Pingvinerne er kommet et skridt nærmere at få fodfæste i Kattetatcentret efter grønt lys i kommunalbestyrelsen og en marathondebat om økonomi, rapporter, og debattone.

Pingvinerne er kommet et skridt nærmere at få fodfæste i Kattetatcentret efter grønt lys i kommunalbestyrelsen og en marathondebat om økonomi, rapporter, og debattone. Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix

Pingvinerne på vej til Kattegatcentret

Venstre var splittet - men klart flertal for at sende projektet videre.

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Mange af kommunalpolitikerne i Norddjurs gik til valg på at binde kommunen sammen. Men den hårde debat, som fulgte i kølvandet på, at det kom frem, at Kattegatcentret kun kan iværksætte en masterplan med renovering af det 25 år gamle akvariecenter med 15 millioner kommunale kroner - og et nyt sponsorbidrag på fem millioner kroner fra den kommunalt ejede Grenaa Havn - viste en kommune på kollisionskurs. Med utilfredse borgere generelt - ramt af skattestigninger, skolelukning og et noget lavere serviceniveau - og med ny fokus på den evindelige kamp mellem øst og vest i den langstrakte kommune.

Spænding om udfaldet har der egentlig aldrig været - de store partier - S, V og DF - meldte tidligt ud om opbakning til planerne, mens kritikken mod både timing og økonomi især er blevet luftet af Liberal Alliance og konservative.

På tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev det præciseret, at selv om meget af debatten har handlet om pingviner eller ej, så handler udbygningen også om modernisering af skoletjeneste og andre faciliteter i Kattegatcentret.

En svær sag

"Det er en svær sag. For kommunalbestyrelsen og for Venstres gruppe, som er delt. Folk udefra vil investere i en vores vigtige turistattraktioner. Men desværre på et tidspunkt, hvor Norddjurs er i økonomiske vanskeligheder. Kommunen skal hænge sammen økonomisk. Det skal vi sørge for. Blandt andet ved at investere i rette tid, men det nåede vi desværre ikke i Norddjurs," sagde Venstres gruppeformand Kasper Bjerregaard.

Han ser gerne endnu tættere samarbejde med fonde - som i det aktuelle tilfælde, hvor A.P. Møller Fonden og Realdania leverer 25 millioner kroner til projektet, men kun hvis kommunen bidrager.

"Det har været forfærdeligt at se, hvordan debatten har udviklet sig. Både om Norddjurs generelt og om Kattegatcentret. Vi politikere bliver udstillet som onde mennesker, der ikke vil borgerne det godt," sagde Kasper Bjerregaard.

Han roste - undtagelsesvist, som han sagde - SF's Aleksander Myrhøj - for at kvalificere debatten - og den tak kvitterede den unge SF'er for.

Penge tabt ved konkurs

Han supplerede med at nævne Kattegatcentrets betydning for Norddjurs Kommune - som turistattraktion og til undervisning i, hvad der foregår under havets overflade.

"Der er givet kommunegaranti til Kattegatcentret for over 20 millioner kroner - penge, som er tabt ved en konkurs," sagde Aleksander Myrhøj.

Han beskyldte Liberal Alliances Jens Meilvang for at have ødelagt debatten fra starten - med forkerte påstande og halve sandheder.

"Det er svært som politiker at træffe beslutninger - også i dette tilfælde. Vi skal skaffe mere velfærd og det kræver job og investeringer. Så derfor siger jeg ja. Også fordi vi skal tale Norddjurs Kommune op og ikke ned," sagde socialdemokraten Bente Hedegaard.

DF's Diana Skøtt Larsen meldte om fuld opbakning fra de tre i gruppen.

"Et ja betyder ikke, at vi tager noget fra andre," sagde hun.

Forstod bekymringer

Socialdemokraten Else Søjmark forstod godt borgernes bekymringer.

"Hvis jeg stod uden for og så på dette, kan jeg godt se, at timingen ikke er den bedste. Men vigtigt for mig er, at vi risikerer at miste fondenes støtte med et kommunalt nej," sagde hun.

"Vi stemmer imod flere kommunale penge til Kattegatcentret. Har vi råd til at blive ved med at sige ja og betale Kattegatcentrets regninger fra kommunekassen. Vi bør ikke have hovedansvaret for Kattegatcentrets økonomi. Vi er skeptiske over for Epinions-undersøgelser, der bekræfter i, at flere offentlige tislkud er vejen frem. Vi prioriterer kommunens borgere før turister, skolegæster og forskere fra Aarhus," sagde den konservative Mads Jensen.

Han forstod ønsket om flere positive historier om Norddjurs, men så også behovet for sund pessimisme.

Jens Meilvang, der som den første politiker meldte ud om sin modstand mod det kommunale tilskud ved at kalde det "torskedumt", mindede om, at Norddjurs er i en forfærdelig økonomisk krise.

"Vi har fyret 50 i ældreplejen og 30-40 folkeskolelærere. Vi er ikke færdig med at snakke lukning om borgerservice i vest. Har landets største skatteprocent - og lavet en usikker skolestruktur, som ikke holder i længden. Asfalthuller i vejen bliver større og større. Og så kommer dette - det er bare dårlig timing," sagde han.

Han troede heller ikke på de optimistiske tal og prognoser i rapporten om mulighederne for udvikling i Kattegatcentret. Og mindede om, at man kan se pingviner mange andre steder i Danmark.

Jordpenge brænder i lommen

"Salg af jorden ved Gammel Estrup skulle styrke kommunekassen, men nu brænder de i lommen ved den første lejlighed, der viser sig. Vel at mærke jord, som i dag giver os en forpagtningsafgift, som kan bruges til velværd," sagde Jens Meilvang, der anslog det offentlige tilskud til Kattegatcentret til at være på syv millioner kroner om året - og spår det til at stige i fremtiden.

Socialdemokraten Lars Møller er ked af, at debatten om Kattegatcentret har givet fornyet usikkerhed på ældreområdet i Norddjurs.

"De ældre i Norddjurs, der er visiteret, får et bad om ugen. Efter individuel vurdering kan det blive til flere. Det er ikke luksus, men i debatten er det flere gange blevet sagt, at de ældre kun får bad hver tredje uge. Det er ikke korrekt," sagde han.

Partifællen Niels Basballe undrede sig over konservativ modtand mod investeringer. Men ærgrede sig over, at der gennem årene fra Kattegatcentrets side ikke er tjent penge til den løbende vedligeholdelsesopgave.

Fra samme parti kritiserede Tom Bytoft Jens Meilvangs sammenblanding af anlæg og drift.

"Du manipulerer med tallene og bilder borgerne ind, at det her et valg mellem pingviner og velfærd. Kan du ansætte lærere og pædagoger i den daglige drift for en anlægsudgift på 15 millioner," spurgte han.

Og fik det svar, at sådan har Jens Meilvang aldrig argumenteret - men man kunne dog godt få velfærd med de 17 millioner i kommunekasse, lød replikken.

Borgmester på banen

"Det rigtige tidspunkt var for et halvt år siden, men da vidste vi ikke, om vi havde økonomien til at rumme opgaven. Det er naturligt med debat mellem borgerne, fordi vi har bedt dem om at betale en høj pris - og fordi vi har været hårde ved hinanden. Jeg vil gerne bruge fonde til at gøre noget ved Bønnerup Havn, ved Udbyhøj og Det Grønne Museum. Jeg vil være ked af, at Stena Line flytter sin rute fra Halmstad - og passagererne så vil møde et lukket Kattegatcenter, når de kører af færgen," sagde borgmester Jan Petersen,S - der egentlig ikke havde regnet med at deltage i debatten.

Alligevel blev det til aftenens længste indslag - hvor vigtigheden i samarbejdet med Aarhus Universitet på især tangområdet, der har givet Grenaa arbejdspladser og aktivitet, blev præciseret.

"Skal vi også fjerne tilskud til Mosebrugscentret, Fjordcentret, Det Grønne Museum - hvad bliver det næste? Så kan vi hurtigt tømme kommunen for attraktioner. Jeg troede det var konservativ politik at støtte, hvad der ikke kan klare sig selv. Og det kan et akvarium i Danmark ikke. Ja, timingen er den allerværste, men Kattegatcentret er vitalt for Norddjurs Kommune. Det har ikke noget med øst og vest at gøre," sagde Jan Petersen, der mindede om, at han bor uden for Grenaa.

En rapport viser.....

SF's Aleksander Myrhøj kvitterede til Jens Meilvang med en undren over, at LA-politikeren ikke tror på Epinion, når der laves rapporter - men altid på dem fra Cepos, som bruges som en bibel.

"Lad os diskutere på et sagligt og oplyst grundlag - og det gør man ikke, når man kalder noget "torskedumt"," sagde SF'eren.

Venstres Niels Ole Birk meldte sig som modstander af flere kommunale penge til centret.

"Vi blev for tre måneder siden enige om, at rette den kommunale økonomi op, men nu siger vi nej til at putte 17 millioner kroner i kassen. Det kan jeg ikke gå ind for så kort tid efter," sagde han.

Liberal Alliances Michael Vejlstrup var inde på det samme.

"Budgetpartierne var enige om en hurtig genopretning af kommunekassen. Nu gør vi det modsatte. Men hvorfor har Kattegatcentret ikke selv budgetteret med vedligeholdelse. Det gør alle andre virksomheder da," sagde han.

Den konservative Benny Hammer mente det var fair at stille spørgsmål til det kommunale tilskuds størrelse til Kattegatcentret.

"Hvorfor har vi ikke set nogle alternative forslag fra Kattegatcentret? Hvorfor handler det kun om pingviner og hvorfor ikke delfiner," spurgte han.

Venstres Lars Sørensen fandt det naturligt med kommunal støtte til turisterhvervet på Djursland.

"Det vil blive en økonomisk katastrofe for Norddjurs og Djursland, hvis vi ikke gør pingvinerne til en fornuftig investering," sagde han.

Enhedslistens Ulf Harbo var glad for afklarede og gode indlæg.

"Og nu kommer der et indlæg, som ikke er det. Jeg har været meget i tvivl og taget forbehold. Men husk, at vi selv vælger, hvordan vi bruger pengene. For mig tæller det højt, at der til dette projekt er tale om fondspenge udefra. Dem kan vi ikke bruge til drift. Men usikkerheden er stor. Passer tallene i rapporterne? Hvordan bliver sommeren? Vi ved det ikke - og jeg er glad for, at jeg ikke er tungen på vægtskålen," sagde Ulf Harbo, der ikke på det oplyste grundlag fandt det muligt at træffe en kvalificeret beslutning.

Jeg vil ikke sige noget, men....

Allan Gjersbøl Jørgensen, S, var endnu en af de politikere, der ikke havde tænkt sig at sige noget - men alligevel gjorde det. Længe.

"Timingen er sindssyg dårlig. Men beslutningen er ikke dårlig. Det drejer sig om en investering og ikke et tilskud. Debattonen på især de socialde medier har været forfærdelig. Den lokker ikke tilflyttere til kommunen. Vi skal tale bedre til hinanden - også når vi sidder bag en skærm," sagde han.

"Jeg er som Ulf også i tvivl om det her, men jeg trækker ikke frikortet. Tænk hvis vi alle 27 gjorde det," lød det fra Allan Gjersbøl Jørgensen.

Partifællen Karoline Bergkvist Søgaard imødegik påstandene om, at der var fyret i kommunens ældresektor.

"Det passer ikke. Vi har indtil nu klaret det med frivillig afgang," sagde hun og forklarede videre, at man nu - fremover - sætter penge af i budgettet i Kattegatcentret, hvor der er kommet ny ledelse.

Jens Meilvang svarede hertil, at de ældre ikke kan bruge det til noget, om der er tale om fyring eller frivillig afgang - når den kommunale service er blevet forringet.

Socialdemokraten Hans Fisker fik mod afslutningen lov til næsten at runde debatten af.

"De fleste af os er ikke stolte af budget og økonomisk genopretning. Men vi skal have gang i kommunen, for den er for god til at lukke og slukke," sagde Hans Fisker.

Afstemningen viste et flertal på 19 for at arbejde videre med projektet, som skal runde kommunalbestyrelsen endnu engang - S, SF, DF og Venstre minus Niels Ole Birk, Kristina Hviid og Rikke Albæk Jørgensen. Syv stemte imod - de tre Venstremedlemmer, konservative og LA. Ulf Harbo undlod at stemme.

Publiceret 19 February 2019 19:35