To, der står sammen om at sætte fokus på jobs på Grenaa Havn - havnedirektør Henrik Carstensen og arbejdsmarkedsudvalgsformand Else Søjmark.

To, der står sammen om at sætte fokus på jobs på Grenaa Havn - havnedirektør Henrik Carstensen og arbejdsmarkedsudvalgsformand Else Søjmark. Pressebillede

Norddjurs Kommune: 500 nye arbejdspladser på Grenaa Havn

Men foreløbig skal man undersøge, om der er basis for et femårigt projekt.

Af
Søren Andersen

GRENAA På en dag, hvor Norddjurs Kommune helt sikkert vil være i mediernes fokus, når kommunalbestyrelsen senere på dagen skal tage stilling til en masterplan for Kattegatcentret med planlagt pingvincenter - og kommunal medfinansiering på 20 millioner kroner fra kommunekasse og Grenaa Havn - sender kommunen en pressemeddelelse ud. Med en overskrift, som fortæller: "Nyt projekt skal øge beskæftigelsen på Grenaa Havn med 500 arbejdspladser."

Pressemeddelelsen fortæller: "Virksomheder på havnen i Grenaa efterspørger mere arbejdskraft, særligt faglærte medarbejdere. Samtidig kæmper kommunen med at få ledige med lang ledighed i job. Et nyt projekt skal undersøge rekrutteringsgrundlaget og på sigt skabe 500 fremtidige arbejdspladser til langtidsledige."

Kritikere vil sikkert kalde det god spin, for spørger man Norddjurs Kommunes projektleder, Anne Risom, om hvordan man er nået frem til tallet 500 nye jobs, så svarer hun: "Det kan vi heller ikke sige præcist". Og understreger, at det, der sættes i værk nu, er et forundersøgelsesprojekt, som Poul Due Jensens Fond bidrager med 270.000 Grundfos-kroner til.

"Forgæves rekruttering og samtidig arbejdsløshed er en national udfordring. For den lokale beskæftigelse kan det betyde, at virksomheder i sidste ende flytter til andre kommuner. Norddjurs Kommune er ingen undtagelse, og for Grenaa Havn A/S, som tilbyder service og faciliteter til mange forskellige virksomheder på havnen, er ønsket at bidrage til at øge beskæftigelsen og mangfoldigheden på de øvrige virksomheder på havnen," hedder det i pressemeddelelsen.

Behov for arbejdskraft

"Virksomhederne på havnen har potentiale til at skabe lokal vækst, men de har et stigende behov for arbejdskraft, især faglært arbejdskraft. Derfor er det godt at undersøge og afprøve nye muligheder for at hjælpe og styrke de eksisterende virksomhederne og i sidste ende tiltrække nye virksomheder til havnen," forklarer Henrik Carstensen, direktør for Grenaa Havn A/S i pressemeddelelsen.

"For at imødegå virksomhederne på havnens stigende mangel på arbejdskraft går Jobcenter Norddjurs nu i gang med at undersøge, om og hvordan der kan skabes flere arbejdspladser på virksomhederne på havnen i Grenaa. Arbejdspladser, der vel og mærke skal være designede til nogle af de borgere i Norddjurs, som typisk kan have svært ved at finde vej ind på arbejdsmarkedet," fortsætter pressemeddelelsen.

"Der vil sandsynligvis være tale om en kløft mellem de færdigheder og kompetencer, som potentielle arbejdstagere besidder og de job, der skal kunne besættes i fremtiden. Derfor må vi tænke opkvalificering med ind i billedet. Samtidig må vi også forholde os til, hvad virksomhederne ønsker, hvad de ikke vil have og hvad man eventuelt klarer sig med, og udvikle kommunens tiltag derfra," siger Else Søjmark, S, formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcenter vil skabe model for forandring

Undersøgelsen skal konkretisere, hvilke konkrete jobmuligheder der kan opstå. Den skal endvidere matche de lediges kompetencer med behovet og bidrage til at udpege den målrettede opkvalificering af de ledige, som vurderes at kunne blive en fremtidig medarbejder på en virksomhed på havnen. Endelig skal den udforme to konkrete aftaler med arbejdsgivere, faglige organisationer og eventuelle kursusudbydere.

"Forventningen er, at vi får en model for, hvordan der kan skabes omkring minimum 500 arbejdspladser over en 5-årig periode. Resultaterne af undersøgelsen skal derfor fremlægges på en konference/workshop i foråret, hvor konkrete modeller for et eventuelt projekt diskuteres. Her kan lokale virksomheder, kursus-udbydere, fagforeninger og andre interessenter få mulighed for at give deres besyv med," siger Erik Holck Hansen, Arbejdsmarkedschef i Norddjurs.

Projektet starter først i 2019 og forventes at være afsluttet til sommer. Undersøgelsen er støttet af Poul Due Jensens Fond med 270.000 kr., som skal dække medarbejdertimer og andre ekstra ressourcer, som er nødvendige for at løse opgaven.

"I Poul Due Jensens Fond er vi optaget af, om vi med vores bevillinger kan inkludere flere på arbejdsmarkedet. Derfor er projektet i Norddjurs et oplagt projekt for os, og vi er bl.a. glade for, at der er et tæt samarbejde med virksomheder som Grenaa Havn," siger Kim Nøhr Skibsted, direktør i Poul Due Jensens Fond.

Efter forundersøgelsens afslutning tager Fonden og Norddjurs Kommune stilling til, om man kan indgå i et videre projektsamarbejde på baggrund af resultaterne. Der er flere mulige projekter undervejs i samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og Fonden. Norddjurs har generelt et stort fokus på partnerskaber og samarbejder med eksterne aktører. Dette gælder både på politisk og organisatorisk niveau.

Publiceret 19 February 2019 12:38