Margit Boie Schmidt bebudede allerede ved generalforsamlingen i 1987 sin afgang som formand for Grenaa Husmoderforening. Ved den lejlighed udnævnte hun Elin Rønde til æresmedlem efter 40 års medlemsskab.

Margit Boie Schmidt bebudede allerede ved generalforsamlingen i 1987 sin afgang som formand for Grenaa Husmoderforening. Ved den lejlighed udnævnte hun Elin Rønde til æresmedlem efter 40 års medlemsskab. Pressebillede

Tre formænd siden 1935

Efter 32 år som formand for Grenaa Husmoderforening siger Margit Boie Schmidt stop

Af
Søren Andersen

GRENAA Siden stiftelsen i 1935 har Grenaa Husmoderforening kun haft tre formænd - men om kort tid kan man stå i den paradoksale situation, at ingen vil stå i spidsen for foreningen.

Den nuværende formand, Margit Boie Schmidt bebudede allerede på generalforsamlingen i 2017, at det var på tide at finde en ny formandskandidat - men ingen har meldt sig på banen før den kommende generalforsamling.

Margit Boie Schmidt har siddet på formandsposten i foreningen siden 1987. Dermed lever hun fint op til traditionen med, at foreningens formænd ikke sådan lige render af posten.

Ved stiftelsen i 1935 blev Anni Bostrup valgt som formand og hun sad som formand indtil 1972, da hun blev afløst af Karen Kaarsbo, der så i 1987 gav depechen videre til Margit Boie Schmidt.

De gamle protokoller fortæller, at det var efter inspiration fra Aarhus, at Grenaa i 1936 fik sin egen husmoderforening. 37 meldte sig ind den første aften - men tallet steg til 82 på bare et par uger.

Den sociale hjælp var dengang på et helt anderledes niveau end i dag, så husmoderforeningen besluttede i efter året 1936 at starte en hjælp til mindrebemidlede, børnerige familier, hvor husmoderen var syg. Det betød, at mange familier i Grenaa dagligt hentede middagsmaden hos medlemmer af husmoderforeningen. Den ordning fortsatte indtil krig og rationering forhindrede det.

To år efter stifetelsen, var der 214 medlemmer af Grenaa Husmoderforening, og i krigsårene blev der organiseret tøjindsamling til Finland, læigesom finske børn blev indkvarteret i Grenaa. Og man samlede såmænd også spildfrugt, som blev kogt til marmelade og givet til børnerige familier og gamle, enlige mennesker.

I 1950 tog man initiativ til at etablere et madlavningshold for herrer - med stor succes.

Årets aktiviteter gik i mange år igen. Man tog på ture i forbindelse med løvspring, høst og løvfald. Og festede til både jul og fastelavn.

Men nu skal man altså fine en ny til at stå i spidsen for foreningen.

Publiceret 23 January 2019 14:23