Debat: Derfor stemmer DF ja til Kattegatcentrets plan

Af
Diana Skøtt Larsen, DF

Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs

DEBAT Med chance for at gentage noget af det der allerede er blevet sagt og skrevet, så vil jeg prøve at uddybe hvorfor Dansk Folkeparti i Norddjurs klart siger ja til at være med i næste fase af Kattegatcentrets Masterplan

Der er jo ingen tvivl om, at vi sidder i en meget svær situation når det drejer sig om at tage stilling til noget så stort som at nikke ja til at investere 15 millioner fra en slunken kommune, Vi skal blot huske på at de 15 millioner kr. kommer fra salget af et stykke jord ved Gammel Estrup. Vi snakker altså om reinvestering af en anden frigivet kapital.

Nogen spørge sig selv hvorfor ikke bruge pengene til at lave nogle de huller der er rundt omkring i kommunen? hvorfor bruger vi ikke penge på at lave en stor vandskade som skete nede på Vester skole? hvorfor putter vi ikke pengene i plejehjemmene hvor der mangler hænder?

Vi kan vælge at bruge de 15 millioner på at ansætte flere SOSU-assistenter, flere lærer i skolerne, at lappe nogle midlertidig huller, men det var kun være en midlertidig løsning.

15 millioner kr. svarer til uden at jeg må lægge mig helt fast på det, omkring 35 fuldtidsstillinger. De 35 fuldtid stillinger vil vi kunne holde kørende i et år og når det år er gået, så er det slut og pengene brugt.

Vi har fået tilsagn fra fonde og Grenaa havn om et bidrag på i alt 25 millioner kr. som sammen med de 15 millioner kr. Norddjurs Kommune ønsker at bidrage med, vil betyde en fortsat udvikling af Kattegatcentret. Kattegatcentret har p.t. cirka omkring 59 ansatte og er et af de stolte flagskib i Norddjurs, der er kendt langt ud over landets grænser. Et sted som bruges af store og små. Et sted der har et undervisningsformål, et sted der har et forskningsformål, et sted der er med til at generere og bidrage økonomisk til vores vækst i Norddjurs.

Kattegatcentret har samarbejde med Aarhus universitet omkring tang og vi er nu kendte langt ud over Danmarks grænser. Nogle af de virksomheder der er blomstret op i forbindelse med Kattegatcentret og samarbejde omkring tangen, er nu ved at manifesterer sig i den store verden, her er tale om private virksomheder der er opstået pga. den ekspertise og samarbejdsvillighed der er i og omkring Kattegatcentret og deres øvrige samarbejdspartnere. Dansk Folkeparti ønsker at støtte denne fortsatte rejse, vi ønsker at støtte den fortsatte vækst, fordi at vi kan se en mening med det. Vi ved at det koster at investere i vækst, og vi ved at alternativet hvis vi ikke vil investere vil være nedslående.

Vi er blevet spurgt om, hvordan vi ser på, at Grenaa havn vælger at yde et bidrag til Kattegat-centret. I Dansk Folkeparti tager vi imod dette med stor glæde, da vi er rigtig glade for, at Grenaa havn som selv har stort vækstpotentiale, vil interagerer og reinvesterer dele af virksomhedens overskud i vores lokalsamfund og tage del i videreudviklingen af vores turisme og erhvervsliv.

Vi er blevet spurgt om vi da ikke bekymre os om de ældre, skoleeleverne, skolelukninger og alt det andet der er blusset op under denne debat. Jo dansk folkeparti kære sig om de udsatte, vi kærer os om skolerne, de ældre og skoleeleverne og lige netop derfor kan vi sige ja med god samvittighed, et nej ville betyde at vi ikke tænker strategisk, at vi ikke ser fremad, et nej vil betyde at vi ikke tror på os selv, nej vil betyde at vi vælger den lette løsning, et nej vil betyde at vi ikke vil være med til at understøtte vores turismesektor og erhvervsliv i positiv vækst.

Publiceret 19 February 2019 13:26