Det var en glad Karsten Ree, der i 2009 stod frem på et pressemøde og fortalte om sine investeringer i Grenaa.

Det var en glad Karsten Ree, der i 2009 stod frem på et pressemøde og fortalte om sine investeringer i Grenaa. Pressebillede

EL-kandidat: Grenaa Havn overtræder konkurrenceloven

Henrik Holmsted Pedersen bag anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Af
Søren Andersen

GRENAA Henrik Holmsted Pedersen, der stillede op for Enhedslisten ved det seneste kommunalvalg - uden at opnå valg - er irriteret over, at det er umuligt for en almindelig borger at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om Karsten Ree Holding og aftalen om de godt 100 meter kaj, som holdingselskabet har fri adgang til på Grenaa Havn. "Jeg har derfor anmodet Konkurrencestyrelsen om at gå ind i sagen. Det er for mig fuldstændig udemokratisk, at der sidder 24 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke har nogen indflydelse på kommunens største aktiv A/S Grenaa Havn, som repræsenterer værdier på op mod en halv milliard kroner, og har en egenkapital på omkring 160 millioner kroner. Man skal være opmærksom på, at A/S Grenaa Havn igennem den tid den har været et A/S solgt værdier for rundt regnet 200 millioner kroner til private investorer. Man må vel så antage, at værdien af borgernes aktier bliver tilsvarende mindre," siger Henrik Holmsted Pedersen.

Borgerne og den samlede kommunalbestyrelse har efter hans opfattelse krav på at vide, hvad der sker på havnen. I det mindste bør kommunalbestyrelsen være fuldt opdateret, mener Henrik Holmsted Pedersen - og når han kun nævner 24 kommunalbestyrelsesmedlemmer, skyldes det, at tre af de 27 lokale politikere sidder i havnenes bestyrelse.

Anmeldelsen er sendt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - og går på en mulig overtrædelse af konkurrenceloven, samt lovens hensigter. Og den nævner også, at sandsynligheden for karteldannelse ligeledes er til stede.

Baggrunden

Erhvervsmanden og milliardæren Karsten Ree investerede i 2009 140 millioner kroner i en havneudvidelse. Der var tale om 485 meter ny kaj og cirka 400.000 kvadratmeter nye havnearealer. Som et led i aftalen fik Karsten Ree Holding som medinvestor direkte adgang til 100 meter af den nye kaj.

"Karsten Ree Holding ejer således p.t. 100 meter privat kaj med bagvedliggende jorder. Ree Holding får udarbejdet en tophemmelig aftale med A/S Grenaa Havn, helt uden om kommunalbestyrelsen, om, at der aldrig skal betales havneafgift mv. i forbindelse med de varer som der læsses fra skib til kaj og omvendt, blot det sker i forbindelse med den konkrete virksomhed som eventuelt senere bygges på de bagvedliggende jorder," hedder det i anmeldelsen.

Henrik Holmsted Pedersen rettede henvendelse 29. november 2018 til Norddjurs Kommune i sagen. Kommunen er eneejer af alle aktierne i A/S Grenaa Havn.

Borgmester Jan Petersen, (S), svarede efterfølgende, at ansvaret for de forretningsmæssige dispositioner ligger ved Grenaa Havns ledelse - med en opfordring om at henvende sig direkte til havnen.

Men uden større held.

Direktør Henrik Carstensen skriver kort og kontant, at Grenaa Havn ikke ønsker at oplyse om indholdet af aftalen med Ree Holding specifikt. Dette er også gældende for havnens andre aftaler med kunder og samarbejdspartnere.

Klagens indhold

Henrik Holmsteds Pedersens klage til konkurrencemyndighederne er listet op i punktform. Hans påstand i sagen er, at det, der er sket, ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1. Der fandt aldrig et egentlig udbud sted i 2009 mellem interesserede investorer. Karsten Ree aftalte helt uden om de offentlige systemer, hvad hans pris skulle være for at gå økonomisk ind i udvidelsen af Grenaa Havn med den daværende havnebestyrelse. Det forhold, at holdingselskabets private havn er fritaget for havneafgift indebærer jo, at selskabet ikke skal betale for uddybning, vedligeholdelse osv. af havnen, altså stilles holdingselskabet betydeligere bedre end andre havnevirksomheder i samme område

2. Havnedirektør Henrik Carstensen skriver i svaret til mig, at der er indgået aftaler med andre virksomheder på A/S Grenaa Havn. Altså forskelsbehandles virksomhederne sandsynligvis generelt uden selv at vide det.

3. A/S Grenaa Havn er af staten fritaget for loven om aktindsigt - altså kan bestyrelsen i A/S Grenaa Havn hemmeligholde eventuelle ulovlige aftaler for offentligheden. Ingen udefra kan danne sig et overblik om, hvad der sker på deres møder, og hvilke aftaler der indgås med kunder, erhvervsfolk investorer osv.

4. Ud af ommunalbestyrelsens 27 medlemmer i Norddjurs er kun tre kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til at sidde i havnens bestyrelse. De øvrige 24 Kommunalbestyrelsesmedlemmer holdes 100% uden for indflydelse om, hvad der sker på havnen. De modtager eksempelvis ikke dagsordener, ej heller referater fra bestyrelsesmøder, som også holdes hemmelige for offentligheden.

5. Norddjurs Kommune (borgerne) ejer alle aktierne i A/S Grenaa Havn. Det må derfor være et juridisk problem, ud fra lighedsprincippet, at en offentligejet virksomhed, ikke kan, eller skal stå til mål for den måde borgernes aktier administreres på.

Publiceret 08 January 2019 00:00