Allan Gjersbøl Jørgensen, siger om situationen: "Vi forsøger at omplacere flest mulige af de ansatte på andre skoler, når der er komplet overblik over, hvilke fagkombinationer som mangler på de forskellige enheder. Det vil sige, at nogle lærere vil blive tilbudt en stilling på en anden skole".

Og så udbygger han med en forklaring på, hvorfor de fleste lærerfyringer gennemføres i øst.

"Antallet for Område Øst skyldes først og fremmest, at der er sat forholdsvis mange penge af til skolebuskørsel og dernæst at lærerne på Ørum Skoles overbygning er inkluderet som ansat i det nye Område Øst. Hvis det viser sig, at alle pengene til buskørsel ikke anvendes alligevel, ønsker jeg vi skal tilbagekøbe lærere for så meget af overskuddet som muligt. Desuden skal vi se dybt i budgettet, og drøfte, om vi på andre måder kan mindske de forventede fyringer", siger Allan Gjersbøl Jørgensen.

Ærgerligt

Bjørn Johansen er skolebestyrelsesformand på Vestre Skole i Grenaa - og han kalder det rigtig ærgerligt, at en så stor fyringsrunde nu sættes i gang.

"Kommunen har jo meldt ud, at man nu er på den rigtige side af 100 millioner kroner i kassebeholdning, så vi havde håbet på en noget blødere landing, men det ønsker man åbenbart ikke. Område Øst bliver hårdt ramt, og vi kan også se, at der fremover er tildelt mindre ledelse til vores område, end til de andre områder i kommunen. Som forælder kan man jo godt frygte for, om niveauet på folkeskoleområdet fremover bliver højt nok, når der både er færre ledere og færre lærere. Vi har jo set, at eleverne forlader Vestre Skole med gode karakterer, men er ikke sikre på, at det vil fortsætte," siger Bjørn Johansen.

Overgangsbestyrelsen i skoledistrikt Øst drøfter sagen på et møde i den kommende uge, men har ikke mulighed for at blande sig i fyringernes omfang.

Publiceret 21 February 2019 12:48