Det er endnu uvist, om Casablanca Hostel bliver åbnet til sæsonen 2019, men der arbejdes lige nu i kulissen på at få fremskyndet processen, så Jørgen Nielsen igen kan tage imod gæster. Arkivfoto

Det er endnu uvist, om Casablanca Hostel bliver åbnet til sæsonen 2019, men der arbejdes lige nu i kulissen på at få fremskyndet processen, så Jørgen Nielsen igen kan tage imod gæster. Arkivfoto

Støtten til vandrehjemmet på Anholt vokser

Øen står nu sammen om at bakke op om projektet, men sæsonen 2019 er stadig i stor fare på Casablanca Hostel.

Af
Simon Carlson

2019 er allerede godt i gang, og når påsken rammer om godt fire måneder, begynder turistsæsonen så småt at udfolde sig på Anholt.

Jørgen Nielsen der ejer vandrehjemmet Casablanca Hostel har dog stadig ingen anelse om, hvordan turistsæsonen 2019 kommer til at indbefatte ham, for lige nu er han placeret midt i et vakuum i processen med at udarbejde den nye lokalplan, der giver ham lov til at åbne vandrehjemmet igen.

Jørgen Nielsens tilladelse til at drive vandrehjemmet blev inddraget, efter klager til Planklagenævnet over, at vandrehjemmet er i strid med lokalplanen, men Jørgen Nielsen kan imidlertid glæde sig over, at langt fra alle er enige i den beslutning. Opbakningen til vandrehjemmet er således støt stigende.

Ved årets sidste kommunalbestyrelsesmøde i 2018 var der blandt politikerne bred enighed om at få udarbejdet en ny lokalplan hurtigst muligt, og på et borgermøde på Anholt blev den endelige stemning for vandrehjemmet også vendt i positiv retning, da 42 ud af 42 fremmødte stemte for at støtte op om projektet. Det vækker naturligvis glæde hos vandrehjemmets ejer.

"Det er da superskønt, for jeg har hele tiden prøvet at bevare den gode stemning og tro på, at den gode idé nok skal trænge igennem til sidst. Det ser ud til, at det er sket nu, så det er da meget positivt, at vi nu alle vil det samme. Nu håber jeg bare på, at man kan finde en løsning, så vandrehjemmet ikke skal stå tomt i hele turistsæsonen," siger Jørgen Nielsen.

Tarvelig tur

Her bliver det dog straks mere tåget. Efter Planklagenævnets afgørelse er der, trods den enstemmige lokale opbakning, ikke mulighed for at få dispensation til at åbne vandrehjemmet, mens den nye lokalplan bliver udfærdiget.

Det ærgrer Niels Basballe (S), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, der i sin tid var varm fortaler for, at give Jørgen Nielsen tilladelse til at drive vandrehjem på øen.

"Jeg er bange for, at sagen er kørt i proces, og det indebærer, at det kan tage det meste af et år, før der kan præsenteres en ny lokalplan med tilladelse til at drive vandrehjem. Det er tåbeligt, når der er en hel ø og et helt samfund, der nu er enige om, at vandrehjemmet vil være gavnligt, og det er noget, de mangler. Så er det jo tarveligt, at de skal hele turen igennem," mener Niels Basballe.

Større perspektiv

Han agter imidlertid ikke blot at afvente processen, for sagen handler ikke blot om en forretning. Det er i lige så høj grad et led i den verserende debat om de små øers overlevelse, hvorfor sagen fra Anholt også bør række ud over Norddjurs Kommunes grænser, mener Niels Basballe.

"Der bliver lavet mange tiltag, blandt andet sænkning af færgepriserne, for at tiltrække gæster til øerne. Nu har vi en sag, der presser sig så meget på for et helt samfund, for Anholt har mange besøgende om sommeren. De er afhængige af turismen, og derfor er det genialt med et vandrehjem på havnen. Hvis det ikke må åbne igen, så er der et problem. Derfor er den her sag ret speciel, så jeg synes, det er forsøget værd, om vi ikke kan gøre noget for at fremskynde processen," siger Niels Basballe.

Helt konkret vil han, nu hvor der på Anholt er enighed om opbakningen til vandrehjemmet, blandt andet undersøge muligheden for at forkorte høringsfristen, når der ligger et endeligt forslag til lokalplanen. Desuden vil Niels Basballe også forsøge at inddrage de lokale folketingsmedlemmer for at afsøge mulighederne for at sætte skred i processen.

Pløkumuligt lovgrundlag

En af dem er Dansk Folkepartis Kim Christiansen. Han har tidligere været meget engageret i finansieringen af kystsikringsprojektet på Anholt, og han er uforstående over for, at vandrehjemmets sæson overhovedet skal være et tema, når nu alle er enige.

"Der bliver snakket om høringsfrister, der skal overholdes, men jeg har svært ved at se, hvad det er for en høringsfase, man skal igennem, når nu alle er enige. Hvis vi gerne vil have vores smukke øsamfund, så skal vi også gøre noget for, at de kan eksistere, men det er svært, når vi har et lovgrundlag, der gør det pløkumuligt. Her er noget, der vil være til glæde og til gavn for hele Anholt, så hvis der er noget lovmæssigt, der forhindrer det, så må vi simpelthen lave loven om," fastslår Kim Christiansen.

Ja eller nej?

Imens det står på, rykker sæsonen 2019 nærmere. Værelsesreservationerne på Casablanca Hostel begyndte allerede at tikke ind i i løbet af efteråret, men indtil videre må Jørgen Nielsen altså holde sine potentielle gæster hen. Han har selv sat en deadline, der hedder 1. marts, hvor han skal vide, hvad han må bruge sine lokaler på havnen til. En mulighed er et leje værelser ud til de erhvervsdrivende, som driver forretning på havnen i løbet af sommeren. Den nuværende lokalplan tillader således at de og deres personale gerne må bo på vandrehjemmet. Det ændrer dog ikke på uvisheden for Jørgen Nielsen.

"Jeg ved jo ikke, om jeg kan sige ja eller nej til folk. Jeg har en spiritusbevilling, så jeg går også med overvejelser om at åbne en bar og lave en petanquebane. Jeg vil jo stadig gerne have noget indtægt, og så vil jeg da også gerne skabe lidt aktivitet i stedet for, at det hele bare er dødt," lyder det fra Jørgen Nielsen.

Sagen kort

Jørgen Nielsen fik i 2016 dispensation af Norddjurs Kommune til at drive vandrehjem på havnen på Anholt i eksisterende lokaler, som Jørgen Nielsen selv ejede. Kommunen vurderede, at et vandrehjem, hvor turister typisk opholder sig i få dage, kunne gå ind under lokalplanens bestemmelser. Det mente Planklagenævnet imidlertid ikke efter dispensationen var blevet påklaget af beboere, der var bekymret for, hvordan dispensationen kunne åbne for andre lignende tiltag og dermed komme i vejen for havnens udvikling som erhvervsområde. I sommer fik Jørgen Nielsen efter to sæsoner med fuldt hus på Casablanca Hostel således besked på, at hans tilladelse til at drive vandrehjem ikke længere var gyldig.

Publiceret 22 January 2019 11:59