Jens Meilvang kalder det torskedumt at bruge flere kommunale penge på Kattegatcentret, når Norddjurs Kommune skærer alle andre steder.

Jens Meilvang kalder det torskedumt at bruge flere kommunale penge på Kattegatcentret, når Norddjurs Kommune skærer alle andre steder. Foto: Gert Præst

Jens Meilvang: "Det er torskedumt"

Når økonomien er som den er i Norddjurs Kommune, er det et skidt signal at sende at finde penge til pingviner i Kattegatcentret

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Liberal Alliances Jens Meilvang lægger ikke fingrene imellem i sin kritik af, at der nu skal arbejdes videre med planerne om at tilføre Kattegatcentret penge fra Norddjurs Kommune, så drømmen om et pingvinanlæg kan gå i opfyldelse.

"Det er torskedumt. Vi har lige diskuteret, om det er i orden, at de ældre kun får et bad hver tredje uge. Vi har lukket Mølleskolen. Vores veje er hullede. Om lidt skal der fyres lærere og pædagoger. Plejepersonalet klar over en stresset hverdag - og så bliver der tryllet og fundet penge fra den kommunale kasse til Kattegatcentret. Det kalder jeg malplaceret," siger Jens Meilvang.

Han kalder det med egne ord for "hammerærgerligt", hvis man må vinke farvel til penge fra Realdania og A.P. Møller.

"Med der er vel andre fonde at søge," siger Jens Meilvang, der synes godt om Kattegatcentret og gerne besøger det med sine børn. Men han er ikke et sekund i tvivl om, at det er de privateejede attraktioner på Djursland - med Djurs Sommerland i spidsen - der for alvor lokker turister til landsdelen.

Budgettet for finansieringen af Masterplan fase 1 er 45 mio. kr., hvoraf Kattegatcentret har opnået et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania.

Økonomien er vanskelig

Der har løbende været en dialog mellem Kattegatcentret, fondene og kommunen omkring projektets realisering. I den forbindelse har kommunen tilkendegivet, at det grundet den økonomiske situation er vanskeligt at bevilge kommunens resttilsagn på 19,9 mio. kr. ud fra det oprindelige dispositionsforslag.

Men når kommunekassen er tom, er det rart, at kommunen er eneejer af Grenaa Havn A/S, så med henblik på at afdække muligheden for en delvis egenfinansiering af de resterende 20 mio. kr. har Kattegatcentret indgået en sponsoraftale med Grenaa Havn A/S. Sponsoraftalen indebærer et sponsorbidrag på i alt 5 mio. kr. fordelt over en 10-årig periode. Der udbetales som udgangspunkt 0,5 mio. kr. årligt.

Sponsoraftalen er betinget af, at sponsoratet anvendes til dækning af dele af udgifterne til Kattegatcentrets finansiering af Masterplanen fase 1, og sponsoratet må således ikke anvendes til daglige driftsmæssige udgifter.

Såfremt projektet ikke realiseres, vil det indebære, at støttetilsagnet på 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania samt sponsorbidraget på 5 mio. kr. fra Grenaa Havn bortfalder.

Publiceret 06 February 2019 15:15